Gemeente Beuningen

Gemeente Beuningen heeft met behulp van Hezelburcht succesvol een Woningbouwimpuls subsidieaanvraag ingediend binnen de vierde tranche. Hiermee kunnen 345 woningen in de kern Winssen versneld worden gebouwd. Hezelburcht is als expert in het verwerven van subsidies voor (lokale) overheden de vaste subsidieadviseur van gemeente Beuningen.

Wat is de Woningbouwimpuls (WBI)?

In 2020 startte het Rijk met de specifieke uitkering Woningbouwimpuls (WBI), gericht op het versneld bouwen van onder meer betaalbare en geschikte woningen. Met de regeling draagt het Rijk bij aan de ambitie om per jaar 100.000 woningen te bouwen. De bijdrage is voor projecten met een aantoonbaar publiek financieel tekort. Om in aanmerking te komen moeten kleinere gemeenten (< 50.000 inwoners) minimaal 200 woningen bouwen en grotere gemeenten minimaal 500.

 Woningbouwontwikkeling Winssen-Zuid

Het Rijk heeft een bijdrage geleverd voor de woningbouwontwikkeling Winssen-Zuid. Dankzij deze bijdrage worden 345 woningen, waarvan een deel betaalbaar, versneld binnen 10 jaar ontwikkeld. De gemeente levert hiermee een substantiële bijdrage om de druk op de woningmarkt in regio Arnhem- Nijmegen te verminderen en tegelijkertijd de gemeente voor de toekomst vitaal en leefbaar te houden. Zo heeft de gemeente Beuningen de ambitie om door te groeien van een gemeente met 26.235 inwoners (peildatum 1 januari 2022) naar een gemeente met 30.000 inwoners. In de praktijk betekent dit een nieuwbouwopgave van ca. 2.000 woningen.

Ondersteuning vanuit Hezelburcht

Hezelburcht heeft de gemeente Beuningen ondersteunt bij het proces en het opstellen van een complete en succesvolle subsidieaanvraag. Parallel is de cofinanciering bij de provincie Gelderland met succes verworven. Ook na het succesvolle bericht dat de subsidieaanvraag is toegekend, blijft Hezelburcht actief betrokken bij het woningbouwproject. Specialist Barbara Glatz is als vaste subsidieadviseur voor de gemeente het aanspreekpunt voor vragen en bewaakt de deadlines voor de verantwoording van de subsidie.

Een subsidie/ impuls aanvraag kost veel tijd en werk. De procesbegeleiding en advisering vanuit Hezelburcht hebben wij als zeer prettig ervaren, er werd snel geschakeld en inhoudelijk helder geadviseerd. Wat tot een mooi resultaat heeft geleid, de toekenning van de WBI. Daar zijn wij als gemeente erg trots op! - Amy van Eijk, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling | gemeente Beuningen

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00