Gemeente Nijmegen

De stad Nijmegen profileert zich graag als een ambitieuze groene stad met een duidelijke strategie met een klimaat- en energieagenda. Nadat zij in eerdere programmaperiodes van Interreg participeerde als partner, wil Nijmegen nu als leadpartner optreden. Vanwege de ligging aan de Waal en de aanwezigheid van een majeur project op het gebied van klimaatadaptatie ‘Nijmegen omarmt de Waal’ is ingezet op het programmaonderdeel: ‘implementatie van gecombineerde maatregelen voor adaptatie en mitigatie, ter demonstratie van de haalbaarheid van business cases en verbetering van stedelijke ontwikkelingsplannen voor de toekomst’.

De opgave was om binnen een periode van twee maanden te komen tot een kansrijk projectvoorstel, met voldoende en relevante internationale partners uit minimaal drie NWE-landen (North West Europe). Procesmanager Interreg van de gemeente Nijmegen, Wout van Hees, vertrouwde op de kennis, capaciteit en ervaring van Hezelburcht om het aanvraagproces te faciliteren. De activiteiten bestonden uit internationale partnersearch, het faciliteren van partnermeetings, het gezamenlijk vormgeven van een gedragen en gedegen projectvoorstel en sparren met het Nationaal Contactpunt. Een intensieve opdracht die met een gezamenlijke inspanning heeft geleid tot het gewenste resultaat. Steden, regio’s en universiteiten uit drie landen dienden onder leiding van Nijmegen en Hezelburcht het project ISLAND (Integrated Solutions on Low-carbon Neighbourhood Development) in.

Dergelijke Europese subsidietrajecten zijn erg intensief en kennen veel concurrentie. Specialistische subsidieondersteuning is hierbij een bittere noodzaak. Het was voor ons de eerste keer dat wij met Hezelburcht werkten. De wijze waarop zij hieraan invulling gaven leidde tot een versnelling in het proces en focus in de projectinhoud. Zowel wij als de overige partners zijn erg tevreden met het resultaat. - Wout van Hees

 

Interreg North West Europe (NWE)
Gerelateerde subsidie Interreg North West Europe (NWE)
Interreg North West Europe richt zich specifiek op grensoverschrijdende samenwerking in Noordwest Eu...Lees verder

gerelateerd aan deze referentie

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00