Interreg North West Europe (NWE)

Voor wie?

Overheden, NGO’s en kennisinstellingen, maar ook bedrijven

Voor wat?

Grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in Noordwest-Europa

Interreg NWE aanvragen

Eerste call open van 22 maart t/m 15 juni 2022

Heeft u grensoverschrijdende ambities en werkt u hiervoor samen met partners uit Noordwest-Europa (België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland)? Dan sluit het programma Interreg NWE (North West Europe) wellicht goed aan bij uw project! Het NWE-programma stimuleert transnationale (demonstratie- en implementatie-) projecten. Hierbij gaat het om het toepassen van nieuwe technieken en methoden, inclusief het gezamenlijk testen, valideren, evalueren en verspreiden hiervan. Ofwel, een ideaal instrument om uw internationale ambities mee waar te maken.

Ontdek de mogelijkheden
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Innovatie en het milieu

Uw project moet aansluiten bij drie thema’s om in aanmerking te komen voor subsidie. Uw project:

  • versterkt de innovatiecapaciteit van de NWE regio’s en organisaties. Niet alleen op het gebied van technologische innovatie, maar ook sociale en procesinnovatie.
  • stimuleert de overgang naar een koolstofarme economie, door onder andere succesvol duurzame energietechnieken in te voeren.
  • maakt efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen door het hergebruik van materialen te bevorderen.

Interreg NWE aanvragen in 2022

De eerste call binnen het nieuwe werkprogramma 2021 – 2027 van Interreg NWE opent op dinsdag 22 maart 2022. De deadline voor het indienen van projectideeën (stap 1) ligt op 15 juni 2022.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen:

  • Stap 1: u dient een projectidee in (denk hierbij aan de projectbehoefte, doelstelling, relevantie van het partnerschap);
  • Stap 2: u dient de volledige aanvraag in (nadere uitwerking van de onderdelen in stap 1, aangevuld met een compleet werkplan en budget).

Budget en subsidiepercentage

Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is er voor het werkprogramma Interreg NWE 2021-2027 € 310 miljoen budget beschikbaar gesteld, inclusief de kosten voor het beheer en uitvoering van het programma. Projecten krijgen tot maximaal 60% financiering toegekend. Er wordt nog gewerkt aan de algemene voorwaarden van het programma, wanneer er meer bekend is updaten we deze pagina.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van Interreg NWE voor uw organisatie? Of heeft u vragen over onze dienstverlening?

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over Interreg NWE? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden van Interreg NWE

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00