Interreg Duitsland–Nederland

Voor wie?

Overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven

Voor wat?

Grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen Duitse en Nederlandse partijen

Persoonlijk advies?

Het Interreg Duitsland-Nederland programma richt zich op de ontwikkeling van de grensregio tot een geïntegreerde Europese regio met een sterke concurrentiepositie. Het programmagebied omvat het oostelijke deel van Nederland en het westelijke deel van Duitsland. Door grensoverschrijdende samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden wordt ervaring en expertise optimaal benut.

Versterking innovatiekracht en sociale cohesie

In het Duitsland-Nederland programma staan twee prioriteiten centraal:

  1. Het stimuleren van grensoverschrijdende innovatiekracht door de versterking van onderzoek en technologische ontwikkeling. De sectoren Agro & Food, Health & Life Sciences, High Tech Systems & Materials, Logistiek en Energie zijn binnen deze prioriteit benoemd tot  ‘strategische initiatieven’. Hiervoor is de helft van het beschikbare budget gereserveerd.
  2. Het versterken van de sociale cohesie door samenwerking tussen burgers en instanties. De Duits-Nederlandse grens moet niet meer als barrière worden gezien. Projecten binnen de tweede prioriteit richt zich op de thema’s:
  • werken, onderwijs en cultuur;
  • natuur, landschap en milieu;
  • structuur en demografie;
  • netwerkontwikkeling op lokaal en regionaal niveau.

Projecten komen in aanmerking voor subsidie als ze aansluiten bij de doelstellingen en als er partners uit beide landen bij betrokken zijn.

Interreg Duitsland-Nederland 2021 – 2027

Momenteel wordt er nog gewerkt aan de nieuwe programmaperiode van Interreg. Net als binnen het overkoepelende programma zal Interreg Duitsland-Nederland ook maar prioriteit geven aan een “groener Europa”.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van Interreg Duitsland-Nederland voor uw organisatie? Of wilt u de andere Interreg programma’s verkennen? Neem contact op voor een adviesgesprek via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

contact

Wilt u meer weten over Interreg Duitsland-Nederland? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: