Interreg North Sea Region (NSR)

Voor wie?

Overheden, NGO’s, kennisinstellingen en bedrijven

Voor wat?

Demonstratieprojecten tussen de zeven landen rond de Noordzee

Wanneer aanvragen?

Naar verwachting weer vanaf maart 2023

Advies over Interreg NSR

Deze regeling is een subsidiekans voor overheden, NGO’s, kennisinstellingen en bedrijven! Ontvang subsidie voor demonstratieprojecten gericht op innovatie, onderzoek en duurzaamheid. Draagt uw project bij aan aan het versterken van een duurzame werk- en leefomgeving? En werkt u samen met organisaties uit de landen rondom de Noordzee: België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Nederland? Dan biedt Interreg North Sea Region (NSR) wellicht interessant kansen voor uw project!

Innovatie, onderzoek en duurzaamheid

U kunt ondersteuning ontvangen voor demonstratieprojecten op het gebied van de volgende thema’s:

  • het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
  • het bevorderen van aanpassing aan klimaatverandering, behoud en bescherming van het milieu;
  • efficiënte omgang met hulpbronnen;
  • duurzaam vervoer.

Binnen projecten moet worden samengewerkt met minstens twee relevante partners uit twee verschillende landen. Er wordt van uw project verwacht dat de uitkomsten een groot effect hebben in de Noordzee regio, daarom dat er wordt aangeraden om met een groter consortium een aanvraag in te dienen.

Subsidiebijdrage Interreg NSR

De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten (voor Noorse deelnemers is dit 50%).

Small-scale projecten Reguliere projecten
Totaal budget project: maximaal € 500.000 Totaal budget project: € 1 – 6 miljoen
Projectduur: maximaal 1,5 jaar Projectduur: tussen 2 en 4 jaar
3 – 7 partners (van 3 NSR landen) Circa 10 partners

Meer informatie

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van Interreg North Sea Region voor uw organisatie? Of wilt u graag de andere Interreg programma’s verkennen? We staan u graag te woord tijdens een vrijblijvend adviesgesprek. Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

Interreg
Gerelateerde subsidie Interreg
Interreg stimuleert innovatieve en duurzame projecten die zich richten op het sterker maken van Euro...Lees verder

contact

Advies nodig over het aanvragen van deze subsidie? Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com. Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: