Interreg NWE voor samenwerkingsprojecten gaat binnenkort weer van start!

Het EU-subsidieprogramma Interreg North-West Europe (NWE) gaat binnenkort weer van start. Partijen uit delen van Noordwest Europa kunnen binnen dit Interreg-programma grensoverschrijdend samenwerken en subsidie aanvragen voor projecten. De eerste call gaat al op 22 maart 2022 open en de deadline voor het indienen van projectideeën (stap 1) vindt plaats op 15 juni 2022. Lees hier alles wat u moet weten over deze oproep:

Prioriteiten van Interreg North-West Europe

Op basis van de meest recente conceptversie van het Interreg NWE programma 2021 – 2027 (van 10 februari 2022) dient uw project aan te sluiten bij één van de volgende prioriteiten:

 • Prioriteit 1 – Smart climate and environmental resilience for NWE territories;
 • Prioriteit 2 – Smart and just energy transition for NWE territories;
 • Prioriteit 3 – Transition towards a place-based circular economy;
 • Prioriteit 4 – Improving territorial resilience in NWE through innovative and smart transformation;
 • Prioriteit 5 – Transition towards a socially inclusive and resilient society.

 Meer informatie over deze prioriteiten kunt u hier teruglezen.

Vragen over Interreg NWE? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Voor wie is Interreg North-West Europe interessant?

Alle type organisaties die zich bevinden in het programmagebied (zie hieronder) kunnen – als onderdeel van een samenwerkingsverband – een aanvraag indienen. Denk hierbij aan lokale, regionale & nationale overheden, kennisinstellingen, mkb-bedrijven en publieke instellingen. Een samenwerkingsverband bestaat doorgaans tussen 5 à 12 partijen, die afkomstig zijn uit 3 à 5 landen.

Het programmagebied

Het Interreg NWE-programmagebied borduurt voort op het programmagebied van de periode 2014 – 2020, waarbij sprake is van twee belangrijke veranderingen:

 1. Het Verenigd Koninkrijk neemt niet langer deel aan dit programma;
 2. Nieuwe regio’s in Nederland en Duitsland zijn aan het programmagebied toegevoegd. Als gevolg hiervan valt heel Nederland nu onder het nieuwe programmagebied.

In onderstaande Figuur bevindt zich een overzicht van het nieuwe programmagebied.

Interreg NWE afbeelding

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor zogeheten ‘zachte’ acties. Denk aan acties zoals testen, ‘pilot actions’, capaciteitsopbouw en demonstratie van innovatieprojecten. De acties dienen gericht te zijn op grensoverschrijdende samenwerking dan wel een gedeeld transnationaal probleem of kans.

Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen:

 • ‘Typische projecten’: relatief groot, complex, opgavegericht en de uitvoeringstermijn ligt tussen de 2 en 5 jaar;
 • ‘Kleinschalige projecten’: 3-7 partners, het projectbudget bedraagt € 200.000 – € 500.000 en de uitvoeringstermijn is maximaal 1,5 jaar.

De aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen:

 • Stap 1: u dient een projectidee in (denk hierbij aan de projectbehoefte, doelstelling, relevantie van het partnerschap);
 • Stap 2: u dient de volledige aanvraag in (nadere uitwerking van de onderdelen van stap 1, aangevuld met een compleet werkplan en budget).

Deadlines en andere belangrijke data

De eerste Interreg NWE call wordt geopend op 22 maart 2022. De deadline voor stap 1 betreft 15 juni 2022. De deadline voor stap 2 is vooralsnog niet bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat er de komende jaren 1 of 2 calls per jaar worden geopend.

Op 31 maart 2022 vindt er een online openingsevent plaats (van 14.00 tot 16.00 uur). Aanmelden voor dit event kan hier.

Nationale subsidiebijdrage voor het voorbereiden van de aanvraag

Voor de voorbereiding van een Interreg-aanvraag kunt u een nationale subsidieaanvraag indienen in het kader van de Projectstimuleringsregeling voor Interreg (PSR). Hierbij gaat het om een maximale subsidiebijdrage van € 25.000 waarmee u de voorbereidingskosten van een projectvoorstel kan bekostigen. Deze regeling loopt van 2022 tot en met 2024. In 2022 is PSR open vanaf 3 januari tot en met 15 december 2022.

Advies en ondersteuning over Interreg North-West Europe nodig?

Hezelburcht heeft in het (recente) verleden meerdere Interreg-aanvragen begeleid. Ook worden wij geregeld ingeschakeld voor het vinden van aanvullende partners. Overweegt uw organisatie om mee te doen aan de eerste Interreg NWE-call? Neem dan contact op met onze adviseurs en maak gebruik van onze expertise bij het opstellen van een kansrijke aanvraag!

Advies nodig? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Interreg
Gerelateerde subsidie Interreg
Interreg stimuleert innovatieve en duurzame projecten die zich richten op het sterker maken van Euro...Lees verder

contact

Hulp nodig bij uw Interreg NWE subsidieaanvraag? Onze specialisten adviseren en ondersteunen u graag:

Spar met een specialist over Interreg NWE!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00