Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De Europese Unie heeft in haar klimaatambitie voor 2030 een klimaat en energiekader opgesteld met als hoofddoelen:

  • Ten minste 40% vermindering van broeikasgassen (in vergelijking tot 1990 niveau);
  • Ten minste 32% van het marktaandeel van energie bestaat uit duurzame energie;
  • Ten minste 32,5% verbetering van energie efficiëntie.

Om deze doelen te behalen is het Concerted Action Energy Efficiency Directive (CA-EED3) opgezet: een initiatief wat het uitwisselen van informatie bevordert en waarin een gemeenschappelijke Europese aanpak op het gebied van energie efficiëntie wordt beoogd. Hezelburcht heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteund bij de uitvoering van de derde CA-EED3.

Concerted Action Energy Efficiency Directive (CA-EED3)

Het doel van de derde CA-EED3 is het bevorderen van het uitwisselen van informatie en het delen van ervaringen tussen de Europese lidstaten en Noorwegen op het gebied van energie efficiëntie. Tevens wil het de lidstaten aanmoedigen voor een gemeenschappelijke aanpak voor een effectieve uitvoering van de Energy Efficiency Directive (richtlijnen voor het verminderen van energieverbruik door hier efficiënter mee om te gaan).

Samenwerking tussen RVO, Hezelburcht en OrangeX

Voor de derde keer op rij is RVO door het Europese orgaan CINEA gevraagd om penvoerder te zijn van de CA-EED3. Samen met de 27 EU lidstaten en Noorwegen heeft RVO het inhoudelijke deel van de Horizon Europe aanvraag opgesteld. Hezelburcht en OrangeX hebben RVO ondersteund bij het opvragen en verzamelen van de individuele begrotingen van de 28 landen en het succesvol opstellen van de gezamenlijke begroting. Voor de uitvoering van dit project is een positieve Horizon Europe beschikking ontvangen van CINEA.

Aanvullend is Hezelburcht ook gevraagd om RVO te ondersteunen bij een tweede Horizon Europe aanvraag. We hopen deze samenwerking nog lang en succesvol voort te zetten!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00