IGS

Sinds 2013 werkt het Intergemeentelijk Subsidiebureau (IGS) samen met Hezelburcht om subsidies voor projecten in de regio Arnhem te verwerven. IGS vertegenwoordigt de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rheden. Voor specialistische expertise en capaciteit wordt gebruikt gemaakt van Hezelburcht.

De twee ambtelijk medewerkers van IGS werken op locatie bij de gemeente. Zij zijn continu benaderbaar en werken vraaggericht. Projecten, investeringen of activiteiten worden door IGS gescreend op subsidiepotentie en bij kansrijkheid ingediend. Gezien de grootte van het gebied, het aantal verzoeken om subsidie te verwerven en de complexiteit, is externe expertise en capaciteit noodzakelijk. Hiervoor is Hezelburcht ingeschakeld. Hezelburcht ondersteunt IGS bij het binnenhalen én binnenhouden van subsidies.

Hezelburcht is zeer goed benaderbaar voor specifieke vragen en ondersteunt in de vele facetten van een subsidieproject. Dit geldt voor nationale en Europese projecten, zoals in de Euregio Nederland-Duitsland. Daarnaast zijn ze zeer goed ingevoerd in provinciale subsidiemogelijkheden en kennen ze de medewerkers van de provincie persoonlijk. Over werkwijze en resultaten is onze stuurgroep van gemeentesecretarissen zeer tevreden. De samenwerking heeft geresulteerd in een totale subsidiestroom de afgelopen twee jaar van circa € 9 miljoen. Door de breedte en grootte van Hezelburcht hebben zij voor elk subsidiethema specialisten in huis. We leren veel van elkaar door de transparante aanpak. Naast subsidies voor individuele gemeenten, zijn ook subsidies binnengehaald voor intergemeentelijke projecten. - IGS adviseur Tony Krijnse Locker

Hezelburcht verstaat de kunst om enerzijds op korte termijn voor een harde deadline meerdere kwalitatief sterke aanvragen in te dienen en om anderzijds op strategisch niveau input te geven voor Europese subsidietrajecten en lobbywerkzaamheden. - IGS adviseur Han Temmink

Trots op de resultaten

De hoeveelheid toegekende subsidies voor IGS is de afgelopen jaren alleen maar gestegen, waarvan 2020 met bijna € 18 miljoen (tot dusver) het succesvolste jaar was. Dit blijkt uit de onderstaande infographic van IGS. Er is daarom veel om trots op te zijn: trots op de samenwerking met IGS én trots op de behaalde successen! We hopen deze trend de komende jaren voort te zetten.

Infographic IGS

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00