Klimaatverandering: de (donker)rode draad in de begroting van 2022

Afgelopen dinsdag heeft het demissionaire kabinet de plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Hoewel deze terughoudend van aard zijn, zijn er weldegelijk concrete duurzaamheidsplannen gepubliceerd. Het aanpakken van klimaatverandering staat hoog op de agenda en laat niet langer meer op zich wachten. De miljarden extra voor het opwekken van energie, circulariteit, waterstof of bijvoorbeeld duurzame bedrijfsmiddelen bieden kansen voor ondernemers! We vatten de duurzaamheidsplannen voor volgend jaar even samen:

Bestaande duurzaamheidssubsidies

Subsidieregelingen voor verduurzaming en circulariteit keren in 2022 weer terug, te denken aan de SDE++ subsidie, de TSE-regelingen, de DEI+ subsidie, de HER+ subsidie en de MOOI-subsidie.

Ook de fiscale regelingen EIA en MIA \ Vamil zijn weer van de partij. De EIA heeft een budget van € 149 miljoen (even hoog als in 2021) en de MIA \ Vamil wordt tijdelijk verhoogd met € 30 miljoen naar € 169 miljoen. Aanvullend gaan de percentages van de MIA regeling omhoog naar 27%, 36% en 45%. U houdt dus meer winst over indien u investeert in duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Meer budget voor SDE++

De SDE++ wordt opgehoogd, het kabinet reserveert hiervoor in totaal € 3 miljard extra. Daarnaast wordt het plafond van de categorie Carbon Capture and Storage (CCS) met maximaal 2,5 Mton verhoogd. Een flinke impuls voor investeringen in CO2-reductie!

Verduurzaming van de industrie

Er wordt € 70 miljoen extra begroot voor verduurzaming in de industrie:

  • € 10 miljoen voor waterstofprojecten vanuit de DEI+ en een nieuwe tenderregeling voor de opschaling van groene waterstof;
  • € 15 miljoen voor projecten voor de toepassing van CC(U)S-technologieën;
  • € 45 miljoen voor pilot- en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie (ook veelal via de DEI+).

Focus op waterstof

Aanvullend wordt er budget besteed aan de opschaling van waterstof. Zo komt er € 252,1 miljoen vrij voor het Opschalingsinstrument waterstof. Dit bedrag wordt gereserveerd voor de eerste fase van de productie van waterstof door middel van elektrolyse. Naar verwachting zal in 2022 een tenderregeling gericht op elektrolyseprojecten tussen de 0,5 en 50 MW gelanceerd worden. Het doel: een significante kostenprijsreductie zodat elektrolyse richting 2030 kan concurreren met andere CO2-reducerende alternatieven.

Nog een openstelling voor verduurzaming scheepsbouw

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) krijgt in 2022 mogelijk nog een openstelling. Innovatieve projecten die de scheepsbouw verduurzamen kunnen gebruik maken van het budget van € 4,6 miljoen.

Aanvullende maatregelen

In totaal investeert het kabinet € 1,5 miljard in de verduurzaming van de gebouwde omgeving en in uitbreiding en verbreding van de energiebesparingsplicht. Dit gebeurt onder andere door het tijdelijk ophogen van de percentages en het budget van de MIA \ Vamil (zie hierboven), maar ook middels maatregelen voor de versnelde verduurzaming van koop- en huurwoningen en maatschappelijk vastgoed.

Aanvullend wordt er € 600 miljoen gestoken in het stimuleren van nul-emissievoertuigen en nog zo’n € 203 miljoen voor het op korte termijn reduceren van broeikasgassen. Dit zal onder andere ten goede komen in de ophoging van de subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten.

Meer informatie over de begroting van 2022?

Wilt u graag met een duurzaamheidsspecialist sparren over een van de bovenstaande ontwikkelingen? Neem contact met ons op en plan een vrijblijvend adviesgesprek in met een van onze duurzaamheidsspecialisten.

Spar met een duurzaamheidsspecialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Spar vrijblijvend met een duurzaamheidsspecialist over deze financieringskansen. Zorg dat u geen subsidie misloopt bij uw transitie naar een toekomstbestendige organisatie!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00