Mondiale temperatuurstijging is onvermijdelijk volgens IPCC-rapport

“Today the world is united in the fight against climate change. Today the world gets a lifeline, a last chance to hand over to future generations a world that is more stable, a healthier planet, fairer societies and more prosperous economies. This robust agreement will steer the world towards a global clean energy transition.”

Aldus Jean-Claude Juncker, voormalig voorzitter van de Europese Commissie, als reactie op het Klimaatakkoord van Parijs in 2015. Dit klimaatakkoord werd destijds gesloten tussen 195 landen met als doel de mondiale temperatuurstijging onder 2°C te houden en deze idealiter zelfs te beperken tot 1,5°C. Het nieuwste rapport van VN-klimaatpanel IPCC geeft daarentegen een grimmiger beeld van de opwarming van de aarde als er niet snel daad bij woord wordt gevoegd. Het IPCC sluit namelijk niet uit dat we eind deze eeuw een opwarming van wel 5,7°C behalen als er niet snel wordt ingegrepen.

De hoogtepunten van het IPCC-rapport

Dat het klimaat verandert wisten we al, maar de mate waarop wordt dankzij steeds meer kennis duidelijker. Honderden klimaatwetenschappers uit 66 landen hebben dan ook jarenlang gewerkt aan het nieuwste rapport van het IPCC. Een van de belangrijkste bevindingen uit het IPCC-rapport: de mens is onmiskenbaar de oorzaak van de wereldwijde temperatuurstijging.

Temperatuurstijging is onvermijdelijk

Sinds het einde van de 19de eeuw is de aarde met gemiddeld 1,1°C warmer geworden (boven oceanen met 0,9°C en boven land met 1,6°C). Naar verwachting zal deze in alle scenario’s van het IPCC de komende 30 jaar sowieso verder oplopen. De vraag blijft in hoeverre de stijging doorzet. De projecties lopen dan ook sterk uiteen: daar waar de opwarming mogelijk tot 1°C beperkt blijft, kan deze ook oplopen tot 5,7°C in 2100. Deze temperatuurstijging betekent bijvoorbeeld een verdere stijging van de zeespiegel (van enkele decimeters tot meters) of andere wereldwijde gevolgen zoals:

  • Intensere en frequentere hittegolven
  • Meer hittegolven in de oceanen
  • Meer en vaker zware regen
  • Vaker droogte
  • Meer zware tropische cyclonen
  • Steeds minder ijs op de Noordpool
  • Afname van de permafrost

Uitstoot van broeikasgassen

Al zouden er ingrijpende maatregelen worden doorgevoerd om de uitstoot te verminderen of zelfs naar nul te brengen, dan nog zal, volgens het IPCC-rapport, de opwarming in ieder geval tot het midden van de eeuw doorgaan. Het is wel mogelijk om de opwarming onder 1,5°C of 2°C te houden als de wereldwijde uitstoot voor 2030 wordt gehalveerd en voor 2050 naar nul wordt gebracht. Hoe hoger de uitstoot (en daarmee de mondiale opwarming), hoe kleiner het vermogen wordt van bomen en oceanen om CO2 op te nemen en zo een deel van de CO2 uitstoot op natuurlijke wijze te compenseren.

Dat de mens veroorzaker is van de huidige temperatuurstijging is inmiddels wel bekend, maar dat de temperatuurstijging momenteel zo hard gaat maakt toch wel indruk. Wereldwijde economieën zullen alles op alles moeten zetten voor klimaatmitigatie. De consequenties zullen desastreus zijn als we geen actie ondernemen. Gelukkig zien we meerdere initiatieven binnen Nederland om ons aan de doelen te houden. Zo stijgt het aandeel duurzaam opgewekte energie jaarlijks en wordt er door grote industrieën ingezet op grootschalige CO2-afvang en -opslag. Helaas zijn deze instrumenten ingezet om enkel de goedkoopste technieken uit de onrendabele top te stimuleren en vallen technieken zoals geothermie dan ook vaak buiten de boot. Kortom: Nederland kan meer bereiken als het gaat om klimaatmitigatie als hiervoor meer geld beschikbaar wordt gesteld. - Jeroen van den Hoorn, Consultant Sustainability

Wacht niet langer met uw eigen duurzaamheidsplannen

Het IPCC geeft geen adviezen, maar enkel haar kennis ter beschikking. Wat met deze kennis wordt gedaan is aan Europa en andere buitenlandse overheden. Verandering is hard nodig om een schone, maar vooral ook leefbare wereld te behouden en achter te laten voor volgende generaties. De industrie en andere bedrijven (groot of klein) leveren een flinke bijdrage daaraan. Gelukkig zijn er  diverse subsidieregelingen waarmee u financiering krijgt voor deze veranderingen: van nationale regelingen als de EIA, MIA, SDE++ en ISDE tot Europese programma’s als LIFE, het Innovation Fund en de European Green Deal. Stel uw duurzaamheidsambities daarom niet langer uit!

Vrijblijvend advies? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact op, we beantwoorden graag al uw vragen.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00