Kansen voor maakindustrie in Gelderland

Gelderland speelt een belangrijke rol in de Nederlandse maakindustrie. De Gelderse maakindustrie kende een banengroei van 25% tijdens de periode 2008 – 2017, terwijl er landelijk een negatieve trend te zien was. Deze groei is mede te danken aan een krachtige maakindustrie met ‘verborgen kampioenen’, bedrijven die wereldberoemd zijn in hun nichemarkt.

Subsidies spelen een belangrijke rol bij het onderhouden van het innovatieklimaat en de verdere versteviging van de maakindustrie in Gelderland. Er zijn dan ook diverse kansen voor Gelderse bedrijven vanuit de Europese Unie, de Nederlandse Rijksoverheid en de provincie Gelderland. Onderstaand vindt u de belangrijkste subsidiekansen voor verschillende fases in een innovatietraject:

Haalbaarheidsstudies

Een haalbaarheidsstudie brengt de technische en commerciële risico’s van een innovatieproject in kaart. De voornaamste activiteiten zijn deskstudies.

Experimentele ontwikkeling

Onderzoek & ontwikkelingsprogramma’s richten zich op het ontwikkelen van een prototype en het uitvoeren van testen ten behoeve van het aanbrengen van technische verbeteringen.

Commercialisatie fase

Wanneer met een prototype het product is ontwikkeld en getest, wordt de eerste omzet geboekt en kan worden opgeschaald. Ook voor deze fase zijn er enkele regelingen beschikbaar.

Hezelburcht biedt ondersteuning

Hezelburcht kent de provincie Gelderland als geen ander. Al ruim 20 jaar realiseren wij, vanuit onze vestigingen in Nijmegen en Apeldoorn, ambities van Gelderse maakbedrijven. Dankzij onze specialisten met relevante achtergrondkennis en onze goede relaties met de regionale ontwikkelingsmaatschappij en nationale en Europese subsidieverstrekkers, zorgen wij ervoor dat onze partners optimaal gebruik maken van financieringskansen.

Bij aanvragen

Onze specialisten ondersteunen u graag bij het aanvraagproces. Dit begint met een gedegen haalbaarheidsanalyse, waarbij de kans op succes van een aanvraag wordt ingeschat. Vervolgens verzorgen wij u bij het gehele subsidietraject of ondersteunen wij u bij een specifiek onderdeel, bijvoorbeeld het opstellen van een kansrijke aanvraag. Uiteraard bieden onze specialisten ook ondersteuning bij het beantwoorden van vragenbrieven.

Na toekenning

In aanvulling op de ondersteuning tijdens het aanvraagproces, biedt Hezelburcht ook ondersteuning rondom compliance & administratieve vereisten zoals het bijhouden van een correcte urenadministratie. Het schrijven van een succesvolle aanvraag is slechts stap één. Wij waarborgen – samen met u – de deadlines en vereisten, zodat subsidietoekenningen ook daadwerkelijk behouden blijven!

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Onze specialisten informeren u graag over de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie. Neem contact op voor een kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00