WBSO vragenbrief & bezwaar

WBSO subsidie is bedoeld om werkgevers te stimuleren research en development (R&D) te doen. Voorheen was voor veel ontwikkeling WBSO aan te vragen. Er is echter een strengere wind gaan waaien, waardoor veel aanvragers bot vangen.

Met name binnen de ICT sector kan het voorkomen dat uw ingediende WBSO aanvraag een vragenbrief of afwijzing oplevert. De afgelopen jaren zijn de criteria behoorlijk aangescherpt, aangezien het aantal aanvragen in deze sector ook steeds meer toeneemt. Voorheen was het vaak voldoende om aan te geven wat er in de huidige programmatuur of programmeertaal niet kon of mogelijk was, momenteel is dit vaak niet voldoende voor een toekenning.

TIPS | Voorkomen van een vragenbrief en bezwaar

Bij de WBSO voor ICT is er sprake van een behoorlijk spanningsveld. Meer dan tevoren is het belangrijk om sterke aanvraag te schrijven die ingaat op de programmeertaal en de bestaande problematiek die opgelost dient te worden ten behoeve van de innovatie. Aanvragen worden door RVO duidelijk niet meer geaccepteerd als concreetheid ontbreekt. De volgende twee tips dragen bij aan het schrijven van een succesvolle, sterke WBSO ICT subsidieaanvraag:

  • Zorg dat er in de aanvraag concreet aangegeven wordt welke technische knelpunten bij het programmeren naar voren komen.
  • Draag een concrete oplossing aan voor het ICT probleem.

Toch een afwijzing of vragenbrief op de deurmat liggen?

Heeft u een afwijzing of vragenbrief op de deurmat liggen? Geen nood aan de man, u kunt dit nog oplossen. De subsidieadviseurs van Hezelburcht hebben inhoudelijke kennis van programmeren en denken ICT-technisch met u mee om de vragen vanuit RVO te beantwoorden. In het geval van een bezwaar bekijken wij samen hoe we de situatie kunnen oplossen. Door onze expertise weten we in te spelen op de vragen en kritiek en zorgen wij voor verheldering bij RVO.

Hezelburcht helpt u graag bij het behouden van uw WBSO subsidie voor het bekostigen van de R&D werkzaamheden. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies bij uw afwijzing of vragenbrief. Samen zoeken we naar een oplossing!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00