WBSO 2022 weliswaar flexibeler, maar niet gemoderniseerd

Zoals bekend werd gemaakt op Prinsjesdag wordt het indienen van WBSO aanvragen in 2022 flexibeler. Hoewel dit een mooie ontwikkeling is voor de populairste stimuleringsregeling voor innovatie wordt het grootste gedeelte van de bedrijven dat aanspraak maakt op de WBSO enigszins teleurgesteld: over de aanbevelingen voor een alternatieve (lees: verruimde) formulering van het begrip programmatuur wordt in de wijzigingen met geen woord gerept.

Huidige definitie programmatuur

Zoals eerder aangekaart vindt er sinds 2016 een verscherpte beoordeling van ICT-projecten plaats, waarbij een aantal cruciale ontwikkelingen en activiteiten in het ICT-werkveld worden uitgesloten binnen de WBSO. Deze betreffen onder andere het ontwikkelen van een architectuur, het integreren van programmatuur, simuleren, modelleren en trainen van Artificial Intelligence technieken en data analytics.

Tijdens de WBSO-evaluatie werd geconcludeerd dat de wetgeving onvoldoende aansluit bij de wijze waarop programmatuur ontwikkeld wordt. Het werk dat vooraf gaat aan de technische ontwikkeling (zoals architectuur ontwikkeling of het ontwerpen van een algoritme) is doorgaans net zo belangrijk, of zelfs belangrijker voor het oplossen van technische knelpunten dan het programmeren zelf. Dit wordt binnen de WBSO echter niet zo gezien.

Voorstel voor verruiming begrip programmatuur

In reactie op de WBSO-evaluatie leek met de Kamerbrief afkomstig van het ministerie van EZK een lichtpuntje aan de horizon te ontstaan. Op basis van een onafhankelijk onderzoek van experts deed het Ministerie aanbevelingen om de programmatuurdefinitie binnen de WBSO te verruimen, zodat vernieuwende vormen van toepassing van programmatuur ook voor de WBSO in aanmerking komen. De aanbevelingen waren gebaseerd op de geïdentificeerde trends op het gebied van softwareontwikkeling, zoals de toenemende complexiteit van software waardoor software steeds moeilijker te begrijpen en te onderhouden is, en het toenemende belang van Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), big data en Model Driven Engineering (MDE) bij softwareontwikkeling.

Geen aandacht voor modernisatie

In het Belastingplanpakket 2022 (wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen) zijn tijdens Prinsjesdag verschillende wijzigingen in de wetgeving rond de WBSO opgenomen. Jammer genoeg bleef de wijziging die door menig ICT-organisatie werd gewenst uit. Het is betreurenswaardig dat er zo weinig is gedaan met de aanbevelingen van het Ministerie van EZK om de regeling te moderniseren. Zeker aangezien de meeste bedrijven (bijna 30%!) die WBSO aanvragen zich op dit domein begeven.

Ontdek de mogelijkheden

Hoewel naar verluidt de gesprekken tussen het bedrijfsleven en het Ministerie van EZK nog plaatsvinden, zal het volgende kabinet hier pas  beslissingen over nemen. Hezelburcht ziet daarentegen wel het belang van dergelijke R&D-activiteiten en weet hoe (een deel van) deze activiteiten subsidiabel zijn binnen de WBSO. Heeft u een ICT-project maar twijfelt u of het in aanmerking komt voor WBSO subsidie? Neem contact met ons op en laat uw project toetsen! Onze ICT-specialisten kijken graag of uw project in aanmerking komt.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

WBSO ICT
Gerelateerde subsidie WBSO ICT
ICT bedrijven kunnen de R&D-kosten voor software-innovaties verlagen door gebruik te maken van d...Lees verder

Contact

Benieuwd of uw project in aanmerking komt voor WBSO subsidie? Laat uw project vrijblijvend toetsen!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00