Wordt de WBSO voor programmatuur eindelijk gemoderniseerd?

De Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO) voor programmatuur ICT-projecten heeft de laatste jaren flink onder druk gestaan. Vooral na de aanscherping in 2016 dat alle Speur & Ontwikkeling (S&O) activiteiten moeten worden vastgelegd in een formele programmeertaal worden er een aantal cruciale ontwikkelingen in het ICT-werkveld uitgesloten. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een architectuur, het integreren van programmatuur, simuleren, modelleren en trainen van Artificial Intelligence technieken en data analytics. Hoe ziet WBSO ICT er nu uit en wat kunt u in de toekomst verwachten? U leest het hier.

De groei van WBSO ICT

De kengetallen van de WBSO laten een significante groei van het aantal ICT-projecten zien sinds 2008 (verruiming van WBSO ICT). Op dit moment wordt zo’n 20% van het WBSO-budget besteed aan innovaties in de ICT sector. ICT-projecten zijn dus een belangrijk onderdeel in de WBSO. De beoordeling is echter de laatste jaren en zeker met de eerder genoemde aanscherping van de WBSO steeds strenger geworden. Hierbij wordt er erg veel nadruk gelegd op het coderen en programmeren van ICT-software en veel minder op de activiteiten er omheen, terwijl die minstens net zo belangrijk én innovatief zijn als het daadwerkelijk programmeren.

De ontwikkelingen in de ICT hebben in de tussentijd natuurlijk niet stilgestaan. Technieken in het kader van Artificial Intelligence, zoals onder andere data analytics, machine learning en deep learning hebben inmiddels een significante positie verworven binnen de ICT ontwikkeling. De ontwikkeling en verbetering van deze technieken past echter niet of nauwelijks in de WBSO, waarover collega en specialist Nils Kooijman al een treffend artikel heeft geschreven.

Aanbevelingen voor modernisering

Daar lijkt echter op basis van een kamerbrief van staatssecretaris Keijzer afgelopen Prinsjesdag verandering in te komen. In deze kamerbrief worden aanbevelingen uit een onderzoek en rapport van Prof. Dr. Ir. Jan Friso Groote en Prof. Dr. Mariëlle Stoelinga genoemd. De twee ICT wetenschappers hebben de huidige WBSO regeling in relatie tot ICT-projecten onder de loep genomen. De belangrijkste aanbevelingen uit dat rapport:

  • Onderhoud van programmatuur moet subsidiabel worden, mits dit onderhoud aantoonbaar vernieuwend is in technische zin;
  • Het beschrijven van een (software)architectuur moet subsidiabel worden binnen de WBSO;
  • Het geschikt maken van bestaande programmatuur voor een ander hardware- of softwareplatform moet subsidiabel zijn;
  • Domein specifieke talen dienen onder de definitie van programmatuur te vallen;
  • Artificial Intelligence technieken zoals machine en deep learning moeten WBSO-subsidiabel zijn.

Positief voor WBSO ICT projecten

Het blijft de vraag welke van deze aanbevelingen de Tweede Kamer gaat overnemen en hoe daarbij de WBSO wet mogelijk wordt aangepast, maar het is een uitermate positieve ontwikkeling voor WBSO ICT projecten.

De verwachting is dat een mogelijke wetswijziging pas in 2022 van kracht zal worden. In de tussentijd weet Hezelburcht al hoe (een deel van) bovenstaande activiteiten onder de WBSO kunnen vallen. U hoeft dus niet een besluit van de Tweede Kamer af te wachten! Laat uw ICT-project nu al toetsen of deze in aanmerking komt voor WBSO voordeel.

Ontdek de mogelijkheden

Heeft u een ICT-project maar twijfelt u of het in aanmerking komt voor WBSO subsidie? Neem contact met ons op en laat uw project toetsen! Onze ICT-specialisten kijken graag met u mee of uw ICT-project in aanmerking komt voor WBSO subsidie. Neem contact op via onderstaand formulier of bel ons direct op 088 495 20 00.

Persoonlijk advies? Neem contact op!

WBSO ICT
Gerelateerde subsidie WBSO ICT
ICT bedrijven kunnen de R&D-kosten voor software-innovaties verlagen door gebruik te maken van d...Lees verder

contact

Uw ICT project laten toetsen op mogelijk WBSO voordeel? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00