Prinsjesdag 2020 | Innovatie & Subsidies

Het kabinet heeft op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw haar plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: ‘We investeren ons de crisis uit’. Nederland is wereldtop als het gaat om innovatie. Om deze positie te behouden wordt er ook in 2021 volop budget vrijgemaakt. Lees verder voor het subsidie- en financieringsnieuws in het kader van innovatie uit de Miljoenennota en Rijksbegroting 2021.

Tot 25% stijging in WBSO-voordeel

Het budget voor de WBSO in 2021 stijgt naar € 1.438 miljoen. Dat budget zal vooral worden besteed aan een stijging van het percentage in de eerste schijf naar 40% (dat was 32%). Voor starters stijgt dit percentage ook met 25%, namelijk van 40% naar 50% in 2021. De bovengrens van de eerste schijf blijft komend jaar € 350.000,- aan S&O-kosten en alles daarboven blijft voor 16% in aanmerking komen voor S&O-afdrachtvermindering.

Mogelijk verbreding voor softwareontwikkeling

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt of en hoe de definitie van Speur- en Ontwikkelwerk in het kader van de WBSO kan worden verruimd als het gaat om programmatuur-ontwikkeling. Eén van de bevindingen uit eerder onderzoek is namelijk dat hoewel het belang van ICT in innovatie steeds meer toeneemt en een inhoudelijke verschuiving zichtbaar is, WBSO tegenwoordig niet optimaal aansluit met ICT-innovaties in de praktijk. Daarom wil de staatssecretaris onderzoeken of het mogelijk is om, naast ontwikkelingsprojecten op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML), ook het toepassen van AI en ML te ondersteunen. Ook zal zij onderzoeken of modellering en simulatie door middel van ICT-tools binnen de WBSO zou kunnen passen.

Extra investeringskorting met de baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Met de baangerelateerde investeringskorting (BIK) krijgen werkgevers tijdelijk een korting op de loonheffing die zij voor hun werknemers afdragen, wanneer zij investeren in BIK-kwalificerende bedrijfsmiddelen. De BIK krijgt een budget van ongeveer € 2 miljard. Uitgesloten binnen deze regeling zijn investeringen die al voordeel krijgen via de EIA, MIA of VAMIL. De precieze afbakening en het daarbij passende percentage wordt nog uitgezocht, maar een opzet conform Energielijst of Milieulijst waarbij een lijst met BIK kwalificerende bedrijfsmiddelen wordt opgesteld, is niet ondenkbaar.

Deze tijdelijke (crisis)regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en ziet op investeringen waarvoor de beslissing is genomen na 1 oktober 2020 en die plaatsvinden vanaf 1 januari 2021. De in 2021 gedane investeringen kunnen dan worden verzilverd in 2022 op basis van een goedkeurende beschikking van RVO. Deze beschikking is leidend voor de Belastingdienst voor de toekenning van de afdrachtvermindering.

Verlaging lage tarief Vpb en verlenging tariefschijf

In lijn met eerder gepresenteerde plannen gaat het lage vennootschapsbelastingtarief van 16,5% naar 15% per 1 januari 2021. Tevens wordt nu voorgesteld de eerste tariefschijf te verlengen naar € 245.000,- in 2021 en € 395.000,- in 2022. Het hoge tarief in de Vpb wordt niet verlaagd en zal 25% blijven.

Innovatieboxtarief naar 9%

Conform de aankondiging op Prinsjesdag 2019 heeft het kabinet aangekondigd het effectieve tarief van de Innovatiebox te verhogen van 7% naar 9% met ingang van 1 januari 2021. Door toepassing van de Innovatiebox worden winsten uit innovatieve activiteiten in Nederland in de Vennootschapsbelasting belast tegen een verlaagd effectief belastingtarief. Met de Innovatiebox wil Nederland onder meer een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven behouden.

Nationaal Groeifonds gelanceerd

Het kabinet heeft voor de komende vijf jaar € 20 miljard vrijgegeven voor het Nationaal Groeifonds, ook wel bekend als het Wopke-Wiebes fonds. Vanuit dit fonds zullen investeringen binnen de volgende aandachtsgebieden gestimuleerd worden:

  • Kennisontwikkeling
  • Fysieke infrastructuur
  • Onderzoek, ontwikkeling & innovatie

Naar verwachting gaat de eerste ronde in de het eerste kwartaal van 2021 van start. Investeringsvoorstellen gericht op publieke investeringen kunnen onder andere ingediend worden door onder andere ondernemers en kennisinstellingen.

Oprichting van een nationale scale-up faciliteit

Als onderdeel van het Bedrijvenpakket van het kabinet wordt er een nationale scale-up faciliteit ingericht, het kabinet investeert € 150 miljoen met behulp van Europese middelen en bijdragen van private investeerders. Ook wordt uitgewerkt hoe start-ups en scale-ups lokaal (mogelijk via gemeenten) beter gesteund kunnen worden. Inhoudelijke details van de plannen zijn nog niet beschikbaar.

Extra geld voor Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROMs)

Er wordt € 150 miljoen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor versterking van het fondsvermogen van de ROMs. Dit komt deels beschikbaar middels de Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) en via investeringen in mkb-bedrijven. Met de COL verwacht het kabinet zo’n 800 mkb-ondernemingen met een overbruggingskrediet te helpen. De continuïteit van deze en andere ondernemingen vraagt echter ook om het verstrekken van eigen vermogen door de ROMs waardoor de solvabiliteit van het mkb kan worden vergroot.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het garantiebudget van de BMKB wordt verhoogd naar 1,5 miljard euro. De 180 miljoen euro die hiervoor wordt gereserveerd is deels bedoeld voor het opvangen van een premieverlaging en verwachte verliesdeclaraties als gevolg van de coronacrisis.

Sleuteltechnologieën en digitalisering

Vanaf 2021 investeert het kabinet jaarlijks € 10 miljoen in sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), kwantumtechnologie en nanotechnologie. Om digitalisering verder te stimuleren maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) € 23,5 miljoen beschikbaar tot 2024 voor acties van de Nederlandse AI Coalitie.

Nieuwe subsidie voor intersectorale scholing naar tekortberoepen

In 2021 wordt er € 37,5 miljoen beschikbaar gesteld voor scholing naar tekortberoepen in het mkb. 10.000 scholingstrajecten kunnen hiermee deels gesubsidieerd worden. De subsidiepercentage is 50% en maximaal € 3.750,- per traject (per individu).

€ 300 miljoen voor investeringsfonds (middel)grote bedrijven

De coronacrisis laat ook haar effecten achter bij (middel)grote Nederlandse bedrijven. De kans bestaat dat deze geconfronteerd worden met solvabiliteitsproblemen. Hierdoor kan er een behoefte ontstaan aan herkapitalisatie. Er wordt daarom € 300 miljoen gereserveerd voor een beoogd fonds om (middel)grote bedrijven gezond te houden. VNO-NCW neemt het initiatief op zich om samen met institutionele beleggers dit investeringsfonds op te richten zodat (middel)grote Nederlandse bedrijven kunnen herkapitaliseren. De Staat zal zich opstellen als stille investeerder. Definitieve besluitvorming omtrent het fonds vindt later dit najaar plaats.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen over de bovenstaande ontwikkelingen? Bent u benieuwd wat voor impact de bekendmakingen in de Miljoenennota en Rijksbegrotingen heeft op uw organisatie of innovatieproject? Benader uw adviseur of neem contact met ons op via onderstaand formulier!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Meer informatie over een nieuwsitem? Of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00