OP-Oost: nog miljoenen subsidie beschikbaar

Op 7 december jongstleden heeft de provincie Gelderland de stand van zaken van hun budget van EFRO OP-Oost gepubliceerd. Wat blijkt is dat er nog miljoenen beschikbaar zijn voor innovatief Gelderland. Het betreft de budgetten voor drie regelingen, die sinds 21 maart 2018 beschikbaar zijn:

  • Grote R&D Samenwerkingsprojecten, waarbij tenminste twee mkb’ers samenwerken aan technisch nieuwe ontwikkelingen.
  • Stimuleren proeftuinen, waarbij tenminste twee mkb’ers experimentele ontwikkelingen in een proeftuin verrichten met de betrokkenheid van een eindgebruiker.
  • Stimuleren clusters en netwerken, waarbij samenwerking en valorisatie wordt gestimuleerd.

Deze subsidieregelingen werken op basis van first come, first serve principe. In een innovatieve regio als Gelderland zou je verwachten dat dergelijke budgetten de eerste maanden na openstelling zijn uitgeput. Er zijn innovatieve mkb’ers en initiatieven te over! Het is dan ook verrassend te zien dat er, net als voorgaande jaren, nog miljoenen beschikbaar zijn. De vraag is waarom er toch nog zoveel subsidiebudget beschikbaar is.

Zijn er in Gelderland onvoldoende innovatieve samenwerkingsverbanden? Is Gelderland te selectief geweest in de te subsidiëren thema’s? Of is men misschien te kritisch bij de beoordeling? Maken randvoorwaarden van de regeling, ondanks recente versoepelingen, de budgetten onvoldoende toegankelijk? En wat is de rol van de verschillende provinciale en regionale netwerken? Denk aan de rol van Food & Health Valley en OostNL bij het toegankelijk maken van de budgetten.

Zeker is dat de aansluiting tussen subsidieregelingen en initiatieven in de regio beter kan. Als onafhankelijk subsidieadviesbureau begeleiden wij al jaren projecten van mkb’ers in de regio en brengen we partners bij elkaar om initiatieven van de grond te krijgen. Onze meerwaarde is kennis van de voorwaarden en onze goede relaties met regionale spelers als Oost NL, Health Valley en The Economic Board. Als onafhankelijke partij willen we iedereen, ook onszelf, een spiegel voorhouden: stimuleren we nou op de meest effectieve wijze de Gelderse economie?

Graag ondersteunen we onze relaties nu én in de toekomst bij het waarmaken van hun ambities en dragen we gezamenlijk bij aan het opbloeien van de innovatiekracht in de regio Oost.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00