OP-Oost

Door talrijke dynamische mkb’ers, diverse internationale bedrijven en drie gerenommeerde universiteiten, kenmerkt Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) zich als innovatieve regio. Het Operationeel Programma (OP-Oost) is hét subsidieprogramma dat organisaties in deze regio extra stimuleert in R&D. Dit programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het EFRO-programma voor de regio Oost-Nederland focust zich op de volgende maatschappelijke thema’s:

 • voedselzekerheid;
 • vergrijzing en gezondheid;
 • hightech systemen, o.a. semicon, medtech en kunststoftechnologie
 • klimaatverandering;
 • schone en efficiënte energie;
 • beschikbaarheid van grondstoffen.

Dus, bent u als ondernemer gevestigd in Overijssel of Gelderland en wilt u investeren in de ontwikkeling van nieuwe (en duurzame) innovaties? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie vanuit EFRO OP-Oost!

Budget en prioriteiten OP-Oost

De EU stelt € 101 miljoen beschikbaar voor OP-Oost 2014-2020 om eerdergenoemde thema’s aan te pakken. Middels cofinanciering met het rijk en de provincies én de projectindieners zelf wordt er in totaal € 288 miljoen geïnvesteerd in de regio oost. Met het stellen van prioriteiten worden de doelstellingen en bijbehorende budgetten bepaald.

 • Prioriteit 1 – Algemene innovatie:

  Richt zich op het versterken van onderzoek en het bevorderen van innovatie en technologische ontwikkeling.

 • Prioriteit 2 – Koolstofarme innovatie:

  Gericht op nieuwe innovaties (voor minder CO2-uitstoot) en efficiënter gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen. Let op: op dit moment is er geen budget beschikbaar voor prioriteit 2.

Subsidie aanvragen OP-Oost

Samenwerkingsverbanden van minimaal 3 partijen (waarvan minimaal 1 mkb’er) kunnen een aanvraag indienen voor de volgende regeling:

Grote R&D Samenwerkingsprojecten

Gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling staat centraal bij grote R&D Samenwerkingsprojecten. De activiteiten zijn gericht op algemene innovaties, welke passen binnen de sectoren Agrofood, Health en High Tech Systemen & Materialen. Voor deze programmalijn is er een budget van € 6 miljoen beschikbaar voor de provincie Gelderland.

De subsidiebijdrage bedraagt minimaal € 350.000,- per project met een maximum van € 2.000.000,-. Hierbij wordt een subsidiepercentage van maximaal 40% gehanteerd. Voor industrieel onderzoek door kennisinstellingen geldt een maximaal subsidiepercentage van 50%.

REACT-EU

In reactie op de coronacrisis hebben EU-regeringsleiders op 21 juli besloten tot het instellen van een herstelprogramma EU Next Generation. Onderdeel daarvan is het REACT-EU programma. De extra middelen die hiermee beschikbaar komen worden ingezet voor EU-programma’s in 2021 en 2022.

Om een snelle uitvoering mogelijk te maken wordt het extra budget via de huidige EFRO-programma’s uitgegeven, waaronder OP-Oost. Deze nieuwe prioriteit wordt nog toegevoegd aan het huidige OP-Oost programma (2014-2020) en zal zich richten op investeringen ter vergroening en digitalisering van de economie. Deze investeringen zullen ook moeten zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie.

Ontwikkelingsprojecten

Ontwikkelingsprojecten moeten zich richten op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie middels het uitvoeren van bijvoorbeeld experimentele ontwikkeling, het testen of demonsteren van innovatieve technologieën/diensten/processen, investeren in technologieën gericht op slimme (distributie)systemen of de slimme uitrol of stimulering van digitalisering. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 600.000,- tot maximaal € 5 miljoen per aanvraag.

Innovatieve ecosystemen

Ook deze paragraaf is bestemd voor activiteiten gericht op een economisch herstel, maar dan middels economische structuurversterking door gerichte investeringen in faciliteiten en valorisatie-activiteiten. Deze activiteiten hebben als doel mkb-ondernemingen de mogelijkheid te geven om nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke manier te testen, door te ontwikkelen en op te schalen. Ook hiervoor bedraagt de subsidie maximaal 70% van de subsidiabele kosten en kan het variëren van minimaal € 600.000,- tot maximaal € 5 miljoen per aanvraag.

Hezelburcht kent de speerpunten van de regio

Op onze vestigingen is kennis aanwezig die naadloos aansluit op de speerpunten van de provincies. Wij hebben subsidie-experts op het gebied van Life Sciences en Health, ICT, Maakindustrie, Duurzaamheid, Energie en Milieu, Overheden & Woningcorporaties en meer.

Dankzij onze goede relaties met regionale spelers als Oost NL, Health Valley en The Economic Board, zijn wij een zeer waardevolle samenwerkingspartner. Wij voegen waarde toe aan uw project. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over OP-Oost? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00