Mijn Hezelburcht Menu

OP-Oost

Door talrijke dynamische mkb’ers, diverse internationale bedrijven en drie gerenommeerde universiteiten, kenmerkt Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) zich als innovatieve regio. Het Operationeel Programma (OP-Oost) is hét subsidieprogramma dat organisaties in deze regio extra stimuleert in R&D. Dit programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het EFRO-programma voor de regio Oost-Nederland focust zich op de volgende maatschappelijke thema’s:

 • voedselzekerheid;
 • vergrijzing en gezondheid;
 • hightech systemen, o.a. semicon, medtech en kunststoftechnologie
 • klimaatverandering;
 • schone en efficiënte energie;
 • beschikbaarheid van grondstoffen.

Dus, bent u als ondernemer gevestigd in Overijssel of Gelderland en wilt u investeren in de ontwikkeling van nieuwe (en duurzame) innovaties? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie vanuit EFRO OP-Oost!

Budget en prioriteiten OP-Oost

De EU stelt € 101 miljoen beschikbaar voor OP-Oost 2014-2020 om eerdergenoemde thema’s aan te pakken. Middels cofinanciering met het rijk en de provincies én de projectindieners zelf wordt er in totaal € 288 miljoen geïnvesteerd in de regio oost. Met het stellen van prioriteiten worden de doelstellingen en bijbehorende budgetten bepaald.

 • Prioriteit 1 – Algemene innovatie:

  Richt zich op het versterken van onderzoek en het bevorderen van innovatie en technologische ontwikkeling.

 • Prioriteit 2 – Koolstofarme innovatie:

  Gericht op nieuwe innovaties (voor minder CO2-uitstoot) en efficiënter gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen.

Openstelling OP-Oost in 2020

De openstelling van OP-Oost in 2020 is nog niet bekend. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws!

Net zoals voorgaande jaren zijn er in 2019 weer verschillende mogelijkheden voor het verkrijgen van EFRO-subsidie via OP-Oost. Samenwerkingsverbanden van minimaal 3 partijen (minimaal 1 mkb’er) kunnen een aanvraag indienen voor de volgende regelingen:

3.1 Slimme CO2-Reductie

Bedoeld voor projecten binnen de topsector Energie en Milieutechnologie, incl. Biobased Economy. Mogelijk met overlap in de sectoren Agro & Food, Health of High Tech Systemen en Materialen. Voor deze programmalijn is er een budget van € 6 miljoen beschikbaar voor Gelderland en € 4 miljoen voor Overijssel. De activiteiten die in aanmerking komen hebben te maken met de ontwikkeling van koolstofarme innovaties of zijn gericht op:

 1. het ontwikkelen en testen van nieuwe concepten en processen;
 2. onderzoek en ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen;
 3. het ontwikkelen, testen of demonstreren van innovatieve technologieën;
 4. pilots voor demonstratie in realistische omgeving als laatste stap voor marktintroductie;
 5. het verrichten van experimentele ontwikkelingen in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie;
 6. exploitatie en upgraden van een proeftuin bedoeld voor nieuwe milieu- en energie technologieën (of de opschaling daarvan).

De subsidiebijdrage bedraagt minimaal € 350.000,- per project. Hierbij wordt een subsidiepercentage van max. 40% gehanteerd. Voor een mkb’er en kennisinstelling (dat industrieel onderzoek doet) is de subsidie max. 50%. Voor de provincies Gelderland en Overijssel kunnen aanvragen ingediend worden vanaf 16 mei 2019. Beoordeling wordt gedaan volgens het first come first serve principe.

3.3 Grote R&D Samenwerkingsprojecten

Gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling staat centraal bij grote R&D Samenwerkingsprojecten. De activiteiten zijn gericht op algemene innovaties, welke passen binnen de sectoren Agrofood, Health en High Tech Systemen & Materialen. Voor deze programmalijn is er een budget van € 4,5 miljoen beschikbaar voor Gelderland en € 9,8 miljoen voor Overijssel.

De subsidiebijdrage bedraagt ook hier minimaal € 350.000,- per project. Hierbij wordt een subsidiepercentage van 40% gehanteerd voor bedrijven en 50% voor kennisinstellingen. Voor de provincies Gelderland en Overijssel kunnen aanvragen ingediend worden vanaf 16 mei 2019. Beoordeling wordt gedaan volgens het first come first serve principe.

Hezelburcht kent de speerpunten van de regio

Op onze vestigingen is kennis aanwezig die naadloos aansluit op de speerpunten van de provincies. Wij hebben subsidie-experts op het gebied van Life Sciences en Health, ICT, Maakindustrie, Duurzaamheid, Energie en Milieu, Overheden & Woningcorporaties en meer.

Dankzij onze goede relaties met regionale spelers als Oost NL, Health Valley en The Economic Board, zijn wij een zeer waardevolle samenwerkingspartner. Wij voegen waarde toe aan uw project. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over OP-Oost? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00