Kansen voor West

Binnen het EFRO programma Kansen voor West zetten bedrijven en publieke partners uit de Randstand zich samen in om de regionale economie te stimuleren. De Randstad loopt als belangrijkste economische regio in Nederland namelijk nog achter op andere stedelijke regio’s in Europa. Het samenwerkingsverband bestaat uit de vier westelijke provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Prioriteiten binnen Kansen voor West

In de periode 2014-2020 zal er een budget van € 182 miljoen beschikbaar zijn voor landsdeel West. Het beschikbare geld vanuit het EFRO zal worden ingezet voor innovatie bij het MKB, de overgang naar een koolstofarme economie en duurzame stedelijke ontwikkeling. Bedrijven, maatschappelijke- en kennisinstellingen, intermediaire organisaties en overheden kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Projectideeën moeten aansluiten bij de doelstellingen binnen Kansen voor West. Concrete voorbeelden van doelstellingen:

  • Het vergroten van het investeringsvermogen voor innovatie in het MKB en het stimuleren van valorisatie (vermarkting).
  • Het verlagen van het energieverbruik en het aandeel fossiele brandstoffen.
  • Het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt.

REACT-EU | € 90 miljoen extra EU-gelden

De Europese Unie heeft het herstelprogramma ‘EU Next Generation’ gelanceerd als reactie op de COVID-19-epidemie. Vanuit dit programma worden EU-gelden verdeeld over diverse bestaande programma’s. Ook Kansen voor West ontvangt een extra bijdrage van ongeveer € 90 miljoen vanuit REACT-EU. Dit bedrag zal geïnvesteerd worden in een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.

Waarom REACT-EU?

Veel projecten dreigen door de crisis een vertraging op te lopen. Om de doorontwikkeling van deze projecten te stimuleren is REACT-EU in het leven geroepen. Door het stimuleren van innovatieve ideeën uit West-Nederland, kan de regio in ruil daarvan ook weer een waardevolle bijdrage leveren aan het herstel van de (Europese) economie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van Kansen voor West voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over Kansen voor West? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00