OP-Noord

Voor wie?

Mkb-bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden in Noord-Nederland

Voor wat?

Ambitieuze innovatie- en duurzaamheidsprojecten

Advies over OP-Noord

De provincies Drenthe, Friesland en Groningen hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) om de Noordelijke regio op de kaart te zetten. Het doel is om als regio te worden gezien die op vernieuwende wijze economisch voordeel uit innovaties benut. Om het gestelde doel te kunnen behalen worden financiële middelen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ingezet.

De focus van OP-Noord

Het programma EFRO voor Noord-Nederland (NNL) is een innovatieprogramma met een focus op regionale midden- en kleinbedrijven (mkb). Nieuwe ontwikkelkansen en slimme specialisaties die bijdragen aan een toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in NNL worden gestimuleerd. Het aankomende programma van 2021-2027 richt zich (ten opzichte van het programma van 2014-2020) niet meer alleen op het stimuleren van innovatietrajecten, maar ook:

 • op het tot stand brengen van product- en procesinnovaties door bedrijven die al structureel met innovatie bezig zijn;
 • naar het vergroten van de pool van innovatieve bedrijven; en
 • de interactie tussen die bedrijven.

De actiegebieden

Er zijn drie actiegebieden die moeten gaan bijdragen aan het versterken van het NNLse innovatie-ecosysteem:

 • Kansen benutten: ontwikkelingsprojecten die inspelen op het benutten van kansen en valoriseren van kennis vanuit de vier transities:
  • van een lineaire naar een circulaire economie;
  • van fossiele naar hernieuwbare energie;
  • van zorg naar (duurzame) gezondheid;
  • van analoog naar digitaal.
 • Innovatie-ecosysteem verbeteren.
 • Randvoorwaarden op orde: initiatieven op het gebied van human capital, innovatief ondernemerschap, grensoverschrijdende samenwerking en digitale vaardigheden.

Meer over het aankomende programma van 2021-2027 leest u hier.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van OP-Noord voor uw organisatie? Neem dan contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvende kennismaking met een van onze specialisten. Zij kijken graag met u mee naar interessante financieringsmogelijkheden voor uw project in uw regio.

contact

Heeft u advies nodig over OP-Noord? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend adviesgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: