OP-Noord

De provincies Drenthe, Friesland en Groningen hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) om de Noordelijke regio op de kaart te zetten. Het doel is om in 2020 als regio te worden gezien, die op vernieuwende wijze economisch voordeel uit innovaties benut. Om het gestelde doel te kunnen behalen worden financiële middelen vanuit het EFRO ingezet. In totaal zal er uit het EFRO tot 2020 ruim € 103 miljoen beschikbaar zijn voor OP-Noord.

De focus van OP-Noord

Het Operationeel Programma (OP)-Noord richt zich op twee thematische doelstellingen: slimme innovaties en de overgang naar een koolstofarme economie. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit EFRO Noord moeten projecten bijdragen aan deze doelstellingen. Bij het thema innovatie gaat het om projecten die de human capital versterken, kennisontwikkeling bevorderen en innovatie en valorisatie binnen het mkb stimuleren. Het thema koolstofarme economie doelt op projecten die het aandeel innovatie gericht op CO2-reductie vergroten. Het OP-Noord programma biedt voornamelijk kansen voor het mkb, maar ook voor kennisinstellingen als het project rechtstreeks ten goede komt van het mkb.

OP-Noord en REACT-EU

De Europese Commissie heeft een ambitieus herstelprogramma gelanceerd, genaamd Next Generation EU. Onderdeel van dit herstelplan is REACT-EU. Vanuit dit programma wordt er extra budget toegekend aan de vier regio’s in Nederland (noord, zuid, oost en west). Om de middelen efficiënt in te zetten zal het budget verdeeld worden over de vier EFRO-programma’s, waaronder OP-Noord. Volgens de meest recente berichten kan OP-Noord rekenen op een bijdrage van € 44,9 miljoen. Wanneer dit vrij wordt gegeven is nog niet bekend.

Waarom REACT-EU?

Het doel van REACT-EU is enerzijds het stimuleren van economisch herstel van Europa en anderzijds moet het programma er voor zorgen dat de transitie naar een groene en digitale economie geen vertraging oploopt. Wanneer projectvoorstellen die hierop aansluiten ingediend kunnen worden is nog onduidelijk, wel staat de deadline al vast. Een project moet uiterlijk eind december 2023 afgerond zijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van OP-Noord voor uw organisatie? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van REACT-EU?

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over OP-Noord? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00