OP-Zuid

Voor wie?

Mkb-bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden in Zuid-Nederland

Voor wat?

Ambitieuze innovatie- en duurzaamheidsprojecten

De regio Zuid-Nederland heeft een sterke concurrentiepositie bemachtigd door het grote aantal top-technologische bedrijven die er gevestigd zijn. Het gunstige vestigingsklimaat trekt ook weer (kleinere) innovatieve bedrijven aan. Het Operationele Programma (OP)-Zuid is een innovatiesubsidie die wordt ingezet om het concurrentievermogen van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg extra te stimuleren. Voor de periode 2014-2020 is een budget van circa € 113 miljoen beschikbaar.

Speerpunten van het OP-Zuid programma

OP-Zuid richt zich op de speerpunten innovatiestimulering en de overgang naar een koolstofarme economie. De focus van het programma ligt voornamelijk op het mkb en het versterken van samenwerking tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Binnen OP-Zuid zijn er mogelijkheden voor bijvoorbeeld:

 • Open innovatie zoals het stimuleren van living labs.
 • Een slimme uitrol van nieuwe technieken gericht op duurzamere energiehuishouding in de gebouwde omgeving.
 • Zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsvraag naar technisch geschoolde mensen.
 • Het innovatiesysteem versterken door het stimuleren van cross-overs tussen de topclusters: high tech systems, chemie, agrofood, life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance.
 • Valorisatie van kennis tot nieuwe producten of diensten door het mkb.

OP-Zuid en REACT-EU

De Europese Commissie heeft onder het ambitieuze herstelprogramma Next Generation EU het subprogramma REACT-EU in het leven geroepen. Met REACT-EU gaat Europa de uitdaging aan om een gezond herstel van de Europese economie te stimuleren. Er zal gezocht worden naar investeringen gericht op vergroening en digitalisering welke moeten zorgen voor een veerkrachtig economisch herstel. Ook Zuid-Nederland kan op middelen vanuit REACT-EU rekenen. Hieronder leest u hier meer over.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Voor wie?

De REACT-EU openstelling is bestemd voor mkb-bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden in Zuid-Nederland. Ook (burger)coöperaties en dergelijke mogen deelnemen mits professionaliteit en continuïteit verzekerd zijn.

Wat voor projecten komen in aanmerking?

Ondernemers kunnen een aanvraag indienen voor projecten die innovatief en kansrijk zijn. Daarnaast moet deze aansluiten op één van de vijf maatschappelijke transities:

 • Energie;
 • Grondstoffen;
 • Klimaat;
 • Gezondheid;
 • Landbouw en voeding.

Type acties

De volgende type acties worden ondersteund vanuit de REACT-EU middelen voor OP-Zuid:

 • (Door)ontwikkeling van innovaties die oplossingen bieden voor uitdagingen binnen één of meer maatschappelijke transities. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen:
  • ondersteuning van innovatieprojecten binnen individuele mkb-bedrijven;
  • ondersteuning van innovatieprojecten tussen samenwerkende bedrijven (cluster- of ecosysteemprojecten);
 • (Door)ontwikkeling van vernieuwende (inter)regionale en (inter)nationale waardeketens om tot de vermarkting van innovaties binnen de transities te komen;
 • Marktgerichte samenwerking tussen mkb’er(s) en kennisinstellingen (en eventueel grote bedrijven) aan oplossingen binnen de maatschappelijke transities, waarin publieke en private R&D-capaciteit met elkaar wordt verbonden;
 • Ondersteuning voor living labs en demonstraties in de reële omgeving, waarin bedrijven, kennisinstellingen en eindgebruikers samenwerken aan innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen.

Subsidiabele activiteiten per provincie

Elke provincie binnen deze regio krijgt een eigen openstelling, waarbij elke provincie een nadere focus heeft aangebracht ten aanzien van de besteding van de REACT-EU middelen. De omschrijving van de subsidiabele activiteiten per provincie zijn terug te lezen in deze factsheet. Onze specialisten zoeken graag voor u uit wat de mogelijkheden zijn in uw provincie.

Openstellingen OP-Zuid

Benieuwd naar de subsidiekansen van OP-Zuid? Schakel de specialisten van Hezelburcht in bij het opstellen of beoordelen van uw aanvraag om zo de hoogste succeskans te garanderen.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over OP-Zuid? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de subsidiekansen van OP-Zuid

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00