OP-Zuid

De regio Zuid-Nederland heeft een sterke concurrentiepositie bemachtigd door het grote aantal top-technologische bedrijven die er gevestigd zijn. Het gunstige vestigingsklimaat trekt ook weer (kleinere) innovatieve bedrijven aan. Het Operationele Programma (OP)-Zuid is een innovatiesubsidie die wordt ingezet om het concurrentievermogen van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg extra te stimuleren. Voor de periode 2014-2020 is een budget van circa € 113 miljoen beschikbaar.

Speerpunten van het OP-Zuid programma

OP-Zuid richt zich op de speerpunten innovatiestimulering en de overgang naar een koolstofarme economie. De focus van het programma ligt voornamelijk op het mkb en het versterken van samenwerking tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Binnen OP-Zuid zijn er mogelijkheden voor bijvoorbeeld:

  • Open innovatie zoals het stimuleren van living labs.
  • Een slimme uitrol van nieuwe technieken gericht op duurzamere energiehuishouding in de gebouwde omgeving.
  • Zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsvraag naar technisch geschoolde mensen.
  • Het innovatiesysteem versterken door het stimuleren van cross-overs tussen de topclusters: high tech systems, chemie, agrofood, life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance.
  • Valorisatie van kennis tot nieuwe producten of diensten door het mkb.

OP-Zuid en REACT-EU

De Europese Commissie heeft onder het ambitieuze herstelprogramma Next Generation EU het subprogramma REACT-EU in het leven geroepen. Met REACT-EU gaat Europa de uitdaging aan om een gezond herstel van de Europese economie te stimuleren. Er zal gezocht worden naar investeringen gericht op vergroening en digitalisering welke moeten zorgen voor een veerkrachtig economisch herstel.

Budget en openstelling

Volgens de meest recente berichten kan regio Zuid-Nederland rekenen op een extra budget van € 49,4 miljoen. Wanneer dit budget beschikbaar zal zijn is nog niet duidelijk. Houd deze pagina daarom goed in de gaten, we zullen de pagina updaten wanneer er meer informatie bekend wordt gemaakt.

Andere regio’s

Ook de andere regio’s van Nederland kunnen op een bijdrage rekenen. Zo ook regio West-Nederland vanuit het EFRO-programma Kansen voor West, deze heeft een openstelling gepland staan op 15 februari 2021. OP-Oost (Oost-Nederland) heeft een voorlopige openstelling gepland staan op 1 april 2021.

Openstellingen OP-Zuid

De vorige openstelling ‘Bevordering van duurzame energie’ / ‘Koolstofarme economie (4F)’ is erg populair gebleken. Er is in totaal meer dan € 24 miljoen aangevraagd, terwijl het subsidieplafond € 8 miljoen bedroeg. 40% van de projectkosten worden middels deze openstelling gesubsidieerd.

Momenteel zijn er geen openstellingen. Desondanks informeren wij u graag over de subsidiemogelijkheden van OP-Zuid of REACT-EU voor uw organisatie.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over OP-Zuid? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00