OP-Zuid subsidie

Voor wie?

Mkb-bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden in Zuid-Nederland

Voor wat?

Ambitieuze innovatie- en duurzaamheidsprojecten

Wanneer aanvragen in 2024?

  • 19 februari t/m 12 april
  • 16 september t/m 1 november

Advies over OP-Zuid

De regio Zuid-Nederland heeft een sterke concurrentiepositie bemachtigd door het grote aantal top-technologische bedrijven die er gevestigd zijn. Het gunstige vestigingsklimaat trekt ook weer (kleinere) innovatieve bedrijven aan. Het EFRO-programma OP-Zuid is een innovatiesubsidie die wordt ingezet om het concurrentievermogen van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg extra te stimuleren. Voor de periode 2021-2027 is een budget van circa € 125 miljoen beschikbaar. In 2024 kunt u van 9 februari t/m 12 april en van 16 september t/m 1 november OP-Zuid subsidie aanvragen.

Voor wie is dit subsidieprogramma?

Alle type organisaties in regio Zuid-Nederland kunnen een aanvraag indienen. Een project dient door minimaal twee samenwerkingspartners uitgevoerd te worden. Daarnaast dient het project ten goede te komen aan het mkb. Bij voorkeur zijn er ook een of meerdere mkb-bedrijven betrokken bij het project. De subsidie kan oplopen tot ruim € 1 miljoen per project. Het maximale subsidiepercentage bedraagt 35% (plus eventuele provinciale cofinanciering).

Speerpunten van het OP-Zuid EFRO programma

OP-Zuid richt zich op het uitvoeren van de RIS3-prioriteiten om zo de regionale kracht op economie, ondernemershap en innovatie te benutten en versterken. Het doel is om zo maatschappelijke én economische impact te maken.

De focus van het programma ligt voornamelijk op het mkb en het versterken van samenwerking tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Er kunnen projecten worden ingediend onder één van de vijf maatschappelijke transities:

  • Energie: hoger aandeel hernieuwbare energie en toekomstbestendig & betrouwbaar energiesysteem;
  • Grondstoffen: biobased economie, circulaire economie en smart industrie;
  • Klimaat: water, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en hittestress;
  • Landbouw en voeding: gezond & veilig voedsel, landbouw in balans met omgeving, tegengaan verspilling / benutten en verwaarden reststromen, alternatieve teelten en eiwittransitie;
  • Gezondheid: predictie, preventie, personalisatie, participatie en regeneratieve geneeskunde.

Aanvragen OP-Zuid subsidie in 2024

In 2024 kent OP-Zuid twee openstellingen voor aanvragen: van 19 februari t/m 12 april 2024 en van 16 september t/m 1 november 2024. In totaal is er in 2024 € 50 miljoen budget beschikbaar.

Ondersteuning nodig

Benieuwd naar de subsidiekansen van OP-Zuid subsidie? Schakel de specialisten van Hezelburcht in bij het opstellen of beoordelen van uw aanvraag om zo de hoogste succeskans te garanderen. Neem contact op voor meer informatie over onze dienstverlening of de subsidiekansen via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

gerelateerd aan deze subsidie

contact

Wilt u meer weten over OP-Zuid? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00.