EFRO Oost-Nederland

Voor wie?

Ambitieuze ondernemers en kennisinstellingen

Voor wat?

Innovatie- en R&D-projecten

Wanneer

Test- en demonstratieprojecten: vanaf 1 maart 2023

Meer informatie

Door talrijke dynamische mkb’ers, diverse internationale bedrijven en drie gerenommeerde universiteiten, kenmerkt Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) zich als innovatieve regio. Het Operationeel Programma (OP-Oost) is de subsidieverstrekker dat organisaties in deze regio extra stimuleert in innovatie en verduurzaming. Dit programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Bent u als ondernemer gevestigd in Overijssel of Gelderland en wilt u investeren in de ontwikkeling van nieuwe (en duurzame) innovaties? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie vanuit het EFRO programma van OP-Oost:

Budget en prioriteiten EFRO Oost-Nederland 2021-2027

Vanuit de EU komt er € 82 miljoen beschikbaar voor EFRO Oost-Nederland. Het Rijk vult dit aan met € 23 miljoen en de provincies Gelderland en Overijssel nog eens een extra € 21 miljoen. Dit wordt verdeeld over de volgende twee prioriteiten:

Prioriteit 1 – Een slimmer Oost Nederland

Projecten moeten bijdragen aan een innovatieve, slimme en economische transformatie op gbied van Health, Tech, Materials, CleanTech en Food. Projecten die de onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit versterken, geavanceerde technologieën inzetten en daarbij nieuwe oplossingen, producten en toepassingen realiseren komen in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen openstelling Prioriteit 1

Toekenning vindt plaats volgens het first come, first serve principe en is doorlopend geopend vanaf 15 september 2022 totdat het budget van € 10 miljoen is overvraagd. Dus wees er tijdig bij.

Een samenwerking bestaat uit drie onafhankelijke partijen waarvan minimaal één mkb’er. De penvoerder hoeft niet een mkb’er te zijn.

Subsidiebijdrage Prioriteit 1

Het percentage voor deze subsidie bedraagt 40% en voor het mkb 50%. De subsidiebijdrage bedraagt minimaal € 350.000,- en maximaal € 750.000,-.

Nieuw aan deze openstelling: alle uurtarieven voor onderzoek en ontwikkeling zijn een vast tarief van € 55,- en kosten onder € 250,- hoeven niet meer verantwoord te worden.

Prioriteit 2 – Een groener Oost Nederland

Innovatieve demonstratieprojecten gericht op slimme op oplossingen waarmee de energietransitie bevorderd wordt komen in aanmerking voor deze subsidie. Met deze projecten draagt regio Oost-Nederland bij aan het tegengaan van klimaatverandering en de overgang naar een groenere economie. De provincies hebben als ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2050. Projecten die in aanmerking komen zijn: [1] het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen en [2] het ontwikkelen van slimme energiesystemen en netwerken.

Aanvragen openstelling Prioriteit 2

Deze subsidieoproep is een tenderregeling en worden beoordeeld op basis van kwaliteit van de aanvraag. De subsidie gaat waarschijnlijk rond de jaarwisseling 2022/2023 open. € 5 miljoen budget wordt verdeeld over de projecten.

Test- en demonstratieprojecten 2023

De subsidie voor test- en demonstratieprojecten is aan te vragen vanaf 1 maart 2023 en is specifiek bedoeld voor het demonstreren en testen van nieuwe toepassingen. Denk daarbij aan de demonstratie van een prototype, activiteiten in proeftuinen en living labs om nieuwe producten of diensten versneld te kunnen introduceren. Subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal twee partners, waarvan minimaal 1 mkb’er. Aanvragen kan tot 28 februari 2024.

Hezelburcht kent de speerpunten van EFRO-Oost

Op onze vestigingen is kennis aanwezig die naadloos aansluit op de speerpunten van de provincies. We hebben een uitstekende track record op gebied van EFRO Oost-Nederland en dankzij onze goede relaties met regionale spelers als Oost NL, Health Valley en The Economic Board, zijn wij een zeer waardevolle samenwerkingspartner. Wij voegen waarde toe aan uw project. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op voor een adviesgesprek via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

contact

Wilt u meer weten over OP-Oost? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: