Leids Universitair Medisch Centrum

MRI-scans herbergen voor de medische wereld een schat aan informatie. Het beeldmateriaal heeft echter nog meer waarde als het centraal is opgeslagen voor het uitvoeren van onderzoek. Dit geldt onder andere voor ‘Population Imaging’.

Population Imaging is het systematisch verzamelen en analyseren van medische beelden verkregen uit grootschalig bevolkingsonderzoek. Het doel van dit onderzoek is het ontdekken van biomarkers. Dit zijn maten die met MRI-apparatuur gedetecteerd kunnen worden en die iets vertellen over de aanwezigheid en uitgebreidheid van ziektes. Nederland, in het bijzonder de Medical Delta, heeft een sterke positie op het gebied van Population Imaging. Medical Delta is een consortium bestaande uit kennisinstellingen, overheidsorganisaties en bedrijven in de regio Leiden, Delft en Rotterdam.

Subsidie vanuit Kansen voor West

Het Leids Universitair Medisch Centrum kreeg in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum een grote subsidie vanuit het EFRO-programma Kansen voor West. Met het project wordt in de Medical Delta een unieke Population Imaging infrastructuur van wereldklasse opgezet voor het verkrijgen, opslaan, verwerken en analyseren van beelddata.

Met deze subsidie is geïnvesteerd in de aanschaf van drie MRI-scans in Leiden en Rotterdam en in de ontwikkeling van gemeenschappelijke informatietechnologie waarmee de data die met deze scans verworven wordt verzameld en geanalyseerd kan worden. Beeldmateriaal van MRI-scans wordt centraal opgeslagen voor analyse, waardoor het onderling vergelijken van resultaten van meerdere studies mogelijk is. Ook met Europese gecentraliseerde databases. Het streven van deze infrastructuur is methodes te ontwikkelen waarmee in de toekomst ziektes in een vroeg stadium herkend en behandeld kunnen worden.

Hezelburcht begeleidde de volledige aanvraag en een deel van de compliance voor het project.

Kansen voor West 3 (KvW3)
Gerelateerde subsidie Kansen voor West 3 (KvW3)
Binnen Kansen voor West zetten bedrijven en publieke partners uit de Randstad zich samen in om de re...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00