Subsidiekansen voor R&D-samenwerking in Oost-Nederland

Samenwerking gericht op innovatie

Bent u bezig met een R&D-project en werkt u samen met partners om innovatieve ambities te verwezenlijken in Oost-Nederland? Ook voor samenwerkingsprojecten waarbij niet alle projectpartners zich in regio Oost bevinden, zijn er mogelijk subsidiekansen.

OP-Oost

Binnen het Europese fonds voor regionale ontwikkeling regio Oost (OP-Oost) werken de provincies Overijssel en Gelderland samen om zowel de innovatieve mkb’ers, de internationale bedrijven als de drie universiteiten te ondersteunen. OP-Oost focust zich op de sectoren Agro & Food, Energie & Milieutechnologie (EMT), Health en Hightech Systemen & Materialen (HTSM).

Binnen het subsidieprogramma OP-Oost zijn er weer diverse subsidiekansen voor samenwerking.  Zowel het subsidieprogramma ‘Grote R&D projecten’ als ‘MIT R&D-samenwerkingsprojecten’ biedt partijen financiële steun bij het verwezenlijken van innovatieprojecten. Onderstaand worden beide programma’s kort belicht.

Regeling: Grote R&D-projecten

  • Openstelling | De regeling voor innovatieve samenwerkingsprojecten opent op 3 oktober 2017 en sluit op 28 februari 2018. Bij de toekenning van de subsidie is de volgorde van binnenkomst leidend. Wees er dus snel bij!
  • Voor wie? | Aanvragen kan door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Binnen het innovatieproject moet echter minimaal één mkb’er betrokken zijn, die minimaal 35% van de kosten maakt en betaalt. Eén organisatie mag maximaal 70% van de kosten maken.
  • Subsidiebijdrage | Subsidie bedraagt minimaal € 250.000,- en maximaal € 2 miljoen per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage per subsidieontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten is. Er is een budget van € 14,8 miljoen beschikbaar.
  • Randvoorwaarde | Tenminste 25% van de activiteiten moet bestaan uit experimentele ontwikkeling.

Regeling: MIT R&D-samenwerking

  • Openstelling | De MIT regeling voor regionale R&D-samenwerkingsprojecten opende op 3 juli en sluit op 7 september 2017.
  • Voor wie? | Aanvragen van subsidie kan met twee of meer mkb’ers. In tegenstelling tot de Grote R&D-projecten subsidieregeling, kunnen binnen deze projecten geen (kennis)instellingen, middelgrote bedrijven en corporates aansluiten.
  • Subsidiebijdrage | Subsidie bedraagt maximaal 35% subsidie per project met een maximum van € 200.000,-. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- per aanvrager. Er is een budget beschikbaar van € 4,2 miljoen.

Verhoog de slaagkans van uw innovatieproject!

De specialisten van Hezelburcht hebben ruime ervaring met het opzetten, aanvragen en coördineren van R&D-samenwerkingsprojecten. Ze zorgen bovendien voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Met ons ruime netwerk kunnen wij u bovendien helpen met het vinden van een geschikte projectpartner. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

EFRO Oost-Nederland
Gerelateerde subsidie EFRO Oost-Nederland
Het EFRO-programma voor de regio Oost zet in het op het versterken van economische groei, vernieuwin...Lees verder

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00