Mijn Hezelburcht Menu

Subsidiekansen voor R&D-samenwerking in Oost-Nederland

Samenwerking gericht op innovatie

Bent u bezig met een R&D-project en werkt u samen met partners om innovatieve ambities te verwezenlijken in Oost-Nederland? Ook voor samenwerkingsprojecten waarbij niet alle projectpartners zich in regio Oost bevinden, zijn er mogelijk subsidiekansen.

OP-Oost

Binnen het Europese fonds voor regionale ontwikkeling regio Oost (OP-Oost) werken de provincies Overijssel en Gelderland samen om zowel de innovatieve mkb’ers, de internationale bedrijven als de drie universiteiten te ondersteunen. OP-Oost focust zich op de sectoren Agro & Food, Energie & Milieutechnologie (EMT), Health en Hightech Systemen & Materialen (HTSM).

Binnen het subsidieprogramma OP-Oost zijn er weer diverse subsidiekansen voor samenwerking.  Zowel het subsidieprogramma ‘Grote R&D projecten’ als ‘MIT R&D-samenwerkingsprojecten’ biedt partijen financiële steun bij het verwezenlijken van innovatieprojecten. Onderstaand worden beide programma’s kort belicht.

Regeling: Grote R&D-projecten

  • Openstelling | De regeling voor innovatieve samenwerkingsprojecten opent op 3 oktober 2017 en sluit op 28 februari 2018. Bij de toekenning van de subsidie is de volgorde van binnenkomst leidend. Wees er dus snel bij!
  • Voor wie? | Aanvragen kan door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Binnen het innovatieproject moet echter minimaal één mkb’er betrokken zijn, die minimaal 35% van de kosten maakt en betaalt. Eén organisatie mag maximaal 70% van de kosten maken.
  • Subsidiebijdrage | Subsidie bedraagt minimaal € 250.000,- en maximaal € 2 miljoen per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage per subsidieontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten is. Er is een budget van € 14,8 miljoen beschikbaar.
  • Randvoorwaarde | Tenminste 25% van de activiteiten moet bestaan uit experimentele ontwikkeling.

Regeling: MIT R&D-samenwerking

  • Openstelling | De MIT regeling voor regionale R&D-samenwerkingsprojecten opende op 3 juli en sluit op 7 september 2017.
  • Voor wie? | Aanvragen van subsidie kan met twee of meer mkb’ers. In tegenstelling tot de Grote R&D-projecten subsidieregeling, kunnen binnen deze projecten geen (kennis)instellingen, middelgrote bedrijven en corporates aansluiten.
  • Subsidiebijdrage | Subsidie bedraagt maximaal 35% subsidie per project met een maximum van € 200.000,-. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- per aanvrager. Er is een budget beschikbaar van € 4,2 miljoen.

Verhoog de slaagkans van uw innovatieproject!

De specialisten van Hezelburcht hebben ruime ervaring met het opzetten, aanvragen en coördineren van R&D-samenwerkingsprojecten. Ze zorgen bovendien voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Met ons ruime netwerk kunnen wij u bovendien helpen met het vinden van een geschikte projectpartner. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

OP-Oost
Gerelateerde subsidie OP-Oost
Het EFRO-programma voor de regio Oost zet in het op het versterken van economische groei, vernieuwin...Lees verder
Meer weten?

Neem contact met ons op!

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.