Oost-Nederland stimuleert volop innovatie

Nederland was in 2017 wederom innovatieleider in Europa. Dit komt mede doordat de Nederlandse overheid innovatie stimuleert met haar bedrijvenbeleid. Dit beleid richt zich op een excellent ondernemersklimaat en een sterk innovatievermogen. Daarbij staat de ondernemer centraal, maar is ook aandacht voor samenwerking  met kennisinstellingen en overheden (triple helix).

Subsidielandschap regio Oost-Nederland

Provincies en regio’s zetten in op regionale economische ontwikkeling  en kiezen daarbij specifiek voor regionaal sterk ontwikkelde (top-) sectoren. Het verstrekken van subsidies voor ondernemers en publiek-private samenwerkingsverbanden is één van de middelen hiervoor.

Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is het subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. De middelen uit dit programma worden ingezet om de concurrentiepositie van Oost-Nederland als toonaangevende en innovatieve regio te versterken. Hierbij ligt de focus op Europese thema’s als voedselzekerheid, vergrijzing en gezondheid, klimaatverandering, schone en efficiënte energie en beschikbaarheid van grondstoffen.

De regio Oost-Nederland stimuleert met name innovaties binnen de sectoren:

  • High Tech Systems & Materials (HTSM)
  • Health
  • Agrofood
  • Energie en Milieutechnologie inclusief biobased (koolstofarme economie)
  • Cross-overs tussen deze sectoren en samenwerking met ondersteunende sectoren zoals: Water, Chemie, de Creatieve industrie en de Maakindustrie zijn daarbij gewenst.

Subsidiekansen Oost-Nederland 2018

Op 22 februari 2018 waren wij aanwezig op de meeting van OP Oost, waarbij de belangrijkste details over de subsidieregelingen vanuit OP Oost voor 2018 zijn bekendgemaakt.

De instrumenten zijn ten opzichte van vorig jaar grotendeels gelijk gebleven. De belangrijkste wijziging is dat de projectvoorstellen niet meer uitsluitend beoordeeld worden op basis van vooraf vastgestelde criteria, maar ook op basis van binnenkomst. Daarnaast wordt de minimale subsidie voor het instrument ‘Grote R&D Samenwerkingsprojecten’ verhoogd van € 250.000,- naar € 350.000,-. Dit houdt in dat de projectomvang ruimer moet zijn dan voorheen. De impact van deze wijziging is met name voelbaar voor het mkb.

Naast de landelijke (innovatie)regelingen, zijn er in 2018 tevens interessante subsidiekansen voor innovatieprojecten vanuit de programma’s:

Hezelburcht kent de speerpunten van Oost-Nederland

Hezelburcht is gespecialiseerd in het aanvragen van subsidies en het vormen van projecten. Het combineren van de juiste technische achtergrond met gedegen subsidiekennis is noodzakelijk om succesvolle subsidieaanvragen te realiseren. Op onze vestiging in Nijmegen en Apeldoorn is kennis aanwezig die naadloos aansluit op de speerpunten van de provincie. Denk hierbij aan consultants met kennis en ervaring op het gebied van Life Sciences en Health, ICT, Maakindustrie, Duurzaamheid, Energie en Milieu en Overheden & Woningcorporaties.

Dankzij onze goede relaties met regionale spelers als Oost NL, Health Valley en The Economic Board, zijn wij een zeer waardevolle samenwerkingspartner. Wij voegen waarde toe aan uw project.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

EFRO Oost-Nederland
Gerelateerde subsidie EFRO Oost-Nederland
Het EFRO-programma voor de regio Oost zet in het op het versterken van economische groei, vernieuwin...Lees verder

contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00