Prinsjesdag 2020 | Klimaat, Duurzaamheid & Subsidies

Het kabinet heeft op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw haar plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: ‘We investeren onszelf de crisis uit’. Wat zijn de gevolgen voor het subsidie- en financieringslandschap van klimaat en duurzaamheid?

Welke projecten krijgen prioriteit? Welke ontwikkelingen worden er doorgevoerd om het Klimaatakkoord te ondersteunen? Lees verder voor het subsidie- en financieringsnieuws in het kader van klimaat en duurzaamheid uit de Miljoenennota en Rijksbegroting 2021.

Plannen voor een CO2-neutrale economie

Waar klimaat, milieu en CO2-reductie vorig jaar nog het centrale aandachtspunt binnen de plannen van de regering was, staat dit jaar vooral in het teken van het overheersende COVID-19. Gelukkig biedt de Klimaatwet een stevig kader voor de lange termijn richting een CO2-neutrale economie. Naar aanleiding van het Urgenda-vonnis neemt het kabinet maatregelen voor CO2-reductie in de industrie. Zo heeft het kabinet tegelijk met de Miljoenennota een wetsvoorstel ingediend voor de CO2-heffing in de industrie die per 1 januari 2021 in moet gaan. Naast deze maatregel focust Nederland zich op een aantal technieken die de energietransitie moeten versnellen. Eén van de technieken waaruit Nederland hoop put is waterstof. Waterstof kan een sleutelrol vervullen in de transitieopgave. Zo wordt er in 2021 meer geld vrijgemaakt voor CO2-reducerende opties in de industrie en is Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) een techniek waar Nederland op in wil zetten.

Verduurzaming van de industrie

In 2021 gaat het kabinet verder met het verduurzamen van de industrie, waarbij drie specifieke onderdelen budget toegewezen krijgen:

  • Opschaling van groene waterstof in de industrie (via DEI+, budget: € 10 miljoen).
  • CCUS haalbaarheidsstudies en pilots voor de toepassing van CCUS-technologieën in de gehele CCUS-keten: van afvang, transport, hergebruik tot opslag van CO2 (budget: € 15 miljoen).
  • Pilotprojecten en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie in de industrie (budget: € 35 miljoen).

Nieuwe openstelling MOOI regeling

De Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en innovatie regeling ondersteunt integrale innovatieve oplossingen die bijdragen aan het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord. De MOOI richt zich op verschillende thema’s: Wind op zee, Hernieuwbare energie op land, Gebouwde omgeving en Industrie. In 2020 is de MOOI regeling voor het eerst opengesteld. In 2022 is een nieuwe openstelling voorzien.

HER+ regeling verbreed

De HER+ heeft als doel om de klimaat- en energiedoelstellingen tegen minder kosten te realiseren door innovatieve projecten. De innovaties moeten leiden tot een besparing op de toekomstige uitgaven aan de SDE++, hierdoor wordt het een voorloper op de SDE++. Sinds de openstelling van 1 september tot en 31 maart 2021 is de regeling verbreed van hernieuwbare energieproductie naar CO2-reductie, waarmee het in lijn loopt met de SDE++ regeling.

Wijziging budget EIA en MIA

Het budget voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA) wordt in 2021 verlaagd met € 10 miljoen naar € 114 miljoen. Daarentegen wordt het budget voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) in 2021 verhoogd met € 2 miljoen naar € 149 miljoen. De subsidiepercentages van beide regelingen blijven gelijk (EIA: 45%, MIA: 13,5% / 27% / 36%). De vennootschapsbelasting hoog wordt bevroren op 25% en de vennootschapsbelasting laag wordt verhoogd naar 16%.

ISDE budget verhoogd tot € 130 miljoen

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) wordt verlengt tot 2030 en daarmee wordt het budget verhoogd tot € 130 miljoen. Vanaf 2021 zal de regeling zich naast investeringen in warmtepompen en zonneboilers ook richten op investeringen in woningisolatie. Er wordt onderzocht of budget vrijgemaakt wordt voor mkb’ers die investeren in:

  • projecten met een grootverbruikersaansluiting (>3x80A) die kleiner zijn dan 15 kW
  • projecten op een kleinverbruikersaansluiting (max. 3x80A) die groter zijn dan ca. 15 kW

Extra investeringskorting met de baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Met de baangerelateerde investeringskorting (BIK) krijgen werkgevers tijdelijk een korting op de loonheffing die zij voor hun werknemers afdragen, wanneer zij investeren in BIK-kwalificerende bedrijfsmiddelen. Van de regeling zijn uitgesloten investeringen die passen in de EIA, MIA of VAMIL. De precieze afbakening en het daarbij passende percentage wordt nog uitgezocht, maar een opzet conform Energielijst of Milieulijst waarbij een lijst met BIK kwalificerende bedrijfsmiddelen wordt opgesteld, is niet ondenkbaar.

Deze tijdelijke (crisis)regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en ziet op investeringen waarvoor de beslissing is genomen na 1 oktober 2020 en die plaatsvinden vanaf 1 januari 2021. De in 2021 gedane investeringen kunnen dan worden verzilverd in 2022 op basis van een goedkeurende beschikking van RVO. Deze beschikking is leidend voor de Belastingdienst voor de toekenning van de afdrachtvermindering.

Postcoderoosregeling wordt subsidieregeling

Met de huidige postcoderegeling kunnen leden van een coöperatie een energiebelastingkorting op hun energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit krijgen. De postcoderoosregeling is tot en met 2020 een fiscale regeling en wordt vanaf 2021 een subsidieregeling.

Vanaf 2021 kunnen energiecoöperaties en VvE’s subsidie aanvragen voor een zonne-energieproject (15 en 300 kWp) of kleinschalig windenergieproject (tussen 500 en 1000 kWp). De werking van de nieuwe subsidieregeling zal vergelijkbaar zijn met de SDE+ systematiek. De aanvragers ontvangen gedurende een periode van 15 jaar subsidie per geproduceerde kWh, waarbij het uitbetaalde subsidiebedrag meebeweegt met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar.

Extra budget voor Europese (onderzoeks)programma’s

Nederlandse ondernemers en onderzoekers maken veel gebruik van Europese subsidies. Het kabinet maakt € 255 miljoen extra vrij voor cofinanciering van Europese programma’s (EFRO, Horizon Europe, Innovation Fund) waardoor er meer Europese middelen worden geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven en universiteiten.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen over de bovenstaande ontwikkelingen? Bent u benieuwd wat voor impact de bekendmakingen in de Miljoenennota en Rijksbegrotingen heeft op uw organisatie of duurzaamheidsproject? Benader uw adviseur of neem contact met ons op via onderstaande button!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Meer informatie over subsidienieuws binnen de sector klimaat en duurzaamheid? Of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00