Het Klimaatakkoord: de belangrijkste bevindingen

Minister Wiebes presenteerde onlangs het Klimaatakkoord. Het ruim 250 pagina’s tellende papierwerk is een overeenkomst tussen de overheid, organisaties en bedrijven om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De afspraken en plannen van het kabinet zijn behoorlijk ambitieus, maar mede dankzij de (nieuwe) stimuleringsregelingen en de ruime subsidiebudgetten moet Nederland forse stappen kunnen zetten!

Met het Klimaatakkoord moeten de klimaatdoelstellingen van de overheid behaald worden, waarbij één doelstelling leidend is:

In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen gereduceerd zijn met minimaal 49%

Om dit te bewerkstelligen moet er op diverse fronten actie worden ondernomen. Daarom is het Klimaatakkoord verdeeld over de thema’s: Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw / landgebruik en Mobiliteit.

Onze specialisten hebben een aantal belangrijke bevindingen voor u op een rijtje gezet:

Elektriciteit

Het doel binnen dit thema is de transitie naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem. Geen fossiele bronnen meer om ons van energie te voorzien, maar hernieuwbare bronnen zoals windparken en zonnepanelen. Deze transitie vraagt om andere eisen van ons energiesysteem.

 • Zoals al eerder bekend werd gemaakt, wordt de SDE+ regeling verbreed (SDE++), met focus op CO2-reducerende maatregelen;
 • DEI+ subsidie is verruimd met budget voor projecten gericht op CO2-reductie, bovendien komen nu ook pilotprojecten in aanmerking voor subsidie.

Doel: 20,2 megaton minder CO2-uitstoot

Gebouwde omgeving

Alle woningen, bedrijfsgebouwen en kantoorpanden in Nederland worden duurzaam verwarmd in 2050. Ofwel zonder aardgas, duurzame energie en betere isolatie. Bedrijven worden gestimuleerd door investeringen aantrekkelijk te maken en gemeenten worden gestimuleerd om hele wijken aan te pakken.

 • Er komt een nieuw programma om de energierekening te verlagen: laagdrempelige energiebesparende maatregelen;
 • De ISDE subsidieregeling wordt verbreed en ondersteunt voortaan projecten en investeringen gericht op isolatiemaatregelen.

Doel: 3,4 megaton minder CO2-uitstoot

Industrie

De industrie heeft een groot aandeel in het bereiken van de doelstellingen. In 2050 moet de broeikasgassenuitstoot van onze industrie gereduceerd zijn tot ongeveer nul. Hier wordt extra op gehamerd en gestimuleerd, aangezien dit ook bijdraagt aan het welzijn, de werkgelegenheid en de welvaart. Samenwerking tussen fabrieken en het slimmer omgaan met grondstoffen zijn belangrijke pijlers.

 • CO2-heffing voor een aantal grote vervuilers binnen onze industrie. Deze heffing is bedoeld om deze organisaties aan te sporen om actie te ondernemen;
 • Tot € 100 miljoen per jaar voor innovatieve pilots en demo’s op gebied van CO2-reductie vanuit Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s);
 • Projecten gericht op het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture & Storage) worden vanaf 2020 ook gestimuleerd middels de SDE++.

Doel: 14,3 megaton minder CO2-uitstoot

Landbouw / landgebruik

De natuur en landbouwgronden zijn belangrijk voor ons bestaan. Naast dat de natuur CO2 tegengaat en klimaatverandering voorkomt, is het onze natuurlijke bron van voedsel en biomassa. In de toekomst gaat de akkerbouw, veehouderij en tuinbouw gebruik maken van elkaars grondstoffen om zo tot een circulair systeem te komen.

 • € 120 miljoen subsidie is beschikbaar vanuit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV);
 • € 250 miljoen budget is gereserveerd om investeringen en de ontwikkeling van innovaties in duurzame en emissiearme stalsystemen te stimuleren;

Doel: 3,5 megaton minder uitstoot

Mobiliteit

Veel vervuiling wordt veroorzaakt door het verkeer. Het is daarom belangrijk dat we overgaan op een duurzaam mobiliteitssysteem. Dit betekent rijden op elektriciteit of waterstof, maar ook schoner vliegen en varen. Deze transitie vraagt om een nieuwe kijk. Hoe gaan wij onszelf en onze producten in de toekomst slimmer verplaatsen?

 • De fiscale stimulering om als bedrijf te investeren in elektrische auto’s wordt verlengd tot eind 2025;
 • De regeling Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES) krijgt een budget van € 94 miljoen voor vrachtauto’s en € 185 miljoen voor bestelauto’s. Het gaat hierbij om projecten die de binnensteden schoner maken. Ook cargo-bikes en andere vormen van stadslogistiek komen in aanmerking voor subsidie;
 • Regionaal worden plannen uitgewerkt om slimme en duurzame mobiliteit te stimuleren. Bijvoorbeeld het verbeteren van Openbaar Vervoer of investeringen in fietsenstallingen.

Doel: 7,3 megaton minder uitstoot

Het Klimaatakkoord verder uitgerold

Feitelijk is het Klimaatakkoord nog conceptueel. De Tweede Kamer zal binnenkort een debat voeren over het akkoord en daarna definitief haar handtekening zetten onder de overeenkomst. Wilt u graag op de hoogte blijven van de gevolgen en kansen binnen specifieke thema’s? Blijf onze website vooral in de gaten houden of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bent u ondertussen al benieuwd of het akkoord kansen biedt voor uw organisatie? Onze specialisten sparren graag met u over de (potentiële) mogelijkheden!

Contact opnemen
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Sparren met een specialist? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00