De eerste vooruitzichten van de SDE++

In ons artikel van eind 2018 informeerden wij u over de aanstaande vernieuwingen met betrekking tot de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Vanaf volgend jaar heet de regeling SDE++ en ligt de nadruk op CO2-reductie. Inmiddels is er meer bekend over de aanstaande veranderingen die deze regeling zal ondergaan en is het tijd voor een update.

Vooruitzichten SDE++: wat gaat er veranderen?

Jaarlijks adviseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de maximale hoogte van basisbedragen (de kostprijs van hernieuwbare energie van diverse technologieën). Deze bedragen zijn medebepalend voor de hoogte van de te ontvangen subsidie per opgewekte hoeveelheid duurzame energie: hoe hoger het basisbedrag, des te hoger de te ontvangen subsidie.

Binnen de SDE+ worden subsidieaanvragen gerangschikt op het aangevraagde basisbedrag. Hierdoor hebben aanvragen met een lager basisbedrag meer kans op subsidietoekenning. Vanaf volgend jaar worden SDE++ aanvragen echter gerangschikt naar de subsidiebehoefte per vermeden ton CO2. In de Kamerbrief van december 2018 wordt hier een indicatie voor gegeven per categorie (Zon-Pv, Wind, Geothermie, etc.). Zonnepanelen scoren hierbij minder goed dan bijvoorbeeld windmolens op land.

SDE++ hoofdcategorieën zijn bekend

Afgelopen maand heeft het PBL een eerste conceptadvies uitgebracht voor nieuwe basisbedragen van de SDE++. Nieuw hierbij is dat, naast de categorieën voor de productie van hernieuwbare energie, nu ook CO2-reducerende opties (anders dan hernieuwbare energie) in aanmerking komen voor subsidie. Dit resulteert in de volgende hoofdcategorieën voor de SDE++ subsidieregeling:

• Hernieuwbare elektriciteit;
• Hernieuwbaar gas;
• Hernieuwbare warmte;
• Gecombineerde opwekking (warmte + elektriciteit);
• CO2-reductie: afvang en CO2-arme productie.

Basisbedragen gaan dalen

Opvallend is dat de basisbedragen voor zowel zonnepanelen als windmolens aanzienlijk zullen dalen zodra de SDE++ regeling ingaat. In de onderstaande tabel staan de conceptadviesbedragen voor dakgebonden zonnepanelen. Let op: dit zijn indicatieve cijfers.

Zon-PV Advies SDE+ 2019 Conceptadvies SDE++ 2020 Conceptadvies SDE++ 2020
najaar voorjaar najaar
Zon-PV ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek € 0,099 / kWh € 0,092 / kWh € 0,087 / kWh
Zon-PV ≥ 1 megawattpiek dak € 0,092 / kWh € 0,086 / kWh € 0,081 / kWh

Bron: PBL

Grijp dit jaar nog uw kans voor Zon-PV en Wind!

De verwachte daling in basisbedragen zal een negatief effect hebben op de hoogte van de te ontvangen subsidie. Om optimaal gebruik te maken van de SDE+ subsidiemogelijkheid voor zon-PV en windprojecten, adviseren wij dit jaar nog een aanvraag in te dienen. Na het ontvangen van een beschikking heeft u anderhalf tot drie jaar (afhankelijk van de aanvraag) om het project te realiseren!

Onze duurzaamheidsspecialisten informeren u graag over de mogelijkheden voor uw projecten. Voor subsidieadvies of meer informatie neem gerust contact op.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Onze specialisten onderzoeken graag de subsidiekansen!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00