SDE+ voorjaarsopenstelling en budget 2019 bekend

Dit voorjaar investeert de overheid weer € 5 miljard in investeringen in duurzame energieproductie vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Dit nieuws is eind december bekendgemaakt. Minister Wiebes is voornemens om voor de najaarsronde wederom € 5 miljard budget beschikbaar te stellen. Vóór 1 juli 2019 neemt hij hier een definitief besluit over. Investeert u al in hernieuwbare energie?

SDE+ subsidie openstellingsdata voorjaar 2019

Net als in voorgaande jaren kan er ook dit voorjaar weer SDE+ subsidie aangevraagd worden voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Denk hierbij aan bronnen als Biomassa, Geothermie Water, Wind (land, meer en waterkering) en Zon. Met name investeringen in zon-PV zijn in 2019 nog zeer aantrekkelijk door middel van SDE+ subsidie.

De SDE+ regeling werkt met een gefaseerde openstelling van 12 maart tot en met 4 april 2019. Een tijdige voorbereiding is echter noodzakelijk. Wees er daarom op tijd bij en win gedegen advies in!

Strategisch SDE+ aanvragen

Er zitten nogal wat haken en ogen aan een succesvolle SDE+ subsidieaanvraag. Om er zeker van te zijn dat u geen gelden misloopt neemt Hezelburcht het gehele traject graag voor u uit handen. Dit traject start met een intakegesprek waarbij we uw investeringsplannen bespreken en eindigt bij de eerste uitkering van SDE+ gelden. In de tussentijd bereiden wij uw aanvraag zorgvuldig voor, waarbij we de opbrengsten bij verschillende scenario’s voor u inzichtelijk maken. Bij een positieve toekenning regelt Hezelburcht de inschrijving van de installatie bij de betreffende instanties.

Het budget is in 2019 twee miljard lager dan in de voorgaande jaren. Het Ministerie van EZK wil hiermee concurrentie tussen aanvragers bevorderen. In 2020 veranderen de voorwaarden voor de SDE+ subsidie, wat kortweg inhoudt dat de regeling anders wordt ingestoken. 2019 is een goed moment om gebruik te maken van de gunstige voorwaarden voor zon-PV installaties. Strategisch advies is doorslaggevend voor een succesvolle aanvraag. - Jeroen van den Hoorn, BEng, Consultant Duurzaamheid en Milieu

Verbreding vanaf 2020: SDE++

Wist u dat dit het laatste jaar is waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat? Vanaf 2020 wordt de SDE+ subsidie verbreed onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling beperkt zich dan niet meer tot duurzame energieproductie maar gaat zich richten op CO2-reductie. U leest hier meer over deze aangekondigde wijziging.

Wat de precieze consequenties zijn van deze wijzigingen in de subsidieregeling moet nog blijken gedurende de marktconsultatie begin 2019. Wél houdt het in dat er op de lange termijn grote gevolgen zijn voor populaire maatregelen, zoals zonne-energie. Geïnteresseerden in zonne-energie houden wij graag op de hoogte over de aanstaande wijzigingen, maar raden wij ook aan door te pakken met het realiseren van de plannen. - Bob Dubbeldam, MSc, Consultant Duurzaamheid en Milieu

 SDE+ subsidie aanvragen in 2019?

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de SDE+ voor uw organisatie? Onze specialisten staan u graag te woord. Met een budget van € 5 miljard zijn er diverse mogelijkheden om uw investeringen in hernieuwbare energie aantrekkelijk te maken.

Zeker indien u voornemens bent om te investeren in een zonnepaneleninstallatie, is het verstandig dit jaar de subsidiekansen te verkennen.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de SDE+ voor uw organisatie? Wij onderzoeken de mogelijkheden graag. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking of aanvullende informatie.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00