Is uw kantoorpand toekomstbestendig?

Weet u dat alle kantoren in 2023 minimaal moeten zijn voorzien van energielabel C? De overheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Indien een kantoorpand tegen die tijd niet aan de eisen voldoet, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. In 2015 werden de eerste stappen gezet door het verplicht stellen van het vermelden van het energielabel bij de verhuur of verkoop van bedrijfs- en kantoorpanden.

Vastgoedbezitters moeten de investeringsmaatregelen verkennen om in 2023 aan de eis te kunnen voldoen. De vraag luidt of deze door de overheid gestelde doelstelling wel haalbaar is. Is het een realistisch streven om in 2023 alle kantoorpanden te voorzien van energielabel C of beter?

Waar is Nederland nu

Momenteel is 43% van de Nederlandse kantoren in het bezit van energielabel D of beter. Kantoren nemen ten opzichte van al het zakelijk vastgoed 20% van het jaarlijkse gasverbruik voor hun rekening en 19% van het totale elektriciteitsverbruik[1]. Het besparingspotentieel is dan ook enorm. In het S.E.R.-energieakkoord wil de overheid in 2020 100 Peta Joule aan energie besparen. Door het upgraden van kantoorpanden naar label C, kan er plusminus 8,6 Petajoule worden bespaard.

De trend laat zien dat kantoren vanaf het jaar 2000 zijn gebouwd met energielabel C. Vanaf 2006 zijn kantoorpanden doorgaans voorzien van energielabel A. Kantoren gebouwd voor het jaar 2000 lopen dan ook het grootste risico op benodigde renovatiekosten om aan de nieuwe duurzaamheidseis te voldoen[2].

Investeringen voor een duurzamer pand | Energielabel & kantoorpand

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Dat geldt ook voor energielabels. Een van de maatregelen om met kleine investeringen een labelsprong te realiseren, is het toepassen van isolatiemaatregelen. Denk hierbij aan maatregelen op het gebied van spouwmuur-, dak- en glasisolatie.

Schets: Een gemiddeld, middelgroot kantoor van plusminus 4800m² aan Bruto Vloer Oppervlakte (BVO) met 4 cm isolatie en de aanwezigheid van een HR-ketel, draagt het energielabel E. Wilt u als organisatie een sprong maken naar label C? Dan moet u denken aan een investering ter hoogte van ongeveer € 86,- per m² BVO. De maatregelen die dan getroffen moeten worden zijn spouwmuur-, vloer- en dakisolatie en plaatsing van HR++ glas. In totaal komt een dergelijke duurzaamheidsinvestering neer op een bedrag van ongeveer € 400.000,-.

De vraag is of een duurzaamheidsinvestering naar een C-label wel voldoende is. Voor de doelstelling van 2023 is een dergelijke sprong voldoende. Een organisatie moet zich wel afvragen of het investeren in een A-label niet een slimmer is op de langere termijn. Gelet op de doelstellingen voor 2050 bestaat er immers een reële kans dat in 2030 een A-label wordt vereist voor kantoorpanden. Waarom zou u dan niet gelijk de investeringsmogelijkheden voor een A-label onderzoeken? Om te upgraden naar energielabel A, zijn er investeringen benodigd zoals het plaatsen van zonnepanelen (zon-PV), het toepassen van duurzame LED-verlichting, het toepassen van systemen gebaseerd op warmteterugwinning van ventilatielucht en het plaatsen van een HR-ketel en/of warmtepomp. Ter indicatie: bij een dergelijke investering van label E naar A moet u denken aan kosten die oplopen tot € 150,-/m² BVO.

Businesscase | Investeren in een beter energielabel

Wist u dat een kantoorpand met energielabel C of beter zichzelf terugverdient op de besparing in energiekosten? De businesscase heeft met deze methodiek een terugverdientijd van tussen de 15 en 20 jaar. Voor vastgoedbezitters die een minimaal rendement van 10% willen behalen op elke investering, geeft dit wellicht een bittere nasmaak. Gelukkig komt de overheid de vastgoedbezitter tegemoet met verschillende stimuleringsregelingen. Zo voorziet de regeling Energie-Investeringsaftrek (EIA) de organisatie in een tegemoetkoming in de labelsprong. De duurzaamheidsinvesteringen die benodigd zijn voor het behalen van de gewenste labelsprong, komen in aanmerking voor de EIA. Aan een EIA-aanvraag dient een maatwerkadvies, een zogeheten Energieprestatieadvies-utiliteitsbouw (EPA-U), ten grondslag te liggen. Kantoorpanden met een hoger energielabel hebben over het algemeen een hogere marktwaarde.

Zon-PV zorgt ervoor dat de businesscase nog aantrekkelijker wordt. Indien een onderneming het kantoorpand voorziet van zonnepanelen, is het zelfvoorzienend en hoeft energie niet langer ingekocht te worden bij derden. Heeft uw kantoorpand een grootverbruikaansluiting van groter dan 3 x 80 ampère? Dan kunt u beroep doen op de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Met deze regeling vergoedt de overheid een bedrag op elke opgewekte kilowattuur elektriciteit. Deze subsidiebijdrage verlaagt de terugverdientijd van uw investering aanzienlijk. Investeren in een duurzaam kantoorpand wordt hiermee wel degelijk aantrekkelijk!

Realistische visie?

Is een energielabel C voor kantoorpanden haalbaar in 2023? Mijns inziens is deze doelstelling van de overheid realistisch, mits er voldoende investeringsruimte is om de noodzakelijke duurzaamheidsinvestering te kunnen doen. Enerzijds zijn er voor deze investeringen interessante financieringsopties voor het aantrekken van vreemd vermogen. Denk hierbij aan groenfinanciering met een lage rentedruk. Anderzijds komt de overheid organisaties tegemoet met de verschillende stimuleringsregelingen waaronder de EIA en SDE+.

Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Wilt u een labelsprong maken naar energielabel C of misschien wel beter om zo aan de eis van de overheid te voldoen in 2023? Laat u goed informeren door een van onze duurzaamheidsexperts.

Jeroen van den Hoorn
Consultant duurzaamheid

 

[1] Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
[2] Verlicht energielabel voor Kantoren, november 2016 (EIB)

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00