Meer duurzame kantoorgebouwen door verplichting energielabel C

Per 1 juli 2020 heeft 34% van de kantoren in Nederland (ongeveer 21.000) een energielabel C. Dat is veel, maar helaas nog niet voldoende. In Nederland moeten zo’n 62.000 kantoren voldoen aan de energielabel C verplichting. Ongeveer 7.500 kantoren hebben een label D of slechter en ruim 33.500 kantoorgebouwen hebben nog helemaal geen energielabel. Dat is onverstandig omdat een kantoor niet verkocht kan worden zonder energielabel. Daarnaast verandert de berekenwijze voor energielabels per 1 januari 2021. Vanaf dat moment verandert ook de bepalingsmethode die in lijn is met de aankomende BENG-eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen).

Tot 31 december 2020 kunnen aanvragers nog gebruik maken van de huidige bepalingsmethode op basis van de NEN 7120. Investeer dus nu in uw kantoor en een hoger energielabel door gebruik te maken van duurzaamheidssubsidies.

Ontdek de subsidiemogelijkheden!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Energielabel C verplichting

De energielabel C verplichting voor kantoren is ingevoerd in 2017. Dit naar aanleiding van het Activiteitenbesluit waarin staat dat energie-investeringen met een terugverdientijd van 5 jaar verplicht uitgevoerd moeten worden.

De afgelopen jaren was het stimuleringsbeleid voor energie-investeringen gunstig. We zien echter al enige tijd dat de eisen steeds strenger worden. Dat is ook in lijn met de steeds strenger wordende regelgeving waarbij ondernemers verplicht worden om energie-investeringen te doen. Early adapters maken optimaal gebruik van subsidies. Achterblijvers krijgen straks te maken met een minder goed stimuleringsbeleid en handhaving van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Wacht dus niet te lang met energie-investeringen!

Verschil bepalingsmethodes NEN 7120 en NTA 8800

De NEN 7120 is gebaseerd op de bekende Nederlandse Energieprestatie (EPC). De energieprestatie coëfficiënt is een integrale bepalingsmethode voor de energiezuinigheid van een gebouw en aan welk energielabel het voldoet. Het grote voordeel van de EPC (en dus NEN 7120) is de vrij eenvoudige bewijslast. In de NTA 8800, de bepalingsmethode die vanaf 1 januari de NEN 7120 vervangt, wordt een gebouw meer beoordeeld op basis van de details van een gebouw. Er wordt bijvoorbeeld kritischer gekeken naar de effecten van zonwering, ventilatie, tapwater en zon-PV. De NTA 8800 sluit daarmee aan op de aankomende BENG-normen, die ook vanaf 1 januari 2021 ingaan.

Er zijn binnen de BENG drie indicatoren:

  • BENG 1. Energiebehoefte: de hoeveelheid energie die een gebouw per m² nodig heeft voor verwarming en koeling. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf.
  • BENG 2. Primair energiegebruik: de hoeveelheid energie opgewekt middels fossiele brandstoffen per m² per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging en ontvochtiging.
  • BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie: het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.

De NTA 8800 sluit hierop aan met de Europese norm voor energieprestaties voor gebouwen. In grote lijnen is de nieuwe beoordeling gelijk aan de EPC, echter wordt er meer aandacht besteed aan de details van een gebouw.

Optimaal gebruik van subsidies: fiscaal en geldelijk

Duurzaamheidssubsidies zijn een belangrijk stimuleringsmiddel in de verduurzaming van gebouwen en daarmee ook het verkrijgen van een hoger energielabel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten subsidies: fiscaal en geldelijk.

Fiscale subsidies

Fiscale subsidies kunnen fiscaal voordeel opleveren doordat u als bedrijf bijvoorbeeld minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting hoeft af te dragen. Het is daarom waardevol om te kijken naar de mogelijkheden van fiscale regelingen als EIA Energielabel C subsidiëren middels Energie-investeringsaftrek (EIA): Investeringen in een labelsprong komen doorgaans in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een fiscale regeling waarbij 45% van de investering in mindering kan worden genomen van de fiscale winst. Dit levert een voordeel op de winstbelastingen (inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting). of MIA wanneer u wilt investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie in uw bedrijf. In sommige gevallen kan het lastiger zijn om gebruik te maken van fiscale subsidies, bijvoorbeeld als uw vastgoed in Box 3 staat en u geen winst maakt. Wellicht komt hier vanaf 2021 verandering in. Dan vindt er namelijk een mogelijke verbreding van de fiscale subsidies EIA en MIA plaats. Een eerder artikel over deze verbreding kunt u hier lezen.

Geldelijke subsidies

Naast fiscale subsidies kunt u ook gebruik maken van geldelijke subsidies zoals de ISDE en SDE++. Wilt u warmte gaan onttrekken uit water (aquathermie) of de ondergrond? Dan kunt u ook gebruik maken van projectsubsidies op basis van de onderliggende innovatie. Denk hierbij aan subsidieregelingen zoals de DEI+, MIT R&D of Topsector Energie.

Schakel Hezelburcht in

Met de alsmaar strenger wordende eisen en bepalingsmethodes wordt verduurzamen lastiger, maar blijft wel noodzakelijk. Gaat u of wilt u de aankomende tijd uw kantoor verduurzamen en wilt u weten wat de stimuleringsmogelijkheden zijn? Neem contact op en spar met een van onze duurzaamheidsspecialisten voor advies!

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Energie Investeringsaftrek (EIA subsidie)
Gerelateerde subsidie Energie Investeringsaftrek (EIA subsidie)
De EIA levert fiscaal voordeel op over investeringen van bedrijven in energiebesparende technieken e...Lees verder

contact

Meer weten over energielabels en hoe u uw kantoor kan verduurzamen met behulp van duurzaamheidssubsidies? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00