Wordt de Energie-investeringsaftrek (EIA) verbreed?

De succesvolle regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt wellicht verbreed. In 2020 start Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een marktconsultatieronde om investeringen in energiebesparing bij industriepartijen rendabeler te maken.

Nederland kent een sterk geïndustrialiseerde samenleving. De EIA is met name gericht om investeringen in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. De industrie, tevens de markt waar de grootste CO2 besparingen zijn te realiseren, maken minder gebruik van deze regeling. PBL adviseert om de regeling te verruimen zodat industriepartijen meer stimulering kunnen ontvangen voor hun energiebesparing. Ook wordt geadviseerd om ondernemingen zonder winstoogmerk gebruik te laten maken van dit instrument.

Nieuwe berekenmethodiek energiebesparing

De EIA stimuleert investeringen in energiebesparing middels een korting op de winstbelasting. Er zijn in de basis twee manieren om gebruik te maken van de regeling: specifieke en generieke codes.

Specifieke codes

Enerzijds  kunnen investeringen gemeld worden op specifieke codes. Specifieke codes zijn bijvoorbeeld:

  • Warmtepompen
  • Warmteterugwinning
  • COafvang
  • Isolatie
  • Energielabelverbeteringen etc.

Generieke codes

Anderzijds kunnen investeringen gemeld worden op generieke codes. Hieraan moet een energie-investering voldoen aan een bepaalde energiebesparing per geïnvesteerde euro. Omdat industriepartijen vaak in maatwerk-energiebesparingen investeren zijn zij vaak genoodzaakt om gebruik te maken van de generieke code.

Generieke codes hebben als nadeel dat zij enkel investeringen stimuleren die een terugverdientijd kennen van om en nabij 7 á 10 jaar. Veel energie-investeringen in de industrie kennen een terugverdientijd die korter of langer is dan deze periode. Er wordt geadviseerd om investeringen met een langere terugverdientijd ook te stimuleren. PBL wil onderzoeken of de energie-besparingsberekeningen kunnen worden geactualiseerd, zodat meer partijen gebruik kunnen maken van de regeling.

Fiscaal voordeel op de winstbelasting

Een onderneming moet winst maken om gebruik te kunnen maken van de EIA. De EIA geeft de ondernemer de mogelijkheid om een deel van de investering in mindering te nemen van de fiscale winst. Hierdoor wordt een voordeel behaald op de afdracht van Inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. Als een onderneming geen winst maakt en beoogd is om dat in de toekomst ook niet te doen. Dan kan deze geen gebruik maken van de regeling. Ondernemingen zonder winstoogmerk of ondernemingsvormen zoals stichtingen en verenigingen vissen achter het net. Zij zullen dus minder genoodzaakt zijn om te investeren in energie-efficiënte. PBL beveelt om de EIA te verruimen zodat ondernemingen zonder winstoogmerk gebruik kunnen maken van deze regeling.

Meer weten over EIA?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over EIA en de mogelijke verruiming? Of overweegt u een aanvraag in te dienen? Neem contact met ons op voor meer informatie over de regeling of hoe wij u van dienst kunnen zijn. Onze specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Energie Investeringsaftrek (EIA subsidie)
Gerelateerde subsidie Energie Investeringsaftrek (EIA subsidie)
De EIA levert fiscaal voordeel op over investeringen van bedrijven in energiebesparende technieken e...Lees verder

contact

Meer weten over de regeling Energie-investeringsaftrek? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00