Slotakkoord klimaattop Glasgow: de klimaatdoelen moeten aangescherpt worden

De klimaattop in Glasgow (COP26) is voorbij. We kunnen nu goed terugblikken op het slotakkoord van de grootste top in tijden. Concrete doelstellingen blijven uit, maar wat wel zeker is: landen moeten de klimaatdoelen (opnieuw) gaan aanscherpen willen ze de opwarming van de aarde beperken.

Slotakkoord van de klimaattop

Oorspronkelijk was er afgesproken dat landen elke vijf jaar hun klimaatdoelen zouden bijschaven en aanscherpen. De volgende aanscherping zou in 2025 plaatsvinden. In dit “kritieke decennium” gaat dit allemaal veel te langzaam. Met het huidige tempo van om de vijf jaar aanscherpen worden de klimaatdoelen van Parijs niet gehaald. De landen zijn het erover eens dat er volgend jaar al een nieuwe aanscherpingsronde nodig is.

Één graad opwarming voorkomen

Toch is er ook nog goed nieuws. Uit cijfers blijkt dat sinds het Parijsakkoord in 2015 er toch al ruim 1 graad opwarming voorkomen is. Destijds zou het klimaatbeleid nog leiden tot een opwarming van 3,6 graden. Voorafgaand aan de klimaattop in Glasgow zou de huidige koers zelfs leiden tot een opwarming van ‘maar’ 2,7 graden voor 2030. Tijdens de top is dit verder aangescherpt; als de huidige plannen voor 2030 worden uitgevoerd kan de opwarming beperkt worden tot 2,4 graden. Ofwel, duurzaamheidsmaatregelen waar kracht achter gezet wordt lijken wel degelijk een verschil te maken.

Uw inzet is hard nodig…

…want we redden het niet meer zonder verduurzamende maatregelen. De klimaatdoelstellingen kunnen behaald worden met behulp van innovaties en investeringen. Op nationaal en Europees vlak worden er daarom allerlei middelen beschikbaar gesteld vanuit subsidies voor duurzame initiatieven. Laat deze kansen niet onbenut en ontdek of uw duurzaamheidsproject of -idee in aanmerking komt voor financiering!

Neem contact op voor vrijblijvend advies
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Innovation Fund
Gerelateerde subsidie Innovation Fund
Het Europese Innovation Fund ondersteunt innovatieprojecten gericht op koolstofarme technologieën. ...Lees verder

contact

Laat uw project of idee toetsen op de mogelijkheden!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00