Financieringsproblemen eHealth initiatieven

Tijdens de eHealth week maakte mevrouw Schippers bekend dat ze € 20 miljoen gaat besteden aan het opschalen van eHealth initiatieven. Tot nu toe is er geen nationale financiering of subsidie die zich hier op richt. Hierdoor komen veel initiatieven niet verder dan de eerste ontwikkelfase. Dit zijn dan ook mooie en ambitieuze woorden van mevrouw Schippers, maar opschalen is een ongedefinieerd begrip. Om eHealth initiatieven op te kunnen schalen moet er enerzijds aandacht komen voor business case ontwikkeling van een nieuwe dienst of product. Anderzijds voor het samenbrengen van de belangen van de verschillende gebruikers. De beloofde € 20 miljoen zou hier een oplossing voor kunnen bieden.

Inmiddels werk ik bijna twee jaar als consultant voor Hezelburcht. Overheden verstrekken subsidies met als primaire doel om innovatieve projecten mogelijk te maken. Vanuit onze positie tussen overheden en bedrijfsleven horen en zien we veel, heel veel. Deze kennis gebruiken we graag om initiatieven bij te schaven zodat ze aansluiten bij de doelstelling van de overheid. Anderzijds zetten we deze kennis ook in om aan overheden een signaal af te geven wanneer hun doelstellingen niet aansluiten bij die van het bedrijfsleven. Dit is het geval wanneer gesproken wordt over eHealth initiatieven.

Opschaling eHealth initiatieven

Er zijn een tweetal punten waarmee bij het opschalen van eHealth initiatieven nu geen rekening wordt gehouden, namelijk het samenbrengen van verschillende eindgebruikers en businesscase ontwikkeling. In ondernemend Nederland liggen er bij de ondernemers veel innovaties op de plank, die vanwege de complexiteit waarmee de zorg is georganiseerd de markt maar niet halen. Zoals vaak wordt gezegd, worden veel ontwikkelingen technologisch gedreven en komt de gebruiker relatief laat in beeld. Ondernemers willen wel samenwerken met de gebruiker, maar ‘de gebruiker’ is in de zorgsector niet alleen de patiënt. Ook de dokter, de mantelzorger en de verpleegkundige zijn gebruikers waar men rekening mee dient te houden. Elke gebruiker spreekt hierin zijn eigen taal. Het samenbrengen van de verschillende visies in één succesvol product is nog maar een enkeling gelukt.

Het andere probleem is dat bij eHealth initiatieven men tegen het fenomeen aanloopt dat de commerciële belangen in de zorg, de implementatie tegenhouden van innovaties die bedoeld zijn voor het digitaliseren van de zorg en het verbeteren van levensstijl. Bovendien is de financiering in de zorg dusdanig versnipperd dat het in kaart brengen van de kostenbesparingen met een eHealth initiatief bepaald niet eenvoudig is. Zowel ondernemers als zorgverzekeraars staan voor een uitdaging om hier oplossingen voor te bedenken.

Het is inmiddels aantoonbaar dat aspecten als kwaliteit van leven en het ervaren van een sociaal vangnet het ontstaan van ziektes en het ziekteverloop positief beïnvloeden. EHealth initiatieven, en in het bijzonder de initiatieven waarbij ondernemers de samenwerking opzoeken met de zorgverleners, dragen bij aan deze aspecten en maken het mogelijk om weer meer zorg te leveren. Dit is tevens mijn drive voor deze projecten. Ik hoop dan ook van harte dat mevrouw Schippers bij het besteden van haar € 20 miljoen, de aandacht vestigt op bovengenoemde aspecten bij het opschalen van eHealth innovaties.

Margo Groeneveld MSc
Consultant

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze subsidie of vragen over subsidies in het algemeen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact
Fields marked with an * are required