Maximale subsidie per project vanuit TSE Industrie studies verhoogd in 2024

De TSE Industrie studies is dit jaar op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat het maximale subsidiebedrag per project voor milieustudies en haalbaarheidsstudies binnen TSE Industrie studies is verhoogd van € 2 miljoen naar € 4 miljoen. De reden hiervoor is dat de investeringsprojecten voor verduurzaming naar verwachting groter zijn, en daarmee de studies omvangrijker en duurder. Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 mei 2024.

Wijziging in de programmalijnen van TSE Industrie studies in 2024

Waren er eerst zes programmalijnen, zien we er in 2024 nog maar twee:

Programmalijn 1: CO2-reducerende maatregelen anders dan waterstof en groene chemie

Programmalijn 1 richt zich op studies voor alle CO2-reducerende maatregelen in de industrie anders dan waterstof en groene chemie. Deze programmalijn opent op 1 mei 2024 en sluit 31 maart 2025. Het subsidieplafond hiervoor bedraagt € 26,4 miljoen.

Programmalijn 2: waterstof en groene chemie

Programmalijn 2, de eerdere programmalijn 6, betreft waterstof en groene chemie. Omdat het Nationaal Groeifondsprogramma voorziet in het budget voor deze programmalijn, wordt dit gescheiden van andere budgetten. De openstelling voor deze lijn is van 1 mei 2024 tot en met 31 maart 2025 en kent een subsidieplafond van € 10 miljoen.

Wat valt in het kader van deze regeling onder industrie?

Met industrie doelt men hier op het geheel van ondernemingen die materiële goederen produceren, waarbij grondstoffen worden verwerkt en waarbij sprake is van een hoge graad van mechanisering en automatisering. Deze ondernemingen zijn terug te vinden in de Standaardbedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdgroep B, C, D (alleen energiedistributie) of E.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn binnen de TSE Industrie studies?

Heeft u CO2-reducerende projecten in uw industriele onderneming in 2024? Ontdek of deze in aanmerking komt voor subsidie vanuit TSE Industrie studies. Onze specialisten kijken graag mee naar de mogelijkheden. Het programma is open van 1 mei 2024 t/m 31 maart 2025. Neem tijdig contact op via info@hezelburcht.com of 088 495 20 00.

Advies over TSE Industrie studies

Contact

Neem contact op voor meer informatie over TSE Industrie studies.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00