Kent groene waterstof in 2021 zijn grote doorbraak?

De opwekking van hernieuwbare energie neemt sterk toe. Dit is een goede zaak, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Hierbij vormt waterstof een belangrijke schakel, alleen middels elektrolyse kan namelijk flexibel (op afroep) een overschot aan groene elektriciteit omgezet worden naar waterstof om dit vervolgens op te slaan en eventueel gemakkelijk te transporteren. Innovatieve en grootschalige projecten in het faciliteren van groene energie en waterstof vergen een grote investering waarbij subsidies nog onmisbaar zijn. Is het subsidielandschap gereed voor dergelijke grote energieprojecten?

Waterstof nog niet rendabel?

De Europese strategie is om over vier jaar 6 Gigawatt (GW) aan elektrolysers operationeel te hebben en in 2030 zelfs 40 GW. Geheel in lijn zet Nederland in op 4 GW in 2030, aldus de Kabinetsvisie Waterstof. Echter, de business case voor grote elektrolyserfabrieken is nog niet rendabel. Enerzijds door de beperkte hoeveelheid groene stroom die beschikbaar zal zijn en anderzijds door de grote investeringen die met dergelijke fabrieken gepaard gaan.

Subsidies zullen dan ook een belangrijke stimulans zijn om de torenhoge waterstofambities waar te maken. Dit zal hoogstwaarschijnlijk een vergelijkbare situatie opleveren als met offshore windparken; de early adopter projecten zullen zwaar gesubsidieerd worden met als gevolg dat de volgende meerderheid (early en late majority) zonder subsidie uitgevoerd kunnen worden. Gaat een verandering in het subsidielandschap voor een grote doorbraak zorgen in 2021? Het antwoord is nee, nog niet.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Het subsidielandschap in 2021 en de toekomst voor waterstof

Hoe gaat het subsidielandschap er uitzien in 2021? Op Europees niveau is afgelopen jaar de eerste ronde van de Innovation Fund opengesteld, waarbij potentieel een aanzienlijk deel gesubsidieerd kan worden van zowel de kapitale als operationele kosten. Ook waterstofprojecten komen hiervoor in aanmerking. Het programma is echter hoog competitief en de vraag is of uiteindelijk ook een waterstoffabriek op grote schaal in deze eerste ronde geselecteerd zal worden voor funding. De toekenningen voor deze eerste openstelling volgen eind 2021.

Hetzelfde geldt voor de European Green Deal calls. Eind januari sluit een call gericht op de ontwikkeling van een eerste 100 MW elektrolyser installatie. Hierbij kunnen maximaal twee projecten op Europees niveau gefinancierd worden. De bouw van deze fabriek zal naar alle waarschijnlijkheid pas op zijn vroegst in 2023 starten.

Financiering van groot belang

Aan het eind van het jaar zullen de early adopters voorkomend uit bovenstaande subsidieprogramma’s bekend zijn, maar om de ambities omtrent waterstof waar te maken is financiering in de volle breedte écht nodig. Met een interessepeiling voor de IPCEI Waterstof (Important Project of Common European Interest Waterstof) onder een aantal Europese lidstaten met een sterke waterstofstrategie is een eerste stap gezet om een beter beeld te krijgen van alle waterstofprojecten die het bedrijfsleven in de pijpleiding heeft zitten. Echter, ook hier geldt dat pas later in 2021 zicht komt op hoe subsidieprogramma’s worden vormgegeven waaraan de geselecteerde projecten kunnen deelnemen.

Veranderingen in het subsidielandschap

Eind 2020 heeft de Europese Commissie (EC) het voorstel omtrent de herziening van de TEN-E verordening bekend gemaakt onder de titel ‘Future-proofing Europe’s Energy Infrastructure’. Het TEN-E fungeert als het wetgevende kader voor het Connecting Europe Facility (CEF) Energy programma. De EC stelt voor om de infrastructuur voor waterstoftransport en -opslag hierin op te nemen. Daarnaast kunnen elektrolysers met een capaciteit > 100 MW profiteren van gecoördineerde planning en versnelde vergunningprocedures, maar niet van het CEF Energy budget. De uiteindelijke vaststelling van de TEN-E herziening vindt naar verwachting plaats in het derde kwartaal van 2021.

Op nationaal niveau is eind september van vorig jaar de SDE++ regeling geopend. Echter, de SDE++ kent een rangorde op basis van kosteneffectiviteit. Door de gehanteerde rekenmethodiek staat groene waterstof vrijwel onderaan de lijst en is de kans op subsidie vrijwel nihil. Over de rekenmethodiek en gehanteerde aannames valt ook genoeg te discussiëren. Afgelopen week heeft RVO dan ook een markconsultatie ronde geopend om op basis van de feedback de SDE++ of aanverwante nieuwe regelingen verder vorm te geven.

Te vroeg om conclusies te trekken

Voor een heuse doorbraak op het gebied van grootschalige groene waterstofproductie komt 2021 nog net te vroeg. Cruciaal is de ontwikkeling van gerelateerde subsidieregelingen in de komende jaren. In 2021 is het subsidielandschap volop in ontwikkeling en zullen een aantal belangrijke subsidie-instrumenten verder worden vormgegeven. We zullen de ontwikkelingen omtrent waterstofprojecten en interessante subsidieregelingen dan ook op de voet volgen.

Blijf op de hoogte!

Houd onze nieuwspagina goed in de gaten wat betreft nieuws omtrent de bovengenoemde subsidieregelingen. Wilt u het laatste subsidienieuws direct in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over waterstofsubsidies en andere chemische subsidiekansen.

Benieuwd naar de subsidiekansen voor uw project? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u weten wat de subsidiekansen zijn voor uw waterstofinnovatie? Of bent u bezig met een ander duurzaamheidsproject waar u subsidie voor zoekt? Laat uw project toetsen op de mogelijkheden!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00