De resultaten zijn bekend | veel belangstelling voor IPCEI Waterstof

In ons artikel van 28 augustus kon u lezen dat het RVO een interessepeiling uitvoerde naar de belangstelling van Nederlandse ondernemers voor een IPCEI Waterstof. De resultaten hiervan zijn bekendgemaakt: 83 belangstellenden hebben een projectvoorstel ingediend. Ondanks dat deze belangstelling nog geen zekerheid geeft dat IPCEI Waterstof er ook echt gaat komen, heeft dit wel geleid tot interessante projectvoorstellen en mogelijk vervolgstappen.

Wat is IPCEI Waterstof ook al weer?

Het IPCEI Waterstof is een initiatief van de Europese Commissie met als doel het creëren van één groot Europees project en robuuste waardeketen voor waterstof. Samenwerking tussen Europese ondernemers is hierbij van groot belang. Niet alleen moet deze samenwerking leiden tot één groot project, het brengt ook de mogelijkheid tot het uitwisselen van nieuwe kennis, technieken en infrastructuren tussen EU-lidstaten. IPCEI Waterstof zal, mocht het werkelijkheid worden, een belangrijke rol kunnen spelen bij het innoveren van de waterstof waardeketen op Europees niveau.

Resultaten interessepeiling

Tijdens de interessepeiling hebben 83 projecten een aanvraag ingediend, waarvan 18 projecten al zijn afgewezen vanwege niet of onvoldoende uitwerking. Daarnaast zijn enkele projecten afgewezen omdat deze alleen een haalbaarheidsstudie bevatten en er een onderzoeks- of investeringsproject ontbrak.

De ingediende projecten die wel goedgekeurd zijn beslaan de volledige waterstof waardeketen waarvan sommige over meerdere van de volgende topics gaan:

Grootschalig beschikbaar maken van duurzame waterstof

Denk hierbij aan de productie van groene waterstof middels de bouw en het gebruik van elektrolysers, de productie van blauwe waterstof en de distributie- en import ervan.

Het ontwikkelen en opschalen van componenten voor waterstofproductie- en gebruik

Projecten gericht op de ontwikkeling van stacks voor elektrolysers en brandstofcellen, de opschaling van de productie van deze onderdelen, de ontwikkeling van brandstofcellen voor voertuigen en schepen, en de ontwikkeling van waterstof-verbrandingsapparatuur.

Toepassing van waterstof in mobiliteit

De toepassing van pure waterstof in transport, als conversie van waterstof naar vloeibare energiedragers. Denkt u hierbij aan projecten gericht op de realisatie van waterstoftankstations, de demonstratie en eerste voorzichtige seriematige productie van voertuigen en schepen op waterstof, en projecten gericht op de conversie van waterstof naar andere vloeibare transportbrandstoffen voor wegverkeer, scheepvaart en luchtvaart.

Demonstratie van gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving en in de landbouw

Diverse projecten richten zich op de demonstratie van het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving, zoals woningen, bedrijven en in de landbouw.

Hoe gaat het nu verder met IPCEI Waterstof?

Naast Nederland hebben ook enkele andere EU-landen een interessepeiling uitgevoerd. Naar verwachting zullen sommige EU-landen in november nog een interessepeiling organiseren. De volgende stap is het aan elkaar koppelen van de projecten met als resultaat één groot IPCEI-project op Europese schaal! Echt concrete stappen zijn er vooralsnog niet. Mogelijk komen er matchingsbijeenkomsten waarvoor een selectie van de Nederlandse projecten zullen worden uitgenodigd op basis van de volgende criteria:

  • Datum investeringsbeslissing;
  • Totale financieringskloof;
  • Positie in de waterstof waardeketen;
  • Details van de ingediende projectplannen;
  • Potentieel om aan te sluiten op initiatieven uit andere Europese lidstaten.

Blijf op de hoogte

Benieuwd naar hoe IPCEI Waterstof zich verder zal ontwikkelen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of houd onze nieuwspagina goed in de gaten.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Bent u bezig met een project waar u subsidie voor zoekt? Onze specialisten onderzoeken graag de mogelijkheden. Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00