Nieuwe Green Deal call voor het realiseren van het grootste groene waterstofproject van Europa

De Europese Commissie is druk bezig met uitwerken van het omvangrijke Green Deal subsidieprogramma. Binnen dit programma komen verschillende thema’s aan bod, waaronder ‘Supplying Clean Affordable and secure energy‘. Dit thema bevat twee subsidieoproepen voor: [1] het ontwikkelen van nieuwe offshore technologieën voor het opwekken van duurzame energie en [2] het ontwikkelen en demonstreren van een 100 MW elektrolyse-systeem.

De exacte voorwaarden en budgetten van deze call zijn nog niet vastgesteld, u kunt als belanghebbende partij hier nog feedback geven over de vormgeving van deze oproep.

Green Deal call area 2: supplying clean, affordable and secure energy

Hernieuwbare en schone energie moet in de toekomst de belangrijkste energiebron zijn. Dit zorgt er namelijk voor dat 75% van de CO2-uitstoot vermeden kan worden en we de klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 bereiken. Daarom richt deze call zich op de ontwikkeling van offshore technieken voor hernieuwbare energie en de ontwikkeling en het demonstreren van een 100 MW elektrolyser.

Topic 1: Demonstration of innovative critical technologies to enable future large-scale deployment of offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system

Onze zeeën hebben veel potentieel om hernieuwbare energie te genereren. Een opstelling op zee kan bijvoorbeeld gebruik maken van wind-, zonne-, golf- en/of getijden als bron voor het produceren van energie. Projecten die in aanmerking komen voor subsidie binnen topic 1 moeten zich richten op het ontwikkelen en demonstreren van een innovatief hernieuwbaar-energie project op zee. Er wordt gelet op efficiëntie, betrouwbaarheid, duurzaamheid en circulariteit.

Topic 2: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and industrial applications

Waterstof wordt gezien als één van de belangrijkste energiebronnen van de toekomst. Er wordt geschat dat we zo’n 400 tot 511 GigaWatt (GW) elektrolyser capaciteit nodig hebben om genoeg waterstof te produceren om Europa klimaatneutraal te maken. Dat vergt nog veel doortonwikkeling en opschaling, te bedenken dat momenteel het grootste FCH JU project een elektrolyser van 20 MW capaciteit is. Om deze doelstelling te halen, moeten we stapsgewijs te werk gaan. Hierbij zullen we eerst focussen op een elektrolyser met 100 MW capaciteit, om daarna de belangrijke stap te maken naar GigaWatt-niveau.

Hoewel de exacte voorwaarden nog niet bekend zijn is het doel duidelijk: ontwikkel en installeer een 100 MW elektrolyser om waterstof te produceren. Binnen topic 2 komen daarom grootschalige projecten in aanmerking, die zich richten op het ontwikkelen van stabiele en efficiënte elektrolyser modules van 4-5 MW (of groter). Deze modules zullen vervolgens samengesteld moeten worden tot een elektrolyser systeem van 100 MW. Het systeem zal gedemonstreerd worden in realistische omstandigheden en moet optimaal gebruik maken van hernieuwbare-energie bronnen om groene waterstof te produceren.

Tijdige voorbereiding noodzakelijk vanwege omvang

Grofweg rekent men bij de ontwikkeling van een elektrolyser ongeveer € 1 miljoen per MW capaciteit. Dat betekent dat de projecten waar de EU om vraagt een budgettaire omvang hebben die ruimschoots de € 100 miljoen zal overschrijden. Aanvragen van subsidie kan vanaf september 2020, de deadline van deze tender wordt verwacht (eind) januari 2021. Een dusdanig groot project vergt veel middelen vanuit een consortium, begin daarom tijdig met de voorbereidingen en het in kaart brengen van alle betrokken partijen.

Hezelburcht ondersteunt

Wilt u op de hoogte blijven van de topics binnen deze Green Deal call? Mogelijk heeft uw organisatie al de ambities om aan de slag te gaan met offshore technieken of een 100 MW elektrolyser? Neem contact op, onze specialisten toetsen vrijblijvend of uw project in aanmerking komt voor subsidie.

Bespreek de mogelijkheden
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Meer informatie over deze Green Deal call of de mogelijkheden verkennen voor uw projectideeën? Neem contact op.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00