Innoveren doe je samen

Een groot deel van de innovatiesubsidies stelt samenwerking in een consortium als voorwaarde om deel te nemen. Regelmatig krijgen wij hierover de vraag: Waarom hecht de overheid eigenlijk zoveel waarde aan samenwerking in subsidieprojecten?

Innoveren om crisis te voorkomen

We staan met zijn allen voor grote uitdagingen! We rollen van de ene crisis in de andere, vaak voordat de eerste crisis al is opgelost. Of het nu gaat om een economische crisis, klimaatcrisis of gezondheidscrisis: er zijn tal van grootschalige problemen. Om deze crisis te bestrijden en nog grotere problemen te voorkomen bevinden we ons midden in diverse transities op het gebied van digitalisering, smart industry en mobiliteit. Om deze transities concreet vorm te geven is fundamentele vernieuwing noodzakelijk die verder gaat dan incrementele innovatie.

Diverse onderzoeken wijzen op het belang om innovatie niet enkel plaats te laten vinden binnen bedrijven of sectoren, maar om juist over de eigen muren heen te kijken. Hierbij leidt samenwerking tussen bedrijven uit verschillende sectoren of waardeketens sneller tot fundamentele vernieuwing, nieuwe waardeketens en nieuwe verdienmodellen. Om deze samenwerking te stimuleren stelt de overheid onder meer subsidies beschikbaar aan bedrijven voor het gezamenlijk opstarten en uitvoeren van hun innovatieprojecten, zoals de MIT R&D-samenwerkingssubsidie en het Eurostars programma.

Mkb’ers mobiliseren middels MIT R&D-samenwerking

Een belangrijke pijler binnen het Nederlands economisch beleid is om de innovatiekracht van het mkb te mobiliseren. Dit wordt enerzijds gestimuleerd via de WBSO-regeling, anderzijds geldt juist ook voor mkb’ers dat samenwerking binnen de waardeketen of over sectoren heen direct tot meerwaarde kan leiden.

Subsidie aanvragen voor uw MIT R&D project?

Vanaf 11 juni t/m 10 september 2020 kunnen bedrijven die gezamenlijk een R&D-project gaan uitvoeren tot € 350.000,- subsidie aanvragen. De regeling werkt volgens het tenderprincipe waarbij de aanvragen die het beste scoren op mate van de volgende punten worden beloond:

  • innovatie;
  • economisch perspectief;
  • kwaliteit van de samenwerking;
  • en cross-sectorale samenwerking.

In de afgelopen jaren blijken met name de bedrijven uit de topsector High Tech Systemen en Materialen (incl. maakindustrie) en ICT de meeste toekenningen in deze regeling te hebben. Hezelburcht heeft de afgelopen jaren veel MIT R&D-samenwerkingsprojecten succesvol begeleid, zoals de ontwikkeling van een drone met zonnecelvleugels, zelfrijdende auto’s of een lab-on-a-chip.

Eurostars stimuleert ontwikkeling en samenwerking

Het Eurostars instrument stimuleert marktgerichte technologische ontwikkeling, waarbij een mkb’er met minimaal één partner uit een ander Eurostars land samenwerkt. Binnen Eurostars kunnen ook grote bedrijven of universiteiten deelnemen, zolang het merendeel van de projectkosten door de deelnemende mkb’ers wordt gerealiseerd. De Eurostars samenwerking biedt bedrijven daarnaast de kans om toegang te krijgen tot nieuwe markten, te leren van de aanwezige kennis en technologieën in een ander land én om de risico’s van de ontwikkeling te delen.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de projectactiviteiten en de aard van de deelnemers. Voor bedrijven varieert de bijdrage tussen de 25% en 45% met een maximum van € 500.000,- voor de Nederlandse deelnemers. Er zijn ieder jaar twee indienrondes: de eerstvolgende deadline is op 3 september 2020. Ter inspiratie kunt u denken aan de ontwikkeling van technologie voor autonome navigatie in de binnenvaart of een systeem voor ademhalingsrevalidatie op de Intensive Care.

Hezelburcht ondersteunt | Voorbereiding van een samenwerkingsproject

Hezelburcht helpt u graag van begin tot eind! Dit begint bij het selecteren van geschikte R&D-partners en het definiëren van een gezamenlijk R&D-project. Dit kost tijd: begin dus vandaag! We helpen u hierbij graag, onder andere door de volgende punten met u te bespreken:

  • Waarom zijn jullie de logische partijen voor een samenwerking?
  • Wat zijn de aanvullende competenties en wat maakt het consortium samen sterker dan twee of drie losse partijen?
  • Hoe wordt de samenwerking georganiseerd? Wie is verantwoordelijk voor wat en hoe worden de projectrisico’s verkleind?
  • Hoe gaan jullie om met intellectueel eigendom dat samen wordt ontwikkeld?
  • Welke positieve impact realiseert het project op de sector en de maatschappij?

Daarnaast heeft Hezelburcht een groot netwerk van R&D-bedrijven en kunnen we u wellicht introduceren bij nieuwe samenwerkingspartners!

Wilt u advies over het vormen van een consortium of R&D-samenwerkingsproject? Of heeft u al een consortium, maar zoekt u een subsidie expert voor het schrijven van het winnende voorstel? Neem contact op met uw consultant of bel naar 088 495 20 00. Wij ondersteunen u graag!

Spar met een specialist!

MIT subsidie
Gerelateerde subsidie MIT subsidie
De MIT ondersteunt mkb'ers bij het opzetten van innovatieve projecten. Van kennisverwerving, extern ...Lees verder

contact

Meer weten over de MIT-R&D of Eurostars regeling? Of de mogelijkheden binnen uw organisatie verkennen? Neem contact op voor vrijblijvend advies!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00