Mijn Hezelburcht Menu

MIT

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) ondersteunt mkb-ondernemingen bij het opzetten van innovatieve projecten. Van kennisverwerving, extern advies en haalbaarheidsstudies tot samenwerking in de uitvoering. Voor alle stadia binnen innovatieprojecten is subsidie beschikbaar. Op 7 september 2017 was de deadline voor het indienen van aanvragen. In 2018 opent een nieuwe openstellingsronde.

Instrumenten MIT

U kunt subsidie aanvragen voor onderstaande innovatie-instrumenten.

  • Haalbaarheidsprojecten | € 25.000,-

Bedrijven kunnen in een haalbaarheidsproject de technische en economische risico’s van een voorgenomen ontwikkeling in kaart brengen. Eventueel aangevuld met een klein gedeelte industrieel onderzoek of ontwikkeling.

  • Innovatieadviesprojecten | € 10.000,-

Subsidie voor het inwinnen van innovatieadvies door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie.

  • Kennisvouchers | € 3.750,-

Met een kennisvoucher kunnen mkb-ondernemers een specifieke vraag laten beantwoorden of onderzoeken door een kennisinstelling.

  • R&D-samenwerkingsprojecten (klein & groot) | € 350.000,-

Binnen een R&D-samenwerkingsproject werken minstens twee mkb’ers aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst.


De pijplijn van idee tot project

In de onderstaande afbeelding kunt u voor ieder MIT-instrument zien, bij welke fasen in het innovatieproces het past. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Veel ervaring

Verhoog de slaagkans van uw innovatieproject! De consultants bij Hezelburcht helpen u graag met het opstellen van kansrijke aanvragen. Wij zorgen bovendien voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de MIT-regeling voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!

contact

Wilt u meer weten over de MIT-regeling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Meer weten over de MIT?

Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de MIT-regeling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!