Mijn Hezelburcht Menu

MIT subsidie

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, beter bekend als MIT, ondersteunt mkb-ondernemingen bij het opzetten van innovatieve projecten. Projecten kunnen variëren van kennisverwerving, het toetsen van haalbaarheid tot R&D samenwerking in de uitvoering. Voor alle stadia van innovatietrajecten was ook in 2019 weer ruim budget beschikbaar voor subsidie vanuit het populaire stimuleringsinstrument.

MIT subsidie is beschikbaar voor ondernemers die actief zijn in één of meer van de volgende topsectoren: High Tech en ICT, Logistiek, Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energy en Biobased, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem.

MIT

Subsidiekansen voor innovatieve mkb’ers

De overheid hanteert een drietal instrumenten binnen de MIT om de innovatiekracht van mkb Nederland te stimuleren. Subsidie is beschikbaar voor verschillende fases van het innovatietraject:

Haalbaarheidsprojecten

Bedrijven kunnen in een haalbaarheidsproject de technische en economische risico’s van een voorgenomen ontwikkeling in kaart brengen. Eventueel aangevuld met een klein gedeelte industrieel onderzoek of ontwikkeling. Dit instrument is erg populair, daarom adviseren wij om tijdig te starten met uw subsidieaanvraag!

  • Subsidie aanvragen was mogelijk van 9 april t/m 10 september 2019.
  • Aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first served principe.
  • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000,- per haalbaarheidsstudie.

Kennisvouchers

Met een kennisvoucher ter waarde van € 3.750,- kunnen mkb-ondernemers een specifieke vraag laten beantwoorden of onderzoeken door een kennisinstelling.

  • Subsidie aanvragen was mogelijk van 9 april t/m 10 september 2019.
  • Aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first served principe.
  • De subsidie bedraagt 50% van de voucher.

R&D-samenwerkingsprojecten

Binnen een R&D-samenwerkingsproject werken minstens twee mkb’ers aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst.

  • Subsidie aanvragen was mogelijk van 11 juni t/m 10 september 2019.
  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000,-.
  • Aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe: de beste aanvragen worden beloond.

Ruime ervaring in aanvragen MIT subsidie

Verhoog de slaagkans van uw innovatieproject! De specialisten van Hezelburcht helpen u graag met het opstellen van kansrijke aanvragen. Wij zorgen bovendien voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de MIT-regeling voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

MIT Track record

contact

Wilt u meer weten over de MIT-regeling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00