Mijn Hezelburcht Menu

MIT

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) ondersteunt mkb-ondernemingen bij het opzetten van innovatieve projecten. Van kennisverwerving, extern advies en haalbaarheidsstudies tot samenwerking in de uitvoering. Voor alle stadia binnen innovatieprojecten is subsidie beschikbaar.

Instrumenten MIT

In 2018 kon er subsidie aangevraagd worden voor onderstaande innovatie-instrumenten.

  • Haalbaarheidsprojecten | € 25.000,- | 17 april tot en met 6 september 2018 – ‘first come, first serve’-principe.

Bedrijven kunnen in een haalbaarheidsproject de technische en economische risico’s van een voorgenomen ontwikkeling in kaart brengen. Eventueel aangevuld met een klein gedeelte industrieel onderzoek of ontwikkeling. Gezien de populariteit, moesten projecten gelijk op 17 april worden ingediend om kans te maken op subsidie.

  • Kennisvouchers | € 3.750,- | 17 april tot en met 6 september 2018 – ‘first come, first serve’-principe.

Met een kennisvoucher kunnen mkb-ondernemers een specifieke vraag laten beantwoorden of onderzoeken door een kennisinstelling.

  • R&D-samenwerkingsprojecten (klein & groot) | maximaal € 350.000,- | 2 juli tot en met 6 september 2018  – tenderprincipe.

Binnen een R&D-samenwerkingsproject werken minstens twee mkb’ers aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst.

MIT

Veel ervaring

Verhoog de slaagkans van uw innovatieproject! De consultants bij Hezelburcht helpen u graag met het opstellen van kansrijke aanvragen. Wij zorgen bovendien voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de MIT-regeling voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over de MIT-regeling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Meer weten over de MIT?

Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de MIT-regeling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of bel direct naar: 088 495 20 00