Prinsjesdag 2023: het belangrijkste subsidienieuws voor universiteiten & kennisinstellingen

Het Kabinet heeft vandaag de plannen voor volgend jaar bekend gemaakt. Onderzoeken van universiteiten en kennisinstellingen zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van Nederland. De wetenschap krijgt ondersteuning vanuit diverse regelingen en programma’s. Hezelburcht heeft de belangrijkste ontwikkelingen van Prinsjesdag 2023 voor universiteiten en kennisinstellingen uit de Miljoenennota en Rijksbegroting in een overzicht gezet:

Navigeer direct naar:

PPS-toeslag regeling wordt gewijzigd

De PPS (publiek-private samenwerking)-toeslag regeling wordt aangepast. De grondslag-systematiek wordt vervangen door een vast budgetplafond. Ook verandert de naam in ‘PPS-Innovatieregeling’. De aangepaste PPS-Innovatieregeling zal in het vierde kwartaal van 2023 worden gepubliceerd en begin 2024 in werking treden. Via de PPS-toeslag regeling kunnen TKI’s momenteel voor elke privaat ingelegde euro 30% toeslag verdienen voor onderzoek dat past binnen de onderzoekagenda’s van de Topsectoren. Het doel hiervan is om meer privaat-publieke samenwerkingsprogramma’s (PPS) vanuit de onderzoekagenda’s van de Topsectoren te genereren, die zich daarbij richten op economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën onder het MTIB.

Budgetten NWO instrumenten in 2024

Binnen het Fonds Onderzoek en Wetenschap is er bekendgemaakt wat de budgetten voor de verschillende NWO instrumenten in 2024 zijn. Deze zijn als volgt:

  • Open competitie: € 60 miljoen
  • Toponderzoek: € 20 miljoen
  • Open science: € 20 miljoen
  • Europese Partnerschappen: € 10 miljoen
  • Roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur: € 50 miljoen

Deel Fonds Onderzoek en Wetenschap naar Matching Horizon Europe

Een deel van het Fonds Onderzoek en Wetenschap wordt door RVO ingezet voor Matching Horizon Europe, namelijk € 75 miljoen.

Vergroten maatschappelijke impact van hoger onderwijs en onderzoek en de publieke erkenning hiervan

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijft in 2024 inzetten op het verbeteren van erkennen en waarderen van wetenschappers en het vergroten van de maatschappelijke impact van kennis uit onderzoek. Zo is er een nieuwe ronde van de Faculty of Impact aangekondigd en gaat het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving door met het verbinden van het werkveld van wetenschapscommunicatie. Door financiering en opdrachtgeverschap wordt ook op het gebied van Open Science versneld ingezet. Bewustzijn rondom kennisveiligheid krijgt ook meer aandacht, omdat het Loket Kennisveiligheid wordt doorontwikkeld.

€ 3 miljoen voor programma Alles is Gezondheid

Het kabinet stelt € 3 miljoen beschikbaar voor het programma Alles is gezondheid. Dit programma is gericht op het stimuleren van samenwerking tussen bedrijfsleven, burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties en politiek. Alle partijen werken vanuit hun eigen invalshoek aan een gezamenlijk doel, namelijk de samenleving vitaler maken. Er wordt ingezet op domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt wordt verlengd

De uitvoering van de subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt ligt bij het Zorginstituut in samenwerking met ZonMw. Het doel van de subsidieregeling is dat innovaties voor de patiënt op een veilige wijze én sneller dan voorheen in het basispakket kunnen instromen, en dat we beter inzicht krijgen in de (kosten) effectiviteit van deze veelbelovende, innovatieve interventies. Daarnaast is de regeling bedoeld om kleinere partijen beter te ondersteunen bij het doen van onderzoek. Voor deze regeling is in 2024 een bedrag van € 47,3 miljoen beschikbaar. Het was de bedoeling dat deze subsidieregeling per 1 februari 2024 zou vervallen, maar de regeling wordt toch verlengd.

Nationaal Groeifonds honoreert project Digital United Training Concepts for Healthcare (DUTCH)

Het Nationaal Groeifonds (NGF) heeft een aanvraag vanuit het project Digital United Training Concepts for Healthcare (DUTCH) gehonoreerd met een onvoorwaardelijke bijdrage van € 48 miljoen en een voorwaardelijke bijdrage van € 84 miljoen. Deze aanvraag is gedaan vanuit een breed Consortium onder leiding van het AUMC. De NGF bijdragen voor DUTCH komen op de Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) begroting, omdat het Ministerie van VWS de aanvraag van DUTCH via de departementale route heeft ingediend. Het project DUTCH is gericht op innovatie van bij- en omscholing van zorgprofessionals via digitale training en simulatie. Hierdoor kunnen meer zorgprofessionals sneller worden opgeleid, omdat voor de begeleiding een minder groot beroep hoeft te worden gedaan op mensen die al in de zorg werken.

Ontdek de gevolgen voor uw universiteit of kennisinstelling

Benieuwd wat het subsidienieuws uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor gevolgen heeft voor uw universiteit of kennisinstelling? Onze subsidiespecialisten staan u graag te woord. Stuur een mail naar info@hezelburcht.com of bel 088 495 20 00 voor meer informatie.

Disclaimer: dit artikel kan nog aan verandering onderhevig zijn.

Contact

Meer informatie over een nieuwsitem? Of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00