ZonMw | Veelbelovende Zorg

De subsidieregeling Veelbelovende Zorg wordt uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in nauwe samenwerking met ZonMw. Het doel van de regeling is om potentieel veelbelovende zorg op te nemen in het basispakket en zo toegang hiertoe voor de patiënt te versnellen.

Om in het basispakket te komen, moeten behandelingen voldoen aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en de praktijk’. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen is vaak langdurig en kostbaar onderzoek nodig. Deze subsidieregeling maakt het mogelijk om de kosten voor het onderzoek en de behandelingen te dekken. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderzoeksproject?

Wat voor projecten komen in aanmerking?

Er zijn verschillende projecten die in aanmerking komen voor de subsidieregeling Veelbelovende Zorg, waaronder projecten gericht op:

  • Geneeskundige zorg;
  • Hulpmiddelenzorg;
  • Het toedienen van bacteriofagen;
  • Fysio- en oefentherapie;
  • Off-label toepassingen van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen.

Enkele belangrijke voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde aan de projecten is dat de onderzoeksresultaten om de effectiviteit van de zorg aan te tonen ontbreken en welke de enige reden zijn dat de zorg nog niet is opgenomen in het basispakket. De veiligheid van de te onderzoeken zorg moet zijn aangetoond en de werkzaamheid moet aannemelijk zijn. De risico’s voor de patiënt moeten aanvaardbaar zijn in verhouding tot de gezondheidswinst, en er moet sprake zijn van marktfalen, bijvoorbeeld omdat de verwachte financiële opbrengsten voor de aanvrager gering zijn terwijl op termijn grote besparingen voorzien worden.

Projecten waarvoor de belemmering voor de uitvoering alleen ligt in de onderzoekskosten, komen niet in aanmerking voor de regeling. Projecten kunnen maximaal 20% van hun budget gebruiken voor onderzoek. Duplicatie van lopend onderzoek, of deelname aan of uitbreiding van lopend onderzoek, valt ook niet onder de subsidieregeling.

Indien de subsidie wordt toegekend, kunnen patiënten die de nieuwe zorgvariant ontvangen tijdens het onderzoek rekenen op vergoeding via de zorgverzekering. Zij moeten dan wel een Nederlandse zorgverzekering hebben, of een ontheffing daarvoor.

Meer weten? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Wie kan aanvragen?

De subsidie kan aangevraagd worden door bestuurlijk vertegenwoordigers van zorgaanbieders. Daarnaast moet worden samengewerkt met relevante patiëntenverenigingen en beroepsgroepen. Samenwerking tussen zorgaanbieders en het bedrijfsleven wordt gestimuleerd!

Procedure

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet eerst een projectidee worden ingediend waarin onder andere relevantie, haalbaarheid, een beknopt onderzoeksvoorstel, budgetschatting en relevante steunbetuigingen zijn opgenomen. Vervolgens wordt advies uitgebracht of het voorstel ingediend kan worden als een subsidieaanvraag. Projecten worden beoordeeld op relevantie, waarbij de effectiviteit en kosten ten opzichte van de standaardbehandeling, alsmede de ziektenlast worden meegenomen. Ook wordt gekeken naar de kwaliteit van het project. Als de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd, kan het project van start. Projecten mogen maximaal 6 jaar duren.

Ruim budget van € 69 miljoen

Jaarlijks is voor deze regeling € 69 miljoen beschikbaar vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Per jaar worden twee aanvraagrondes georganiseerd, waarbij het subsidieplafond voor de eerste ronde € 40 miljoen bedraagt. Indien het plafond niet wordt bereikt, wordt het resterende bedrag overgeheveld naar de tweede ronde.

Wanneer aanvragen?

Eerste ronde

De deadline voor het indienen van een projectvoorstel sloot op 6 april 2021, 14.00 uur. Hierop zal niet bindend advies volgen over het indienen van een volledige subsidieaanvraag. De volledige aanvraag kan vervolgens tot 30 september 2021, 14.00 uur ingediend worden.

Tweede ronde

Voor de tweede ronde, die zal worden opengesteld vanaf 27 juli 2021, is de deadline voor het indienen van het projectidee op 28 september 2021, om 14.00 uur. De deadline voor het indienen van de volledige subsidieaanvraag is op 24 maart 2022, 14.00 uur.

Betrek onze specialisten bij uw aanvraag

Heeft u een projectidee dat de zorg kan verbeteren? Breng uw aanvraag dan naar een hoger niveau door specialisten van Hezelburcht in te schakelen. Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen, bijvoorbeeld door uw idee om te zetten in een heldere, begrijpelijke en gestructureerde aanvraag. Wij zorgen ervoor dat de aanvraag voldoet aan alle criteria en duidelijk aansluit bij de doelen van de regeling Veelbelovende Zorg. Ook is het mogelijk dat wij uw aanvraag reviewen en feedback geven hoe u de teksten kunt optimaliseren voor een grotere kans van slagen. Op deze manier maken we het voorstel zo sterk mogelijk, passend bij de verwachtingen van evaluatoren.

Persoonlijk advies!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

ZonMw
Gerelateerde subsidie ZonMw
ZonMw stimuleert met diverse subsidieprogramma’s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in Nederlan...Lees verder

contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel over de regeling Veelbelovende Zorg? We beantwoorden graag al uw vragen!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00