ZonMw | Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG)

In 2012 is ZonMW gestart met het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), met als doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Het programma biedt ruimte voor samenwerking tussen publieke en private partijen, waarbij zowel inhoud als de relevantie voor de praktijk essentieel zijn voor projecten om in aanmerking te komen voor subsidie. Uitgangspunt is bijdragen aan kwalitatieve goede, betaalbare zorg voor de patiënt.

Het GGG-programma richt zich op beschikbare, geregistreerde geneesmiddelen, inclusief off-label gebruik en magistrale bereidingen. Let op! Onderzoek naar de ontwikkeling van medicijnen valt niet binnen het programma.

Thema’s Goed Gebruik Geneesmiddelen

Binnen het GGG-programma zijn vier inhoudelijke thema’s en bijbehorende lacunes in onderzoek en kennis gedefinieerd. Het te subsidiëren onderzoek dient te vallen binnen deze thema’s:

Thema Lacune
Geneesmiddel voorgeschreven waar nodig? Onder- en overbehandeling
Juiste geneesmiddel en dosis voorgeschreven? Doelmatigheid en effectiviteit, farmacotherapie op maat, bijzondere groepen (kinderen, ouderen, zwangeren, zeldzame ziekten)
Andere indicaties Off-label gebruik, nieuwe indicaties
Geneesmiddel juist gebruikt Therapietrouw, polyfarmacie, toedieningsvormen, effect van lifestyle

Mogelijkheden voor subsidie

Sluit uw project aan binnen één van de bovenstaande thema’s en bent u benieuwd of deze in aanmerking kan komen voor financiering? Er zijn jaarlijks verschillende subsidiemogelijkheden. Binnen het GGG-programma worden de volgende subsidierondes georganiseerd:

Open rondes

Deze worden jaarlijks georganiseerd en bieden de kans om bottom-up een voorstel in te dienen. Dat wil zeggen dat onder andere onderzoekers en zorgprofessionals de ruimte hebben om voor de praktijk relevante voorstellen in te dienen.

Gerichte rondes

In samenwerking met partijen op praktijk- en beleidsniveau worden gerichte rondes georganiseerd om meer te kunnen sturen op relevante kennisontwikkeling.

Stimulering Toepassing in de Praktijk (STIP)

Vragen en problemen uit de praktijk vormen het uitgangspunt. De aanvrager moet afkomstig zijn uit het zorgveld en over het algemeen betreft dit relatief korte projecten (circa 1 jaar) die met beperkt budget kunnen worden uitgevoerd.

Rediscovery

Onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.

Grote trials

Nationale multicenter studies die de power hebben om een bepaald doelmatigheidsprobleem in de praktijk op te lossen.

Budget

Het budget voor projecten in 2021 is € 9.144.520,-. Voor 2022 en 2023 is respectievelijk € 13.925.240,- en € 17.516.336,- begroot.

Verwachte GGG-subsidieoproepen 2021

Subsidieoproep Wanneer?
Gezamenlijke subsidieronde ZonMw/Hartstichting: Voorstellen voor ontwikkeling van een nationale en duurzame infrastructuur voor cardiovasculair registratie-gebaseerd onderzoek gericht op hartfalen Medio februari
Ronde Implementatie: Projecten gericht op implementatie van resultaten afkomstig van reeds afgeronde projecten binnen het GGG-programma. Tweede kwartaal 2021
Rediscovery Ronde 5 Tweede kwartaal 2021
STIP Ronde 5 Tweede halfjaar 2021
Open Ronde 11 Derde kwartaal 2021
Ronde Onderzoek met Bestaande Data uit (GGG)-registers Tweede halfjaar 2021
Grote Trials Ronde 5 Tweede halfjaar 2021

Meer weten over één van deze oproepen? Neem contact op!

Betrek de Hezelburcht specialisten bij uw aanvraag

Heeft u een projectidee dat past binnen het GGG-programma? Breng uw aanvraag dan naar een hoger niveau door de specialisten van Hezelburcht in te schakelen. Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen, bijvoorbeeld door uw projectidee om te zetten in een heldere, begrijpelijke en gestructureerde aanvraag. Wij zorgen ervoor dat uw aanvraag voldoet aan alle criteria en duidelijk aansluit bij de doelen van het GGG-programma. Ook is het mogelijk dat wij uw aanvraag reviewen en feedback geven hoe u de teksten kunt optimaliseren voor een grotere kans van slagen. Op deze manier maken we het voorstel zo sterk mogelijk, passend bij de verwachtingen van evaluatoren.

Plan een vrijblijvende kennismaking in!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

ZonMw
Gerelateerde subsidie ZonMw
ZonMw stimuleert met diverse subsidieprogramma’s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in Nederlan...Lees verder

contact

Benieuwd of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Laat uw project toetsen op de mogelijkheden!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00