ZonMw | Doelmatigheidsonderzoek

Het ZonMw programma Doelmatigheidsonderzoek financiert onderzoek waarbij een of meerdere interventies vergeleken worden met de standaardzorg in Nederland. Hieronder vallen alle niet-farmaceutische interventies als diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg. De onderzoeken leveren kennis op over welke zorg meerwaarde heeft en welke zorg beter niet (meer) toegepast kan worden.

Doelstelling van Doelmatigheidsonderzoek

De uitvoering van het programma is gericht op drie programmadoelen:

  • Ontwikkeling van maatschappelijk relevante kennis;
  • Ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande kennis en snelle uitvoering van studies;
  • Ontwikkelde kennis toegankelijk en bruikbaar maken.

Om deze doelen te bereiken zet ZonMw verschillende subsidie instrumenten in:

  • Open subsidierondes voor onderzoek naar effectiviteit en kosten van niet-farmaceutische interventies;
  • Voorbereidende studies voor verkennend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek, zoals pilotstudies, uitvoerbaarheidsstudies, systematische reviews en meta-analyses;
  • Stimuleringssubsidies voor methodologische ondersteuning en opstart van samenwerkingsverbanden;
  • Gerichte subsidierondes in samenwerking met overige programma’s waaronder Veelbelovende Zorg en Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) en Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP).

Procedure

De randvoorwaarden worden gepubliceerd bij de diverse calls. Over het algemeen kan een subsidieaanvraag bij ZonMw alleen ingediend worden door een hoofdaanvrager van een Nederlandse onderzoeksorganisatie of zorginstelling.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft € 48,7 miljoen euro beschikbaar gesteld om het programma te verlengen van 2022 tot en met 2026.

Spar met een specialist

Hezelburcht is in de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij het schrijf- en aanvraagproces van diverse ZonMw subsidies. Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw Doelmatigheidsaanvraag? Of bent u benieuwd naar de andere subsidiekansen binnen ZonMw? Onze specialisten staan u graag te woord!

[ninja_form id=3]

ZonMw
Gerelateerde subsidie ZonMw
ZonMw stimuleert met diverse subsidieprogramma’s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in Nederlan...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00