ZonMw | Sport en Bewegen

Genoeg beweging is een essentieel onderdeel is van een gezonde leefstijl. Zeker nu in het tijdperk van veel zitten en gezien de huidige gezondheidscrisis is het van belang om te blijven bewegen. Naast het bevorderen van de gezondheid is bewegen ook een krachtige manier om de sociale cohesie te bevorderen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor het landelijk sportbeleid en heeft dan ook als algemene doelstelling:

Een sportieve samenleving waarbij plezier in sport en bewegen belangrijk is, waarin voor iedereen passende en veilige sport- en beweegmogelijkheden aanwezig zijn en topsport mensen inspireert en samenbrengt.

Om dit te realiseren zijn kennis en innovatie van cruciaal belang. Deze kunnen het verschil maken als het gaat om het behalen van topsportprestaties, het verbeteren van sportparticipatie of het ontwikkelen van een gezonde, actieve en inclusieve leefstijl. Wij lichten uit wat de financieringsmogelijkheden zijn voor onderzoekers en innovatieve projecten binnen het ZonMW programma Sport en Bewegen.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Kennis en Innovatie in Sport en Bewegen

Voor 2021 is er pakweg € 170,2 miljoen beschikbaar voor subsidies en opdrachten binnen sport en bewegen, waarvan € 11,1 miljoen voor kennis en innovatie. Een stijging van 10% op dit thema ten opzichte van 2020.

Er waren voorheen maar twee grote programma’s waarmee  kennis en innovatie in sport en beweging werd gestimuleerd. Het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen en het programma SportInnovator. Sinds dit jaar is het onderzoeksprogramma aangesloten op het innovatie programma om de eerste stappen te zetten richting een gezamenlijke aanpak vanaf 2023. SportInnovator is afgestemd op het Nationaal Sportakkoorden richt zich op onderzoek en innovatie op de vraag- en aanbodzijde. Dit biedt kansen voor velen: van bedrijven tot kennisinstellingen en overheidsinstanties.

Financieringsmogelijkheden voor Sport en Bewegen

Subsidieoproep Informatie
Implementatienetwerk sport en bewegen
 • Wie: Onderzoekers van kennisinstellingen.
 • Waarvoor: Het opzetten van een implementatienetwerk voor sport en bewegen.
 • Budget: Maximaal € 80.000,- aan te vragen.
 • Wanneer: Deadline 2 maart 2021.
Sportinnovator vouchers
 • Wie: Praktijkorganisaties (gemeenten, sportbonden of bedrijven) samen met een Sportinnovator-centrum.
 • Waarvoor: Financiële ondersteuning bij een innovatievraag vanuit de praktijk.
 • Budget: € 5.000,- of € 10.000,- aan te vragen.
 • Wanneer: Tot 31 december 2021.
De startende vmbo-jeugd heeft de toekomst; uitnodiging voor deelname aan sandpit
 • Wie: Onderzoekers uit vier disciplines: sport en bewegen, organisatie en management, gedrag en maatschappij en techniek en digitalisering; Praktijkprofessionals uit vier velden: sport en bewegen, onderwijs, techniek en digitalisering, overig.
 • Waarvoor: Deelname aan de sandpitworkshop met als doel het behouden en vergroten van de sportparticipatie van vmbo jeugd.
 • Budget: Maximaal € 1,4 miljoen aan te vragen.
 • Wanneer: Tot 9 maart 2021.
Innovatiechallenges Sportakkoord
 • Wie: Afhankelijk van de challenge.
 • Waarvoor: Challenges om de zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord te realiseren.
 • Budget: N.t.b.
 • Wanneer: Momenteel gesloten. Verwacht in het najaar.
Nationale sportinnovator prijs
 • Wie: Nederlands rechtspersoon.
 • Waarvoor: Innovatieve producten of diensten op het gebied van (top)sport en bewegen.
 • Budget: N.t.b.
 • Wanneer: Momenteel gesloten. Verwacht in de zomermaanden.

Overige financieringsmogelijkheden sport en bewegen

Subsidieoproep Informatie
Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccomodaties (BOSA)
 • Wie: Amateursportorganisaties.
 • Waarvoor: Bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen.
 • Budget: Maximaal €2,5 miljoen aan te vragen.
 • Wanneer: In 2021.
Regeling sportakkoord
 • Wie: Gemeenten.
 • Waarvoor: Jaarlijks een uitkering voor de kosten van de uitvoering van een lokaal sportakkoord of een living lab.
 • Budget: Afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente
 • Wanneer: 8 november voorafgaand aan het jaar waarvoor wordt aangevraagd
Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023
 • Wie: Nationale sportbonden en evenementenorganisatoren.
 • Waarvoor: Eens per drie jaar subsidie voor maximaal één topsportevenement.
 • Budget: Maximaal € 2,5 miljoen aan te vragen.
 • Wanneer: Tot 31 december 2023.

Subsidieadvies van Hezelburcht

Wilt u een aanvraag indienen of bent u benieuwd of uw onderzoek en/of innovatie in aanmerking komt voor financiering? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze specialisten staan u graag te woord en denken graag met u mee. Naast subsidieadvies helpen wij met het schrijven van kansrijke aanvragen. Graag ondersteunen wij u bij het waarmaken van uw ambities.

Plan een vrijblijvende kennismaking in!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

ZonMw
Gerelateerde subsidie ZonMw
ZonMw stimuleert met diverse subsidieprogramma’s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in Nederlan...Lees verder

contact

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden binnen het ZonMw onderzoeksgebied Sport en bewegen? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00