Prinsjesdag 2018 | Innovatie

Vandaag presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw haar plannen voor 2019. De belangrijkste ontwikkelingen en wat deze kosten, staan in het Belastingplan en de Miljoenennota 2019. Wat zijn de gevolgen hiervan op het subsidie- en financieringslandschap met betrekking tot innovatie?

Kabinet presenteert plannen 2019 op gebied van innovatiestimulering

Nederland heeft van oudsher een goed vestigingsklimaat en dat moet volgens het kabinet zo blijven. Innovatiestimulering staat dan ook hoog op de agenda. Tegelijkertijd biedt een ambitieus klimaatbeleid kansen voor de innovatiekracht van Nederland.

WBSO budget stijgt, percentages en schijven blijven gelijk

Innovatie is een bron voor duurzame economische groei en levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van het concurrentievermogen van Nederland. De overheid stimuleert daarom bedrijven om ook in 2019 te investeren in R&D via de WBSO regeling.

 • Ondanks dat Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK in de Kamerbrief van 4 april een verhoging van de percentages aankondigde, blijven de WBSO ondersteuningspercentages en schijven in 2019 gelijk aan die van 2018.
 • WBSO budget stijgt in 2019 met 3,6% naar ruim € 1.205 miljoen. Vorig jaar bedroeg het budget voor de WBSO regeling € 1.163 miljoen.

Vennootschapsbelasting daalt, met name voordelig voor het mkb

De vennootschapsbelasting voor winsten boven de € 200.000 daalt, maar het betreft een minder forse daling dan verwacht op basis van het regeerakkoord. De wijziging in de vpb-tarieven is zeer positief voor ondernemend Nederland en in het bijzonder voor het mkb.

 • Vanaf 2021 gaat het vpb-tarief van 20% naar 16% over het belastbare bedrag tot en met € 200.000. In 2019 zal dit neerkomen op een verlaging van 20% naar 19%.
 • Het kabinet heeft aangekondigd dat het tarief voor winsten boven de € 200.000 stapsgewijs daalt over drie jaar tijd van 25% naar 22,25%. Verwacht werd dat het tarief met 4% zou zakken naar 21%.
Tarieven vennootschapsbelasting
Eerste schijf Tweede schijf
2018 20% 25%
2019 19% 24,3%
2020 17,5% 23,9%
2021 16% 22,25%

Meer budget beschikbaar voor Innovatiebox in 2019

 • Het budget van de Innovatiebox stijgt in 2019 met 4% ten opzichte van 2018.
 • In 2019 is er in totaal € 1.562 miljoen beschikbaar. Dit jaar bedraagt het budget € 1.502 miljoen.
 • Door de wijzigingen van de vpb-tarieven, neemt het voordeel van de regeling af. De Innovatiebox blijft ondanks deze wijzigingen een zeer aantrekkelijk instrument voor innovatieve ondernemers!

MIT subsidie wordt opgehoogd naar € 40 miljoen per jaar

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) ondersteunt mkb-ondernemingen bij het opzetten van innovatieprojecten. Met de intensivering uit de enveloppe Toegepast Onderzoek wordt de bijdrage vanuit het Rijk voor de MIT subsidie opgehoogd naar € 40 miljoen per jaar.

 • In 2019 is er in totaal € 34,75 miljoen beschikbaar, verspreid over de MIT instrumenten. Dit is meer dan het budget van afgelopen jaar van ruim € 28 miljoen.
MIT
Budget (Budgetten x € 1.000)
2018 28.080
2019 34.747
2020 38.517
2021 40.317
2022 40.317
2023 40.317

Innovatie gericht op maatschappelijke uitdagingen

Om ons land vernieuwend en economisch succesvol te houden, heeft het kabinet de innovatie- en topsectorenaanpak gericht op maatschappelijke uitdagingen. Hierin staan economische kansen van bijvoorbeeld voldoende duurzaam geproduceerd voedsel en betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg centraal. Technologieën als fotonica, ICT en kunstmatige intelligentie krijgen een centrale rol.

Om dit beleid tot een succes te maken, investeert het kabinet in toegepast onderzoek, publiek-private samenwerking en de innovatiekracht van het mkb.

 • In 2019 is hiervoor € 112 miljoen beschikbaar, vanaf 2020 wordt dit € 150 miljoen per jaar.

Innovatiekrediet budget neemt gestaag toe komende jaren

Met het Innovatiekrediet ondersteunt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) innovatieve technische of klinische ideeën waarvoor de ondernemer niet voldoende financiële slagkracht heeft.

 • In 2019 is er een budget van circa € 53 miljoen beschikbaar. Dit is meer dan het budget van afgelopen jaar van ruim € 50 miljoen.
Innovatiekrediet
Budget (Budgetten x € 1.000)
2018 50.201
2019 52.997
2020 55.205
2021 56.182
2022 56.999
2023 56.933

Eurostars budgetten voor internationale ambities blijven stabiel

Mkb’ers die nieuwe producten, processen of diensten sneller op de markt willen brengen kunnen een beroep doen op het Eurostars programma. Volgend jaar is er een kleine stijging in het budget aangekondigd. Vervolgens blijven de budgetten stabiel met een structurele € 18 miljoen per jaar tot en met 2023.

 • In 2019 is er een budget van plusminus € 18 miljoen beschikbaar.
Eurostars
Budget (Budgetten x € 1.000)
2018 17.808
2019 17.958
2020 17.958
2021 17.958
2022 17.958
2023 17.958

Meer informatie? Bel ons: 088 495 20 00!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00