Regeerakkoord | Innovatie

Sinds 2016 is Nederland een van de meest concurrerende economieën van Europa. Het nieuwe kabinet ziet dat Nederland alles in huis heeft om op sociaal, economisch en digitaal gebied de Europese koploper te worden. Om dit doel te behalen zijn investeringen in onderzoek en innovatie noodzakelijk.

Met het nieuwe beleid helpt het kabinet Nederlandse innovatieve oplossingen en bedrijven de weg naar de wereld te vinden. Er wordt daarbij gewerkt aan een aantrekkelijk financieel investeringsklimaat. In het regeerakkoord kondigen de VVD, CDA, D66 en CU een aantal maatregelen aan omtrent het innovatiebeleid. Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste plannen.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Topsectorenbeleid

In het topsectorenbeleid komt meer focus op de volgende drie maatschappelijke thema’s:

  • energietransitie en duurzaamheid;
  • landbouw, water en voedsel;
  • quantum, hightech, nano en fotonica.

MIT en innovatiekredieten

In het innovatiebeleid moet het mkb een sterkere rol krijgen. Het nieuwe kabinet breidt daarom de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten uit. Aangezien het topsectorenbeleid wordt aangepast, verwachten wij dat de MIT-instrumenten in een aangepaste vorm terugkomen.

Innovatiebox

De vennootschapsbelasting wordt met 4% verlaagd. Vanaf 2021 gaat het tarief van 20% naar 16% over het belastbare bedrag tot en met € 200.000,-. Voor het deel van het belaste bedrag boven de € 200.000,- daalt het tarief van 25% naar 21%.

Bedrijven die gebruikmaken van de Innovatiebox dragen op dit moment 5% vennootschapsbelasting af. Het nieuwe kabinet verhoogt dit tarief naar 7%. Dit betekent dat het gedeelte van de totale winst dat voor de Innovatiebox in aanmerking komt, tegen een hoger VpB percentage dan voorheen belast mag worden. Het Innovatiebox regime biedt ondanks deze wijziging nog altijd significante voordelen voor in Nederland gevestigde innovatieve ondernemers.

SBIR

Om innovatie aan te jagen gaat de overheid als ‘launching customer’ meer gebruikmaken van de Small Business Innovation Research regeling (SBIR).

FinTech

Financiële technologische innovaties (FinTech) spelen een belangrijke rol in de financiële sector als het gaat om innovatie en concurrentie. Om de toetreding van FinTech bedrijven makkelijker te maken, wordt een bank- en overige vergunning in lichtere vorm ingevoerd.

WBSO

Het regeerakkoord heeft geen wijzigingen laten zien ten opzichte van het eerder gepubliceerde, gewijzigde beleid voor de WBSO.  De wijzigingen zijn als volgt:

 20172018
Eerste schijf (€)350.000350.000
Eerste schijf (%)3231
Eerste schijf starter (%)4040
Tweede schijf (%)1614
Budget (€)1.205M1.163M

Voor een onderneming met 2.000 S&O-uren, een forfaitair uurtarief en forfaitaire kosten/uitgaven betekent dit een daling van € 768,- (van € 24.576,- naar € 23.808,-). Een onderneming met 10.000 S&O-uren, een forfaitair uurtarief en forfaitaire kosten/uitgaven gaat er € 3.408,- op achteruit (van € 109.056,- naar € 105.648,-).

Daarnaast kent de regeling een aantal inhoudelijke veranderingen als het gaat om de vraagstelling en komt er een verduidelijking op het gebied van de wijze waarop kosten kunnen worden meegenomen.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00