Small Business Innovation Research (SBIR subsidie)

Voor wie?

Ambitieuze, kleinere, ondernemers

Voor wat?

Haalbaarheidsstudies & de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten

Advies over SBIR

De SBIR-subsidie is een innovatiecompetitie voor ondernemers om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. De competitie is zeer interessant voor kleinere innovatieve ondernemers en startups om eigen R&D verder te brengen. De innovaties moeten zich richten op maatschappelijke vraagstukken.

Het SBIR-instrument is een competitie waarbij per fase de ondernemingen met de beste offertes doorgaan. De competitie richt zich elke keer op een ander thema. De overheid is hierbij de opdrachtgever en wordt de afnemer van de ontwikkelde producten.

Voor wie is de SBIR?

SBIR-oproepen zijn toegankelijk voor alle soorten Europese bedrijven. De regeling richt zich met name op kleinere ondernemingen middels korte doorlooptijden en projectfasering. De exacte regels, voorwaarden en budgetten kunnen echter verschillen per oproep. Doorgaans bestaat de competitie uit 3 fasen.

De drie fasen binnen SBIR

Fase 1: haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie

De beste offertes krijgen de opdracht, inclusief financiële tegemoetkoming, om hun ideeën op haalbaarheid te testen. Denk hierbij aan organisatorisch, juridisch, technisch, financieel en commerciële haalbaarheid. Bij de uitvoering van de opdracht kunnen ondernemers samenwerken met kennisinstellingen of andere ondernemingen. Een deel van het werk mag ook worden uitbesteed. Aan het einde van fase 1 wordt besloten welke projecten doorstromen naar fase 2: de ontwikkeling van de innovatie.

Fase 2: Ontwikkeling van de innovatie

De doorgestroomde, haalbare ideeën uit de eerste fase gaan in fase 2 opnieuw de competitie aan. De gekozen ondernemers starten een onderzoeks- en ontwikkelingstraject en leveren volgens de afgesproken prijs en termijn het eindresultaat op. Hier vallen dus ook enkele ideeën af. Dit kunnen een getest prototype, demonstratie, beperkte nul-serie of proefproject van het product, proces of de dienst zijn. Tijdens deze fase zullen de RVO en de aanbestedende dienst zich samen met de ondernemer inspannen om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te bereiken.

Bij bepaalde oproepen kan fase 2 worden opgedeeld in twee delen: 2a (ontwikkeling prototype) en 2b (testen prototype). Tevens kan in bepaalde gevallen fase 1 worden overgeslagen, dit staat dan expliciet vermeld in de oproep.

Fase 3: Vermarkten van de innovatie

Na een succesvolle afsluiting van fase 2 wordt de innovatie markt-klaar gemaakt. Indien nodig kan hier een externe financier bijspringen. Bij voorkeur is deze vroeg in fase 2 al betrokken of in beeld bij het project.

Fase 3 wordt niet gefinancierd door de overheid. RVO brengt de innovaties wel onder de aandacht en volgt deze.

SBIR subsidie aanvragen?

Heeft u een innovatief projectidee voor een maatschappelijke kwestie? Mogelijk is de SBIR-competitie dé uitgelezen mogelijkheid om tot uitvoeren over te gaan! Onze specialisten onderzoeken graag de mogelijkheden. Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvende kennismaking en meer informatie!

Contact

Meer informatie over SBIR of de mogelijkheden verkennen voor uw project? Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com. Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: