Horizon Europe 2021 – 2022 krijgt extra budget van € 562 miljoen

Het budget van het Horizon Europe Werkprogramma 2021 – 2022 wordt verhoogd met bijna € 562 miljoen. Dit budget zal voornamelijk worden ingezet om de vijf EU-missies verder te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor groene, gezondheids- en digitale uitdagingen, maar ook om het Europese innovatie-ecosysteem een stimulans te geven.

Hoe wordt het extra budget verdeeld?

De vijf EU-missies

Ongeveer € 507,1 miljoen zal worden verdeeld over de vijf EU-missies:

  • Kanker
  • Aanpassing aan de klimaatverandering
  • Herstel van onze oceanen, zeeën en wateren tegen 2030
  • Klimaatneutrale en slimme steden
  • Bodemgezondheid en voedsel

Er komen 17 nieuwe subsidieoproepen die interessante financieringsmogelijkheden bieden voor deze missies. Om in aanmerking te komen voor subsidie biedt uw project concrete oplossingen voor enkele van de grootste uitdagingen van deze tijd. Voor meer informatie over deze oproepen kunt u de informatiedagen van de EU-missies op 17 en 18 mei 2022 bijwonen. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina. Registratie voor de informatiedagen is niet vereist.

Subsidie voor MSCA4Ukraine

Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne heeft de Europese Commissie € 25 miljoen uitgetrokken om onderzoekers te steunen die voorheen in Oekraïne actief waren. Deze financiering zal beschikbaar worden gesteld via de nieuwe regeling MSCA4Ukraine, onderdeel van de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Ontheemde onderzoekers kunnen dan hun werk voortzetten in een academische of niet-academische gastorganisatie in een van de EU-lidstaten of in landen die met Horizon Europe zijn verbonden. Ook wordt er steun verleend zodat onderzoekers zich weer opnieuw in Oekraïne kunnen vestigen wanneer dit weer mogelijk is om zo de onderzoeks- en innovatiecapaciteit van Oekraïne weer op te bouwen.

Scientists for scientists

Het budget van het Human Frontier Science Programme, dat deel uitmaakt van Horizon Europe’s Cluster 1: Health, is eveneens met € 1 miljoen verhoogd. Dit zal worden gebruikt voor het initiatief “scientists for scientists” om wetenschappers te ondersteunen die momenteel lijden onder het huidige conflict.

Innovatief Europa

Een deel van het extra budget zal worden gebruikt voor nieuwe acties ter ondersteuning van de innovatiekracht van Europa. Het budget voor WomenTechEU (gefinancierd in het kader van het werkprogramma European Innovation Ecosystems van Horizon Europe) zal worden verhoogd tot € 10 miljoen. Dit zal worden gebruikt om meer dan 100 door vrouwen geleide start-ups te ondersteunen. Er wordt ook een nieuw initiatief gelanceerd voor het creëren en bevorderen van angel investing in de EU, welke een budget krijgt van € 2 miljoen.

Voor Cluster 2: Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving zullen middelen beschikbaar worden gesteld voor:

  • de ondersteuning van de oprichting van samenwerkingsplatforms en -netwerken voor de cultuursector en de creatieve bedrijfstakken (€ 6 miljoen);
  • de beoordeling van de sociale effecten van beleid voor een groene overgang (€ 3 miljoen);
  • innovatieve oplossingen voor de toekomst van de democratie (€ 3 miljoen); en
  • ondersteuning van de waarnemingspost voor innovatie in de overheidssector (€ 1,5 miljoen).

Ten slotte zal € 3,2 miljoen worden uitgetrokken voor andere kleine aanpassingen van het werkprogramma.

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden van Horizon Europe

Dit nieuwe, aanvullende budget biedt tal van financieringsmogelijkheden voor allerlei projecten. Wilt u weten welke subsidies beschikbaar zijn voor uw idee, project of organisatie? Neem dan contact met ons op voor meer informatie! Onze specialisten geven graag advies en bieden ondersteuning bij elke fase van het subsidieverwervingsproces: van het aanvragen van subsidie tot subsidiecoördinatie.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Horizon Europe
Gerelateerde subsidie Horizon Europe
Horizon Europe is hét Europese subsidieprogramma voor baanbrekend onderzoek, technologische ontwikk...Lees verder

contact

Wilt u graag met een specialist sparren over de subsidiemogelijkheden van Horizon Europe? Neem contact op:

Spar met een specialist over Horizon Europe!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00