Gemeenten | Het einde van vrijblijvend verduurzamen

In 2013 kwam het Energieakkoord tot stand. In het Energieakkoord zijn de Europese duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd voor 2020 en 2030. Net als de overige gemeenten in Nederland, moet ook uw gemeente noodzakelijke maatregelen treffen om aan deze Europese klimaatdoelstellingen te voldoen. Inmiddels zijn we over de helft van de looptijd van het Energieakkoord en gaat het erom spannen of de doelstelling van 2020 gehaald wordt.

De ambitie van het nieuwe kabinet is duidelijk: verduurzaming heeft prioriteit. De uitvoering van de verduurzamingsagenda is voor een belangrijk deel afhankelijk van de zakelijke markt, de provincies en de gemeenten. Hoe kunt u als gemeente bijdragen aan verduurzaming? Er zijn subsidiekansen op zowel regionaal, nationaal als Europees niveau!

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Draag als gemeente bij aan verduurzaming

Naast het opstellen van subsidieprogramma’s en het initiëren van wijzigingen van bestemmingsplannen ten behoeve van locaties voor hernieuwbare energieproductie, kunnen gemeentelijke organisaties op meerdere manieren bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Nationale subsidies voor de inzet van hernieuwbare energie

Gemiddeld heeft een gemeente vaak honderden tot duizenden vierkante meters dakoppervlak in beheer. Het plaatsen van zonnepalen op deze daken is naast duurzaam ook rendabel, door het inzetten van SDE+ subsidie. Ook kan er voor de realisatie van zonnevelden SDE+ subsidie worden ingezet. Zonnevelden zijn een ideale manier om uw gemeente op grootschalige wijze te verduurzamen en brengen uw klimaatdoelstellingen binnen handbereik.

Daarnaast kunnen door middel van de stimuleringsregeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) investeringen in duurzame warmte zoals warmtepompen, zonneboilers of palletkachels interessant zijn.

Europese subsidies voor projecten met meetbare impact

Vanuit Brussel worden de Europese subsidies verdeeld. De Europese Unie heeft diverse programma’s voor verduurzaming die uw gemeente kunnen helpen om de gestelde ambities te bereiken. Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Met name duurzaamheid in transport en de gebouwde omgeving zijn thema’s waar veel subsidiegeld naartoe gaat.

Voor Europese subsidies moet u als gemeente een ambitieus, maar haalbaar project hebben met een duidelijk meetbare Europese impact. Om de slaagkans van een Europees project te verhogen, moet er internationaal worden samengewerkt. Enkele Europese subsidieprogramma’s die mogelijk aansluiten op uw project(en):

  • CEF | Voor projecten die zich richten op slimme, duurzame en volledig (onderling) verbonden energie, transport en digitale netwerken.
  • EMFF | Voor duurzaamheidsprojecten binnen de maritieme sector.
  • Interreg | Voor de implementatie en demonstratie van bestaande technieken door Europese samenwerkende partijen. Er zijn zeven programma’s binnen Interreg, waar Nederlandse gemeenten – afhankelijk van hun ligging – voor in aanmerking komen. Al deze programma’s hebben een duurzaamheidsprioriteit.
  • LIFE | Voor projecten die bijdragen aan een betere leefomgeving, gericht op de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid.
  • UIA | Voor baanbrekende projecten die zich richten op nieuwe en onbewezen oplossingen op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Mogelijkheden voor uw gemeente bespreken?

Bent u ook benieuwd naar hoe u subsidies binnen uw gemeente kunt benutten om stappen te zetten naar de klimaatdoelstellingen van 2030? Gemeentes kunnen profiteren van zowel Nationaal als Europees geld op het gebied van verduurzaming. Onze specialisten bekijken graag welke subsidiemogelijkheid het beste aansluit bij uw duurzaamheidsproject. Hezelburcht heeft ruime ervaring met het schrijven en aanvragen van regionale, nationale en Europese subsidies.

Bespreek de mogelijkheden vrijblijvend met onze specialist Reinier Bos of neem contact op via 088 495 20 00.

contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00