Hoe bereik je als gemeente de klimaatdoelstellingen?

Het thema ‘klimaat’ wordt steeds belangrijker. De urgentie van het nemen van vergaande maatregelen is inmiddels bij alle beleidsmakers doorgedrongen. De opgave is groot, maar oplossingen zijn nabij! Zo krijgt Rutte III een minister van Klimaat, heeft elke provincie een ambitieus klimaatprogramma opgesteld en zoeken gemeenten steeds actiever naar manieren om hun klimaatdoelen tijdig te behalen.

Energietransitie raakt op stoom

Er zijn momenteel al diverse energiebesparende maatregelen en oplossingen aangedragen voor duurzame energieopwekking. De ontwikkeling en demonstratie van vele innovatieve technieken is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Concepten als gasloze wijken, elektrisch rijden en smart grids zijn slechts voorbeelden van de vele initiatieven en oplossingen in den lande. Er is behoefte aan innovatieve oplossingen en slimme maatregelen die bijdragen aan de energietransitie en het bereiken van zowel de landelijke en gemeentelijke klimaatdoelen als het verbeteren van de luchtkwaliteit. Ook de initiatieven voor warmtenetten en het opzetten van regionale energiedienstenbedrijven om grote slagen in de energietransitie te maken zijn bijna niet meer te tellen. Men kan met zekerheid stellen dat de energietransitie nu echt op stoom raakt!

Rol van de gemeenten

Alleen wanneer alle actoren investeren, is het mogelijk om uw gemeentelijke klimaatdoelen te behalen. Gelukkig beschikken de Europese Unie, de Europese Investeringsbank, het Rijk, de provincies en ook steeds meer gemeenten over een breed scala aan financieringsinstrumenten en stimuleringsmaatregelen om burgers, bedrijven, woningcorporaties en overige organisaties te verleiden om te investeren in energiemaatregelen- en technieken.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) draagt bij aan de ontwikkeling en uitrol van 120 innovatieve, zeer laagdrempelige aanpakken om burgers en bedrijven te stimuleren te investeren in duurzame oplossingen. De voortgang en het succes van deze aanpakken wordt gemonitord en gepubliceerd. Als gemeente kunt u leren van de meest effectief gebleken aanpakken om zo de verschillende doelgroepen te bereiken.

Verken de mogelijkheden en ga aan de slag!

In deze nieuwsbrief presenteert Hezelburcht een aantal concrete subsidiemogelijkheden voor gemeenten, bedrijven en burgers. Neem er kennis van en ga er vooral mee aan de slag!

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00